Nowa polityka prywatnosci i plików Cookies - przeczytaj

Szukaj:
Alfabetyczna lista leków: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A-Z
   Zapisz się na bezpłatny biuletyn!
   e-mail:
 
   Specjalista Pacjent
Reklama
VFEND 200 mg proszek
| Wyślij znajomemu | Wydrukuj tę stronę
Powiadom znajomego o tej stronie
E-mail nadawcy:
E-mail odbiorcy:
Możesz podać kilka adresów, rozdzielając je przecinkami.
Treść wiadomości:
ukryj
ukryj

... proszę czekać ...

VFEND 200 mg proszek

proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Substancja czynna:
Voriconazole
Kod ATC:
J 02 A C 03

Synonimy

Voriconazole UK-109496; Voriconazol; Voriconazolum; Vorikonazol
Trymestr 1,2,3. Trymestr 1,2,3. Trymestr 1,2,3. T1 ikoTrymestr 2,3. T2 ikoT3 iko?kobieta_karmiaca ikowrażliwoœć na œświatło ikoprowadzenie_pojazdow iko
Charakterystyka Produktu Leczniczego (SPC) przeznaczona jest dla specjalistów opieki zdrowotnej.
Opis produktu ma charakter informacyjny, przed zastosowaniem należy zapoznać się z oryginalną ulotką lub charakterystyką produktu.
6. Dane farmaceutyczne
6.1. Wykaz substancji pomocniczych

Sól sodowa eteru sulfobutylowego beta-cyklodekstryny (SBECD).

6.2. Niezgodności farmaceutyczne

Preparatu Vfend nie wolno podawać jednocześnie z innymi lekami we wlewie przez tę samą kaniulę lub dostęp dożylny. Po zakończeniu wlewu z preparatu Vfend, dostęp dożylny może być wykorzystywany do podawania innych leków dożylnych.

Produkty krwiopochodne i krótkotrwałe wlewy skoncentrowanych roztworów elektrolitów: Zaburzenia elektrolitowe, takie jak hipokaliemia, hipomagnezemia i hipokalcemia, powinny być wyrównane przed rozpoczęciem terapii worykonazolem (patrz punkt 4.2 i 4.4). Preparatu Vfend nie wolno podawanć równocześnie z jakimkolwiek produktem krwiopochodnym lub krótkotrwałym wlewem skoncentrowanego roztworu elektrolitów, nawet jeśli będą podawane przez dwa oddzielne dostępy dożylne.

Całkowite żywienie pozajelitowe:
Podczas stosowania preparatu Vfend nie ma konieczności przerywania żywienia pozajelitowego (TPN), ale żywienie to należy podawać przez oddzielny dostęp dożylny. W przypadku podawania przez cewnik wieloświatłowy, żywienie pozajelitowe należy podawać za pomocą innego portu niż używany do podawania preparatu Vfend.
Do rozcieńczania preparatu Vfend nie wolno stosować roztworu wodorowęglanu sodu o stężeniu 4,2%. Zgodność z roztworami o innych stężeniach nie jest znana.

Vfend nie może być mieszany z innymi produktami leczniczymi niż wymienione w punkt 6.6.

6.3. Okres ważności

Vfend, proszek do sporządzania roztworu do infuzji: 3 lata.

Vfend jest niekonserwowanym, jałowym, liofilizatem przeznaczonym do jednorazowego wykorzystania. Dlatego też, z mikrobiologicznego punktu widzenia, przygotowany koncentrat powinien być użyty natychmiast. Jeśli koncentrat nie zostanie zużyty natychmiast, za czas i warunki jego przechowywania przed zastosowaniem odpowiada użytkownik. Czas przechowywania koncentratu nie powinien przekraczać 24 godzin w temp. 2ºC - 8ºC, o ile proszek rozpuszczono w kontrolowanych i walidowanych jałowych warunkach.

Wykazano, że roztwór jest stabilny pod względem chemicznym i fizycznym w ciągu 24 godzin w temperaturze 2ºC - 8ºC.

6.4. Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Rozpuszczony koncentrat przechowywać do 24 godzin w temperaturze 2ºC - 8ºC (lodówka).

W celu zapoznania się z warunkami przechowywania produktu leczniczego po rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

6.5. Rodzaj i zawartość opakowania

30 ml fiolka z przezroczystego szkła typu I zamknięta gumowym korkiem oraz zabezpieczona metalowym i plastikowym kapslem; wyłącznie do jednorazowego wykorzystania.

6.6. Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

Proszek należy rozpuścić w 19 ml wody do wstrzykiwań w celu otrzymania 20 ml klarownego koncentratu zawierającego 10 mg/ml worykonazolu. Jeśli w trakcie wprowadzania rozpuszczalnika do fiolki nie jest on samoistnie zassany przez obecne w niej podciśnienie, fiolkę preparatu Vfend należy zniszczyć. Aby zapewnić dokładne odmierzanie objętość (19 ml) wody do wstrzykiwań zaleca się stosowanie standardowych 20 ml (nieautomatycznych) strzykawek. Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użycia, niewykorzystaną część roztworu należy zniszczyć. Można podawać tylko klarowne roztwory bez obecności jakichkolwiek zmętnień i (lub) cząstek stałych. W celu otrzymania roztworu do infuzji o stężeniu 0,5 – 5 mg/ml wymaganą objętość koncentratu należy dodać do zalecanego, zgodnego roztworu do wlewów (patrz poniżej).

Wymagane objętości koncentratu Vfend 10 mg/ml

Masa ciała (kg) Objętość koncentratu VFEND (10 mg/ml) potrzebna do przygotowania:
dawki 3 mg/kg mc. (liczba fiolek) dawki 4 mg/kg mc. (liczba fiolek) dawki 6 mg/kg mc. (liczba fiolek) dawki 7 mg/kg mc. (liczba fiolek)
10 - 4,0 ml (1) - 7,0 ml (1)
15 - 6,0 ml (1) - 10,5 ml (1)
20 - 8,0 ml (1) - 14,0 ml (1)
25 - 10,0 ml (1) - 17,5 ml (1)
30 9,0 ml (1) 12,0 ml (1) 18,0 ml(1) 21,0 ml (2)
35 10,5 ml (1) 14,0 ml (1) 21,0 ml (2) 24,5 ml (2)
40 12,0 ml (1) 16,0 ml (1) 24,0 ml (2) 28,0 ml (2)
45 13,5 ml (1) 18,0 ml (1) 27,0 ml (2) 31,5 ml (2)
50 15,0 ml (1) 20,0 ml (1) 30,0 ml (2) 35,0 ml (2)
55 16,5 ml (1) 22,0 ml (2) 33,0 ml (2)  
60 18,0 ml (1) 24,0 ml (2) 36,0 ml (2)  
65 19,5 ml (1) 26,0 ml (2) 39,0 ml (2)  
70 21,0 ml (2) 28,0 ml (2) 42,0 ml (3)  
75 22,5 ml (2) 30,0 ml (2) 45,0 ml (3)  
80 24,0 ml (2) 32,0 ml (2) 48,0 ml (3)  
85 25,5 ml (2) 34,0 ml (2) 51,0 ml (3)  
90 27,0 ml (2) 36,0 ml (2) 54,0 ml (3)  
95 28,5 ml (2) 38,0 ml (2) 57,0 ml (3)  
100 30,0 ml (2) 40,0 ml (2) 60,0 ml (3)  

Worykonazol jest niekonserwowanym, jałowym liofilizatem przeznaczonym do jednorazowego użycia. Dlatego też, z mikrobiologicznego punktu widzenia, przygotowany koncentrat powinien być użyty natychmiast. Jeśli koncentrat nie zostanie zużyty natychmiast, za czas i warunki przechowywania przed zastosowaniem odpowiada użytkownik. Czas przechowywania koncentratu nie powinien przekraczać 24 godzin w temp. 2ºC - 8ºC, o ile proszek rozpuszczono w kontrolowanych i walidowanych jałowych warunkach.

Przygotowany koncentrat można rozcieńczać w:

9 mg/ml (0,9 %) roztworze chlorku sodu do wlewów dożylnych
roztworze Ringera z mleczanami do wlewów dożylnych
5 % roztworze glukozy i roztworze Ringera z mleczanami do wlewów dożylnych
5 % roztworze glukozy z 0,45 % roztworem chlorku sodu do wlewów dożylnych
5 % roztworze glukozy do wlewów dożylnych
5 % roztworze glukozy w roztworze chlorku potasu 20 mEq do wlewów dożylnych
0,45 % roztworze chlorku sodu do wlewów dożylnych
5 % roztworze glukozy i 0,9 % roztworze chlorku sodu do wlewów dożylnych

Zgodność preparatu VFEND z innymi roztworami, niż te wyżej wymienione lub w punkt 6.2, nie jest określona.


Powered by JamnikCMS
© 2010 Centrum Informacji o Leku. Podpisujemy się pod zasadami HONcode.