Nowa polityka prywatnosci i plików Cookies - przeczytaj

Szukaj:
Alfabetyczna lista leków: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A-Z
   Zapisz się na bezpłatny biuletyn!
   e-mail:
 
   Specjalista Pacjent
Reklama
Flunarizinum WZF
| Wyślij znajomemu | Wydrukuj tę stronę
Powiadom znajomego o tej stronie
E-mail nadawcy:
E-mail odbiorcy:
Możesz podać kilka adresów, rozdzielając je przecinkami.
Treść wiadomości:
ukryj
ukryj

... proszę czekać ...

Flunarizinum WZF

tabletki
Substancja czynna:
Flunarizine
Kod ATC:
N 07 C A 03

Synonimy

Flunarizine Flunarizine Hydrochloride; Flunaritsiinidihydrokloridi; Flunarizin-dihydrochlorid; Flunarizindihydroklorid; Flunarizine, Chlorhydrate de; Flunarizine, dichlorhydrate de; Flunarizini dihydrochloridum; Flunarizini Hydrochloridum; Flunarizino dihidrochloridas; Hidrocloruro de flunarizina; R-14950
prowadzenie_pojazdow iko
Wskazania (opracowanie własne):
migrena , zawroty głowy
Charakterystyka Produktu Leczniczego (SPC) przeznaczona jest dla specjalistów opieki zdrowotnej.
Opis produktu ma charakter informacyjny, przed zastosowaniem należy zapoznać się z oryginalną ulotką lub charakterystyką produktu.
4. Szczegółowe dane kliniczne
4.1. Wskazania do stosowania
  • Profilaktyka migreny klasycznej (z aurą) lub zwykłej (bez aury).
  • Leczenie objawowe zawrotów głowy pochodzenia przedsionkowego (spowodowanych rozpoznanymi zaburzeniami przedsionkowymi).
4.2. Dawkowanie i sposób podawania

Profilaktyka migreny
Dawki początkowe:

  • dorośli poniżej 65 lat: 2 tabletki (10 mg) na dobę wieczorem przed snem,
  • dorośli powyżej 65 lat: 1 tabletka (5 mg) na dobę wieczorem przed snem.

Dawki podtrzymujące:
U pacjentów dobrze tolerujących lek, wymagających kontynuacji leczenia - w ciągu tygodnia przez 5 dni stosować zwykłe dawki, przez kolejne 2 dni lek odstawić. Czas leczenia nie powinien przekraczać 6 miesięcy. W przypadku nawrotu choroby, leczenie można powtórzyć.

Zawroty głowy
Stosować dawki, takie jak w profilaktyce migreny, jednak czas leczenia nie powinien być dłuższy niż 2 miesiące.

Jeśli po miesiącu stosowania flunaryzyny w przewlekłych zawrotach głowy albo po 2 miesiącach zapobiegania napadowym zawrotom głowy lub nagłym atakom migreny nie obserwuje się poprawy, należy uznać, że pacjent nie odpowiada na lek i zaprzestać stosowania.

4.3. Przeciwwskazania
  • Nadwrażliwość na flunaryzynę lub inny składnik leku.
  • Choroba Parkinsona.
  • Objawy pozapiramidowe w wywiadzie.
  • Zaburzenia depresyjne w wywiadzie.
  • Okres ciąży i laktacji.
4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Flunaryzyna może wywołać senność, która nasila się podczas jednoczesnego stosowania alkoholu lub leków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy.

Możliwość wystąpienia ataku migreny nie stanowi powodu do zwiększenia dawki leku. Lek nie przerywa ataków migreny.

Osobom w podeszłym wieku należy zalecić ścisłe przestrzeganie zalecanego dawkowania, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia objawów pozapiramidowych. Może dojść nawet do ujawnienia się choroby Parkinsona.

Flunaryzynę należy stosować ostrożnie u pacjentów stosujących inne leki, takie jak pochodne fenotiazyny, ponieważ mogą wystąpić objawy pozapiramidowe. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, takich jak objawy pozapiramidowe lub depresja, lek należy odstawić.

Jeżeli podczas leczenia podtrzymującego efekt terapeutyczny ulegnie osłabieniu lub po długotrwałym stosowaniu flunaryzyny pojawi się u pacjenta uczucie wyczerpania lub zmęczenia, lek należy odstawić.

Nie należy przekraczać zaleconego dawkowania. Pacjent powinien podlegać regularnej kontroli, zwłaszcza podczas długotrwałego stosowania preparatu, a także przestrzegać przerw w stosowaniu leku (patrz punkt 4.2), aby wykluczyć możliwość pojawienia się objawów pozapiramidowych. Jeśli objawy te ujawnią się, należy zaprzestać stosowania preparatu.

Ze względu na zawartość laktozy, preparat nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu „Lapp” lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5. Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

U kobiet przyjmujących flunaryzynę i hormony żeńskie (estrogeny, progestageny) odnotowano mlekotok.

Karbamazepina i fenytoina stosowane z flunaryzyną mogą przyspieszać jej metabolizm. W takim przypadku należy zwiększyć dawkę flunaryzyny.

Jednoczesne stosowanie flunaryzyny z alkoholem, lekami nasennymi, a także innymi lekami działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy może spowodować wystąpienie nadmiernej sedacji.

4.6. Ciąża i laktacja

Stosowanie flunaryzyny w okresie ciąży lub laktacji jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3.).

4.7. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Flunaryzyna może upośledzać zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu, zwłaszcza na początku leczenia.

4.8. Działania niepożądane

Działania niepożądane uszeregowano w następujący sposób:

Bardzo często (≥ 1/10), często (≥ 1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥ 1/1000 do < 1/100), rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000, w tym pojedyncze przypadki).

Zaburzenia układu nerwowego
Często: nadmierna senność i (lub) zmęczenie (zazwyczaj przemijające).
Niezbyt często: bezsenność, niepokój.

Zaburzenia żołądka i jelit
Niezbyt często: zgaga, nudności, ból żołądka, suchość błony śluzowej jamy ustnej.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej
Niezbyt często: bóle mięśniowe.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Niezbyt często: wysypki skórne.

Zaburzenia endokrynologiczne
Niezbyt często: mlekotok.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania
Często: zwiększenie łaknienia i masy ciała.

Zaburzenia psychiczne
Niezbyt często:
depresja (szczególnie u kobiet z uprzednio występującą depresją).
objawy pozapiramidowe (drżenie, sztywność, dyskineza, w tym dyskineza w obrębie ust), odnotowywane zwłaszcza u osób długotrwale stosujących flunaryzynę oraz pacjentów w podeszłym wieku.

Należy poinformować pacjenta, aby nie przekraczał zalecanych dawek preparatu. Zaleca się przeprowadzanie regularnych badań kontrolnych w celu zapewnienia bezpiecznej terapii preparatem. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, należy zaprzestać stosowania preparatu.

4.9. Przedawkowanie

Biorąc pod uwagę właściwości farmakologiczne flunaryzyny, po przedawkowaniu należy spodziewać się sedacji i astenii. Ostre przedawkowanie (po zażyciu jednorazowej dawki wynoszącej 600 mg) charakteryzuje się uspokojeniem, pobudzeniem i tachykardią. Leczenie ostrego przedawkowania - można podać węgiel, sprowokować wymioty, rozważyć przeprowadzenie płukania żołądka oraz zastosować leczenie podtrzymujące. Nie ma specyficznej odtrutki.


Powered by JamnikCMS
© 2010 Centrum Informacji o Leku. Podpisujemy się pod zasadami HONcode.