Nowa polityka prywatnosci i plików Cookies - przeczytaj

Szukaj:
Alfabetyczna lista leków: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A-Z
   Zapisz się na bezpłatny biuletyn!
   e-mail:
 
   Specjalista Pacjent
Strona główna > Indeks leków
Reklama
Indeks leków

Nazwa handlowa
Nazwa międzynarodowa
Podmiot odpowiedzialny
ATCIndeks leków zawiera Charakterystyki Produktów Leczniczych (SPC) przeznaczone dla specjalistów opieki zdrowotnej, ulotki informacyjne przeznaczone dla pacjentów (PIL) oraz streszczenia Europejskich Publicznych Sprawozdań Oceniających (EPAR), które są przeznaczone dla ogółu społeczeństwa.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO (SPC)
Charakterystyka Produktu Leczniczego jest dokumentem dostarczającym informacji na temat produktu leczniczego takich jak:

 • terapeutycznych wskazań do stosowania,
 • dawkowanie i sposób podawania,
 • przeciwwskazania,
 • specjalnych ostrzeżeń i środków ostrożności dotyczących stosowania,
 • używania leku podczas ciąży i karmienia piersią,
 • interakcji z innymi lekami,
 • działań niepożądanych,
 • właściwości farmakologicznych oraz danych farmaceutycznych.

Charakterystyka produktu leczniczego jest podstawową informacją dla specjalisty opieki zdrowotnej na temat bezpiecznego i skutecznego stosowania leku. Ponieważ SPC jest napisana językiem medycznym pacjent powinien szukać informacji w ulotce informacyjnej dołączanej do oryginalnego opakowania leku.

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Lek bez recepty (OTC)

Lek na receptę (Rx)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.

Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po (zobacz w oryginalnej ulotce leku), należy skontaktować się z lekarzem.
 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

STRESZCZENIA EUROPEJSKICH PUBLICZNYCH SPRAWOZDAŃ OCENIAJĄCYCH (EPAR)
Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa wyjaśnia, jak Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) ocenił przeprowadzone badania w celu ustalenia zaleceń w sprawie stosowania leku.
UWAGA! EPARy podlegają okresowym zmianom. W związku z tym aktualną informację EPAR znajdziesz klikając w link podany na dole strony w akapicie "Źródło".

Piktogramy indeksu leków - objaśnienia

Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce.

Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł.

Leki u kobiet w ciąży

Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności (FDA) sklasyfikowała leki pod względem bezpieczeństwa ich stosowania w czasie ciąży

Kategoria A Odpowiednio prowadzone i dobrze kontrolowane badania nie wykazały ryzyka dla płodu w pierwszym trymestrze ciąży (i nie ma badań dotyczących ryzyka w późniejszych trymestrach).
Kategoria B Badania prowadzone na zwierzętach nie wykazały ryzyka dla płodu i nie ma odpowiednich dobrze kontrolowanych badań u kobiet w ciąży.
Kategoria C Badania prowadzone na zwierzętach wykazały działania niepożądane leków na płód lecz brak jest odpowiednich i kontrolowanych badań u ludzi, ale potencjalne korzyści mogą dawać podstawę do zastosowania leku u kobiety ciężarnej pomimo potencjalnego ryzyka.
Leki te można stosować tylko w przypadkach, gdy korzyść wynikająca ze stosowania ich u matki przewyższa ryzyko niepożądanego działania u płodu.
Kategoria D Istnieją dowody dotyczące ryzyka dla płodu oparte na danych o działaniach niepożądanych pochodzących z naukowego lub marketingowego doświadczenia lub badań na ludziach, ale potencjalne korzyści mogą dawać podstawę do zastosowania leku u kobiety ciężarnej pomimo potencjalnego ryzyka.
Leki z tej kategorii można stosować u kobiet w ciąży w stanach zagrażających życiu matki i tylko w przypadkach gdy leki kategorii A, B, C nie mogą być zastosowane lub są nieskuteczne.
Kategoria X Badania na zwierzętach i na ludziach wykazały wady płodu i/lub istnieją dowody dotyczące ryzyka dla płodu, oparte na danych o działaniach niepożądanych pochodzących z naukowego lub marketingowego doświadczenia i ryzyko związane ze stosowaniem leku u kobiety ciężarnej wyraźnie przewyższa potencjalne korzyści.
Stosowanie tych leków jest bezwzględnie przeciwwskazane u kobiet w ciąży lub u kobiet, które mogą lub chcą zajść w ciążę.

Uwaga!

Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności (FDA) wprowadza od 2014 roku nowe oznakowanie dotyczące stosowania leków w ciąży i w laktacji, które będzie zawierało ocenę ryzyka versus korzyść stosowania danego leku u kobiety ciężarnej i matki karmiącej. Nowe zapisy będą dawały jasne i szczegółowe informacje zarówno dla pacjentek jak i specjalistów opieki zdrowotnej. Będą one zawierały trzy główne kategorie:

 1. podsumowanie ryzyka stosowania leku,
 2. znaczenie kliniczne
 3. dane.

Nowe reguły oznakowania zniosą tym samym obecny system klasyfikacji leków stosowanych w ciąży i laktacji wg kategorii A,B,C,D,X.
Nowy system będzie wprowadzany przez najbliższe lata, co oznacza, że wszystkie druki informacyjne leków będą stopniowo aktualizowane. Może się zdarzyć w związku z tym, że do roku 2017, pacjenci i specjaliści opieki zdrowotnej będą spotykali nowe i stare oznakowania dotyczące stosowania leków w ciąży i laktacji.

Nowy system oznakowania ma w większym stopniu chronić kobiety w ciąży i karmiące przed niewłaściwym stosowaniem leków i dostarczać bardziej kompleksowej informacji na temat korzyści i zagrożeń wynikających ze stosowania danego leku.

Streszczenie opracowano na podstawie artykułu: „Recent Changes in Pregnancy and Lactation Labelling: Retirement of Risk Categories, Leda L. Ramoz, and Nima M. Patel-Shori, Pharmacotherapy 2014; 34(4): 389-395, doi: 10.1002/phar.1385

Leki u kobiet karmiących

Stosowany lek może przenikać do mleka kobiet karmiących piersią.

Więcej:
Drugs and Lactation Database (LactMed).

Interakcje z sokiem grejpfrutowym

Niektóre leki mogą wchodzić w interakcje z sokiem grejpfrutowy. Sok grejpfrutowy może nasilić wchłanianie niektórych leków z przewodu pokarmowego, a co za tym idzie zwiększyć ich stężenie w organizmie i nasilić działanie, nawet do wystąpienia działania toksycznego.

Więcej:
Interakcje na etapie metabolizmu leków cz I.

Doping

Środek uznany za dopingowy

Więcej:
1. Wykaz środków farmakologicznych uznanych za dopingowe
2. Światowa Agencja Antydopingowa - WADA (Word Anti-Doping Agency)

Alkohol

Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku

Antykoncepcja

Lek może wpływać na skuteczność antykoncepcji. Podczas przyjmowania leku zaleca się stosować dodatkowe metody zapobiegania ciąży.

Nadwrażliwość na światło

Jednym z niepożądanych działań leku jakie mogą wystąpić jest nadwrażliwość na światło

Prowadzenie pojazdów

Piktogram z nr 1 - Bądź ostrożny. Nie prowadź pojazdów bez przeczytania ulotki leku.

Ryzyko dotyczące stosowania leku i wpływu na prowadzenie pojazdów jest niewielkie i zależy głównie od wrażliwości indywidualnej na lek. Pacjent znajdzie w ulotce leku ostrzeżenia wskazujące przypadki kiedy nie powinien prowadzić samochodu (zwłaszcza wtedy gdy odczuwał już wcześniej działania niepożądane leku potencjalnie niebezpieczne).
Zażywanie leku z tej grupy i prowadzenie samochodu nie jest zazwyczaj przeciwwskazane, ale wymaga przeczytania ulotki przed rozpoczęciem jazdy.

Piktogram z nr 2- Bądź bardzo ostrożny. Nie prowadź samochodu bez zasięgnięcia opinii lekarza lub farmaceuty.

Szkodliwe efekty farmakodynamiczne po zastosowaniu leku i dotyczące prowadzenia samochodu przeważają nad wrażliwością indywidualną na lek. Należy sprawdzić indywidualnie, przypadek po przypadku, czy zażywanie leku nie jest przeciwwskazane przy prowadzeniu samochodu.
W większości przypadków tego typu leki są dostępne na receptę i lekarz będzie mógł ocenić stan pacjenta i/lub jego reakcję na lek. Rzadziej dotyczy to leków wydawanych bez recepty i wówczas należy zasięgnąć porady farmaceuty.

Zażywanie leków grupy 2 może w niektórych przypadkach osłabić zdolności prowadzenia pojazdów, i wymaga zasięgnięcia opinii lekarza lub farmaceuty.

Piktogram z nr 3 - Uwaga niebezpieczeństwo. Nie należy prowadzić pojazdów.
Jeżeli chcesz ponownie zasiąść za kierownicą zapytaj o zdanie lekarza.

Szkodliwe efekty farmakodynamiczne po zastosowaniu leku sprawiają, że prowadzenie pojazdów jest niebezpieczne. Niektóre leki (takie jak leki znieczulenia ogólnego, nasenne, rozszerzające źrenice) powodują poważną, przejściową niezdolność do prowadzenia pojazdów. Podczas stosowania leków z tej grupy prowadzenie pojazdów jest wyraźnie zakazane.
Biorąc pod uwagę efekt jaki wywiera pozostałość leku w organizmie, zaleca się aby lekarz wskazał pacjentowi czas, po którym będzie można znowu prowadzić pojazdy.

Więcej:
Leki a prowadzenie pojazdów.

Powered by JamnikCMS
© 2010 Centrum Informacji o Leku. Podpisujemy się pod zasadami HONcode.