Witamy w serwisie Centrum Informacji o Leku (CIL)

Centrum Informacji o Leku (CIL) jest pierwszym i jedynym w Polsce fachowym i niezależnym serwisem informacji o lekach, prowadzonym w oparciu o uznane polskie i zagraniczne źródła informacji. Misją CIL-u jest udostępnianie i propagowanie wiedzy na temat leków oraz bezpiecznego ich stosowania. Celem CIL-u jest stworzenie platformy informacyjno-edukacyjnej dla pacjentów i specjalistów ochrony zdrowia, umożliwiającej efektywną komunikację i współpracę w zakresie bezpiecznej farmakoterapii.

Podawanane dożylne: 5-fluorouracyl, kapecytabina, tegafur, a konieczność określenia aktywności DPD

Submitted by admin on Mon, 06/01/2020 - 12:10

Produkty zawierające 5-fluorouracyl podawany dożylnie, kapecytabinę i tegafur: Badania przed rozpoczęciem leczenia w celu identyfikacji pacjentów z niedoborem aktywności dehydrogenazy dihydropirymidynowej (DPD), u których występuje zwiększone ryzyko ciężkiej toksyczności.

Podmioty odpowiedzialne posiadające pozwolenia na dopuszczenie do obrotu leków zawierających 5-fluorouracyl (5-FU) podawany dożylnie, kapecytabinę i tegafur w porozumieniu z Europejską Agencją Leków i Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pragną przekazać następując

Wymóg monitorowania EKG przed oraz w trakcie leczenia sertyndolem

Submitted by admin on Mon, 06/01/2020 - 11:48

Przypomnienie o wymogu monitorowania EKG przed oraz w trakcie leczenia sertyndolem

Aby upewnić się, że wszyscy lekarze przepisujący lek Serdolect są świadomi wymagań dotyczących monitorowania EKG przed oraz w trakcie leczenia sertyndolem, ponownie rozpowszechniamy materiały edukacyjne w formie broszury „Podstawy interpretacji EKG - Przewodnik dla lekarzy psychiatrów”. Materiały te były rozpowszechniane w Polsce po raz pierwszy w 2007 roku. Są one również dostępne w postaci elektronicznej, link poniżej

Tolperyzon tylko dla dorosłych pacjentów w leczeniu spastyczności poudarowej

Submitted by admin on Mon, 06/01/2020 - 11:26

Tolperyzon należy przepisywać wyłącznie dorosłym pacjentom w leczeniu spastyczności poudarowej

W porozumieniu z Europejską Agencją Leków (EMA) oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPLWMiPB), wymienione poniżej podmioty odpowiedzialne, pragną przekazać następujące informacje:

Podsumowanie

PLAQUENIL (hydroksychlorochina) – ryzyko wydłużenia odstępu QT i interakcji lekowych

Submitted by admin on Thu, 04/30/2020 - 09:25

Stosowanie hydroksychlorochiny w leczeniu COVID-19 –ryzyko wydłużenia odstępu QT i interakcji lekowych

PLAQUENIL (hydroksychlorochina) 200 mg tabletki powlekane

Firma Sanofi w porozumieniu z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, pragnie przekazać następujące ważne informacje dotyczące hydroksychlorochiny:

Podsumowanie

COVID-19: działania niepożądane związane z podaniem chlorochiny i hydroksychlorochiny

Submitted by admin on Wed, 04/29/2020 - 13:31

COVID-19: przypomnienie o ryzyku ciężkich działań niepożądanych związanych z podaniem chlorochiny i hydroksychlorochiny

Wiadomo, że chlorochina i hydroksychlorochina mogą wywoływać zaburzenia rytmu serca i że zagrożenie to jest większe w przypadku podawania ich łącznie z innymi lekami takimi jak azytromycyna, które w podobny sposób działają na mięsień sercowy.