Nowa polityka prywatnosci i plików Cookies - przeczytaj

Szukaj:
Alfabetyczna lista leków: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A-Z
   Zapisz się na bezpłatny biuletyn!
   e-mail:
 
   Specjalista Pacjent
Reklama
Prixina
| Wyślij znajomemu | Wydrukuj tę stronę
Powiadom znajomego o tej stronie
E-mail nadawcy:
E-mail odbiorcy:
Możesz podać kilka adresów, rozdzielając je przecinkami.
Treść wiadomości:
ukryj
ukryj

... proszę czekać ...

Prixina

tabletki powlekane
Substancja czynna:
Prulifloxacin
Kod ATC:
J 01 M A 17

Synonimy

Prulifloxacin NM-441; Prulifloxacine; Prulifloxacino; Prulifloxacinum
Ulotka informacyjna dla pacjenta dołączona jest do opakowania leku.
Zawiera informacje przeznaczone dla pacjenta na temat właściwego stosowania leku.
Opis produktu ma charakter informacyjny, przed zastosowaniem należy zapoznać się z oryginalną ulotką lub charakterystyką produktu.

Prixina

Prulifloxacinum
600 mg tabletki powlekane

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Prixina i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Prixina
 3. Jak stosować lek Prixina
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Przechowywanie leku Prixina
 6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK PRIXINA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE.

Prixina zawiera prulifloksacynę, która jest lekiem przeciwbakteryjnym o szerokim zakresie działania, należącym do grupy fluorochinolonów.

Lek Prixina jest przeznaczony do leczenia następujących zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na prulifloksacynę:

 • ostre niepowikłane zakażenia dolnych dróg moczowych (zapalenie pęcherza moczowego);
 • powikłane zakażenia dolnych dróg moczowych;
 • zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli.

W leczeniu zakażeń należy opierać się na wynikach oznaczeń wrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki (antybiogram).

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PRIXINA.

Kiedy nie stosować leku Prixina

 • jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na prulifloksacynę, inne leki przeciwbakteryjne z grupy chinolonów lub którąkolwiek z substancji pomocniczych leku;
 • jeśli u pacjenta stwierdzono występowanie w przeszłości choroby ścięgien związanej ze stosowaniem leków z grupy chinolonów;
 • u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat do zakończenia procesu rozwoju kośćca, gdyż badania na zwierzętach wykazały, że prulifloksacyna, podobnie jak inne leki z grupy chinolonów, powoduje uszkodzenie chrząstki stawowej u młodych zwierząt;
 • u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Prixina

 • Jeśli w przeszłości u pacjenta występowały zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego (m.in. skłonność do drgawek). Jeśli w trakcie stosowania leku Prixina wystąpią tego rodzaju zaburzenia, należy przerwać leczenie i zasięgnąć porady lekarza.
 • Jeśli u pacjenta występuje hipokaliemia (małe stężenie potasu we krwi), hipokalcemia (małe stężenie wapnia we krwi) bądź zaburzenia rytmu serca. W razie pojawienia się zaburzeń czynności serca należy skonsultować się z lekarzem.
 • Jeśli w trakcie stosowania leku Prixina u pacjenta pojawią się objawy zapalenia ścięgna, ból mięśni lub ból wskazujący na zapalenie stawów. Należy wówczas przerwać stosowanie leku oraz unikać obciążania chorej kończyny, do czasu, aż lekarz stwierdzi, czy nie wystąpiło zapalenie ścięgien.
  Najczęściej proces zapalny obejmuje ścięgno Achillesa i może doprowadzić do jego zerwania, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku lub leczonych jednocześnie kortykosteroidami.
 • Jeśli u pacjenta występuje jawny lub utajony niedobór aktywności dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Chinolony nasilają wówczas ryzyko reakcji hemolitycznych.
 • Jeśli w trakcie stosowania leku Prixina pojawi się biegunka zwłaszcza o ciężkim przebiegu. Należy wówczas przerwać stosowanie leku i zasięgnąć porady lekarza. Leki przeciwbakteryjne, w tym chinolony, mogą powodować rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego. Może ono mieć różny przebieg, od lekkiego do zagrażającego życiu. W lżejszych przypadkach wystarcza zwykle odstawienie leku. W cięższych może być konieczne dodatkowo doustne podawanie metronidazolu lub wankomycyny. Przeciwwskazane jest podawanie leków hamujących perystaltykę.
 • Jeśli w trakcie stosowania leku Prixina wystąpią objawy skórne w następstwie narażenia na działanie słońca lub sztucznego promieniowania UV (lampy kwarcowe, solaria) - tak zwane reakcje fototoksyczności. Lek należy wówczas odstawić i zasięgnąć porady lekarza. Reakcje takie obserwowano podczas leczenia innymi chinolonami. Podczas stosowania leku Prixina przeciwwskazane jest intensywne nasłonecznienie i inny rodzaj naświetlania promieniami UV.
 • Jeśli w trakcie stosowania leku Prixina wystąpi ból mięśni i osłabienie, a także pogorszenie czynności nerek. Mogą to być objawy rzadko występującego powikłania - rabdomiolizy, czyli rozpadu komórek mięśni poprzecznie prążkowanych, obserwowanego niekiedy po stosowaniu innych chinolonów. W przypadku wystąpienia powyższych działań niepożądanych należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem.
 • Podczas stosowania chinolonów należy przyjmować odpowiednią ilość płynów, aby zapobiec wytrącania się w moczu kryształów. Występowało to niekiedy w następstwie stosowania leków z tej grupy terapeutycznej.
 • Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku Prixina u pacjentów z niewydolnością wątroby. Lekarz na podstawie stężenia leku w osoczu ustala optymalną dawkę leku Prixina.
 • Ze względu na brak odpowiednich badań nie jest możliwe ustalenie dawkowania u osób z zaburzoną czynnością nerek (klirens kreatyniny <60 ml/min). Lekarz na podstawie stężenia leku w osoczu dobiera optymalną dawkę leku Prixina.
 • Nie ma konieczności modyfikowania dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku z prawidłową czynnością nerek i wątroby.

Stosowanie leku Prixina z innymi lekami
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, także wydawanych bez recepty.
Jednoczesne stosowanie z cymetydyną, lekami zobojętniającymi zawierającymi glin i magnez lub preparatami zawierającymi żelazo i wapń zmniejsza wchłanianie prulifloksacyny z przewodu pokarmowego. Dlatego lek Prixina należy przyjmować 2 godziny przed podaniem lub 4 godziny po podaniu tych leków.
Probenecyd, zmniejsza wydalanie prulifloksacyny z moczem.
Jednoczesne podanie niektórych chinolonów i fenbufenu może zwiększać ryzyko drgawek. Stosowanie leków z grupy chinolonów może powodować hipoglikemię u pacjentów z cukrzycą, przyjmujących leki przeciwcukrzycowe.
LekPrixina może nieznacznie zmniejszyć szybkość wydalania teoflliny, zwykle bez znaczenia klinicznego; jednak - podobnie jak w przypadku innych chinolonów - lekarz zaleci kontrolowanie stężenie teofiliny w osoczu u pacjentów z zaburzeniami metabolicznymi lub innymi czynnikami ryzyka.
Chinolony mogą nasilać działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych jak warfaryna i jej pochodne. Lekarz może zalecić kontrolowanie czasu protrombinowego oraz innych odpowiednich parametrów krzepliwości krwi.
Jednoczesne stosowanie nikardypiny może nasilać fototoksyczność prulifloksacyny.

O zastosowaniu leku decyduje lekarz.

Stosowanie leku Prixina z jedzeniem i piciem
Jednoczesne przyjmowanie prulifloksacyny z mlekiem powoduje zmniejszenie wchłaniania leku oraz zmniejszenie wydalania prulifloksacyny z moczem. Jednoczesne przyjmowanie leku z pożywieniem opóźnia wystąpienie i zmniejsza wartości stężeń maksymalnych w osoczu.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Leku Prixina nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.
Nie ma dostępnych danych z badań klinicznych, dotyczących narażenia na prulifloksacynę w okresie w ciąży i karmiących piersią, jednak podobnie jak inne chinolony, prulifloksacyna powoduje artropatię (uszkodzenie chrząstki stawowej) u młodych zwierząt, dlatego jej stosowanie w okresie ciąży i karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Chinolony mogą powodować zawroty głowy i uczucie oszołomienia. Dlatego pacjent powinien poznać reakcję swojego organizmu na przyjęty lek przed rozpoczęciem kierowania pojazdem, obsługiwania urządzeń mechanicznych lub podjęciem innych działań wymagających uwagi i koordynacji.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Prixina
Lek Prixina zawiera substancję pomocniczą laktozę i dlatego nie należy go stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, powinien on skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK PRIXINA

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Zazwyczaj stosowana dawka leku Prixina w poszczególnych wskazaniach, zalecana jedynie u osób dorosłych, to:

 • w ostrych niepowikłanych zakażeniach dolnych dróg moczowych (zapalenie pęcherza moczowego) - wystarczy jednorazowe zażycie 1 tabletki 600 mg;
 • w powikłanych zakażeniach dolnych dróg moczowych - 1 tabletka 600 mg raz na dobę przez okres do 10 dni;
 • w zaostrzeniu przewlekłego zapalenia oskrzeli - 1 tabletka 600 mg raz na dobę przez okres do 10 dni.

Czas trwania leczenia powikłanego zakażenia dolnych dróg moczowych oraz zaostrzenia przewlekłego zapalenia oskrzeli zależy od ciężkości zakażenia i stanu klinicznego pacjenta; leczenie należy kontynuować, przez co najmniej 48 do 72 godzin po ustąpieniu objawów.
Nie należy przerwać przyjmowania leku bez zgody lekarza, gdyż może to prowadzić do rozwoju szczepów bakterii opornych na lek.

Lek Prixina stosuje się doustnie, tabletki należy połknąć w całości, popijając wodą. Zażycie leku na czczo zwiększa jego wchłanianie.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Prixina
Brak danych dotyczących przedawkowania leku Prixina u ludzi.
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, zabierając ze sobą opakowanie po leku.

W przypadku ostrego przedawkowania leku Prixina, lekarz zaleci odpowiednie postępowanie: opróżnienie żołądka (wywołanie wymiotów lub płukanie żołądka), odpowiednie leczenie podtrzymujące i uważną obserwację pacjenta.

Pominięcie zażycia leku Prixina
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki, lecz przyjąć ją w porze wynikającej z zaleconego schematu dawkowania.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Prixina może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Wymienione poniżej działania niepożądane obserwowano w badaniach klinicznych leku Prixina. Nasilenie większości działań niepożądanych było niewielkie i umiarkowane.
Częstość występowania oznaczono w następujący sposób: bardzo często: (częściej niż u 1 na 10 osób); często: (częściej niż u 1 na 100 osób, ale rzadziej niż u 1 na 10 osób); niezbyt często: (częściej niż u jednej na 1000 osób, ale rzadziej niż u 1 na 100 osób); rzadko: (częściej niż u 1 na 10000 osób, ale rzadziej niż u 1 na 1000 osób); bardzo rzadko: (rzadziej niż u 1 na 10000 osób w tym pojedyncze przypadki).

Często (jedynie w leczeniu długotrwałym): bóle w nadbrzuszu, nudności.

Niezbyt często: ból głowy, zawroty głowy, biegunka, bóle w nadbrzuszu, zapalenie żołądka, wymioty; świąd, wysypka skórna; jadłowstręt.

Rzadko: gorączka, zaburzenia smaku, zaburzenia snu, senność, dezorientacja, pogorszenie słuchu, przekrwienie gałki ocznej, bóle brzucha, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zapalenie kątów ust, niestrawność, wzdęcia, dyskomfort w jamie ustnej, kandydoza jamy ustnej, zapalenie języka, rozstrzeń żołądka, kurcze mięśni, rozpad komórek mięśni poprzecznie prążkowanych (rabdomioliza), wyprysk na twarzy, reakcje fototoksyczności, pokrzywka, uderzenia gorąca, zwiększenie aktywności enzymu GGTP i stężenia bilirubiny.

Częstość występowania bólów żołądka i nudności zwiększa się wraz z czasem trwania leczenia.

Następujące działania niepożądane obserwowano bardzo rzadko w tym pojedyncze przypadki: reakcje anafilaktyczne i rzekomoanafilaktyczne, zespół Stevensa-Johnsona, hipoglikemia, niedoczulica, polekowe zapalenie skóry.
Po wprowadzeniu leku do obrotu wystąpiły pojedyncze przypadki schorzeń ścięgien.

W trakcie leczenia lekiem Prixina może także wystąpić bezobjawowa krystaluria bez zmiany stężenia kreatyniny z zaburzeniami parametrów czynności wątroby i eozynofilią; w obserwowanych przypadkach zaburzenia te przebiegały bezobjawowo i były przemijające.
Podczas stosowania leku Prixina, nie można wykluczyć wystąpienia działań niepożądanych lub zaburzeń wyników badań laboratoryjnych, które nie zostały wymienione powyżej, a które obserwowano u pacjentów otrzymujących inne chinolony.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PRIXINA

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Prixina po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po skrócie: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera Prixina
Substancją czynną leku jest prulifloksacyna, 600 mg w jednej tabletce powlekanej.
Inne składniki leku to:
rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, powidon, krzemionka koloidalna, magnezu stearynian
otoczka: hypromeloza, glikol propylenowy, tytanu dwutlenek (E 171), talk, żelaza tlenek (E 172).

Jak wygląda Prixina i co zawiera opakowanie
Lek Prixina ma postać żółtych, podłużnych tabletek powlekanych.
W pudełku tekturowym znajduje się: 1 blister z odpowiednio 1, 2 lub 5 tabletkami powlekanymi lub 2 blistry po 5 tabletek powlekanych (10 tabletek).

Podmiot odpowiedzialny
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.
Viale Amelia, 70-00181 Rzym (Włochy)

Wytwórca
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.
Via Vecchia del Pinocchio 22, 60131 Ancona, (Włochy)

Data opracowania ulotki: 04.02.2010

Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego
Medagro International Sp. z o.o.
Łazy, ul. Podleśna 83
05-552 Wólka Kosowska
tel. +48 22 70 28 200

Powered by JamnikCMS
© 2010 Centrum Informacji o Leku. Podpisujemy się pod zasadami HONcode.