Nowa polityka prywatnosci i plików Cookies - przeczytaj

Szukaj:
Alfabetyczna lista leków: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A-Z
   Zapisz się na bezpłatny biuletyn!
   e-mail:
 
   Specjalista Pacjent
Reklama
Xanax SR
| Wyślij znajomemu | Wydrukuj tę stronę
Powiadom znajomego o tej stronie
E-mail nadawcy:
E-mail odbiorcy:
Możesz podać kilka adresów, rozdzielając je przecinkami.
Treść wiadomości:
ukryj
ukryj

... proszę czekać ...

Xanax SR

tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Substancja czynna:
Alprazolam
Kod ATC:
N 05 B A 12

Synonimy

Alprazolam Alpratsolaami; Alprazolám; Alprazolamas; Alprazolamum
Trymestr 1,2,3. Trymestr 1,2,3. Trymestr 1,2,3. T1 ikoTrymestr 2,3. T2 ikoT3 iko?kobieta_karmiaca ikoalkohol ikoprowadzenie_pojazdow iko
Charakterystyka Produktu Leczniczego (SPC) przeznaczona jest dla specjalistów opieki zdrowotnej.
Opis produktu ma charakter informacyjny, przed zastosowaniem należy zapoznać się z oryginalną ulotką lub charakterystyką produktu.
5. Właściwości farmakologiczne
5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: pochodne benzodiazepin (kod ATC: N 05 BA 12)

XANAX SR zawiera triazolobenzodiazepinę. Wszystkie benzodiazepiny wykazują jakościowo podobne właściwości - anksjolityczne, hipnosedacyjne, miorelaksacyjne i przeciwdrgawkowe. Występują jednak różnice pod względem farmakokinetyki determinujące różne ich zastosowanie w lecznictwie. Generalnie przyjmuje się, że działanie benzodiazepin oparte jest na potencjalizacji hamowania neuronalnego pośredniczonego przez kwas gamma-aminomasłowy.

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie i dystrybucja
Po podaniu produktu XANAX SR lub XANAX biodostępność alprazolamu jest identyczna. Wchłanianie alprazolamu po podaniu leku XANAX SR jest jednak wolniejsze, w związku z czym maksymalne stężenie alprazolamu w osoczu jest mniej więcej o połowę niższe niż w przypadku identycznej dawki leku XANAX. Maksymalne stężenie alprazolamu w osoczu osiągane jest po 5 - 11 godzinach od podania. Jest to spowodowane tym, że stężenie alprazolamu w osoczu utrzymuje się w tym okresie na względnie stałym poziomie. Farmakokinetyka przebiega według modelu liniowego aż do dawki 10 mg. Okresy półtrwania i stężenia metabolitów alprazolamu podawanego w tabletkach XANAX i XANAX SR były bardzo podobne co wskazuje na podobny metabolizm i eliminację. Po przyjęciu leku XANAX SR co 12 godzin lub tej samej dawki leku XANAX tabletki w 4 dawkach podzielonych dziennie, maksymalne i minimalne stężenie w stanie stacjonarnym dla obu rodzajów tabletek są takie same. Okres półtrwania alprazolamu wynosi 12-15 godzin, a u osób w podeszłym wieku wynosi średnio 16 godzin.
W warunkach in vitro alprazolam wiąże się z białkami surowicy w 80%.

Metabolizm i wydalanie
Alprazolam ulega przede wszystkim oksydacji. Głównymi metabolitami alprazolamu są alfa-hydroksyalprazolam i pochodna benzofenonu. Stężenie w osoczu tych metabolitów jest bardzo niskie.
Aktywność biologiczna alfa-hydroksyalprazolamu jest około połowę mniejsza niż aktywność samego alprazolamu. Okresy półtrwania metabolitów alprazolamu są tego samego rzędu wielkości co alprazolamu.
Pochodna benzofenonu prawie nie wykazuje aktywności biologicznej.
Eliminacja alprazolamu i jego metabolitów odbywa się głównie przez nerki.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach na szczurach wykazano, że podawanie alprazolamu przez dwa lata w dawkach wynoszących 3, 10 i 30 mg/kg/dobę (15 do 150 razy przewyższających maksymalne dawki zalecane u ludzi) prowadzi do tendencji do zależnego od dawki wzrostu częstości występowania zaćmy i wrastania naczyń w rogówkę u samców i samic.
W badaniach toksyczności przewlekłej prowadzonych przez 12 miesięcy na psach obserwowano napady drgawek (czasem zakończone zgonem) przy dawkach wynoszących 3 mg/kg/dobę (15-krotnie przewyższającej maksymalną dawkę zalecaną u ludzi). Czas trwania i częstość występowania napadów drgawek wykazywała zależność od dawki. To, czy dane te można odnosić do stosowania leku u ludzi, nie jest jasne.
Dwuletnie badania na szczurach i myszach nie dostarczyły dowodów na działanie rakotwórcze leku.


Powered by JamnikCMS
© 2010 Centrum Informacji o Leku. Podpisujemy się pod zasadami HONcode.