Nowa polityka prywatnosci i plików Cookies - przeczytaj

Szukaj:
Alfabetyczna lista leków: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A-Z
   Zapisz się na bezpłatny biuletyn!
   e-mail:
 
   Specjalista Pacjent
Reklama
Propranolol WZF
| Wyślij znajomemu | Wydrukuj tę stronę
Powiadom znajomego o tej stronie
E-mail nadawcy:
E-mail odbiorcy:
Możesz podać kilka adresów, rozdzielając je przecinkami.
Treść wiadomości:
ukryj
ukryj

... proszę czekać ...

Propranolol WZF

roztwór do wstrzykiwań
Substancja czynna:
Propranolol
Kod ATC:
C 07 A A 05

Synonimy

Propranolol Propranolol Hydrochloride; Hidrocloruro de propranolol; Propanolol-hidroklorid; Propanololi Hydrochloridum; Propranolol, chlorhydrate de; Propranolol Hidroklorür; Propranololhydrochlorid; Propranololhydroklorid; Propranololi hydrochloridum; Propranololihydrokloridi; Propranololio hidrochloridas; Propranololu chlorowodorek
T1 ikoTrymestr 2,3. T2 ikoT3 iko?kobieta_karmiaca iko
Ulotka informacyjna dla pacjenta dołączona jest do opakowania leku.
Zawiera informacje przeznaczone dla pacjenta na temat właściwego stosowania leku.
Opis produktu ma charakter informacyjny, przed zastosowaniem należy zapoznać się z oryginalną ulotką lub charakterystyką produktu.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

PROPRANOLOL WZF

(Propranololi hydrochloridum)
1 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

1 ml roztworu zawiera jako
substancję czynną: 1 mg propranololu chlorowodorku oraz
substancje pomocnicze: kwas cytrynowy bezwodny (do ustalenia pH), wodę do wstrzykiwań.

Opakowania
10 ampułek po 1 ml, w tekturowym pudełku.

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Propranolol WZF i w jakim celu się go stosuje
 2. Zanim zastosuje się lek Propranolol WZF
 3. Jak stosować lek Propranolol WZF
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Przechowywanie leku Propranolol WZF
 6. Inne informacje

1. Co to jest lek Propranolol WZF i w jakim celu się go stosuje

Propranolol WZF jest zaliczony do leków zwanych antagonistami receptorów beta
(β-adrenolitykami).
Lek w postaci roztworu do wstrzykiwań stosuje się w ostrych stanach wymagających natychmiastowego leczenia - zaburzeniach rytmu serca, przełomie tarczycowym.

2. Zanim zastosuje się lek Propranolol WZF

Nie należy stosować leku Propranolol WZF w przypadku:

 • astmy oskrzelowej i stanów skurczowych oskrzeli,
 • stwierdzonej nadwrażliwości na propranolol lub inne składniki leku,
 • bradykardii (zwolnienia czynności serca),
 • wstrząsu kardiogennego,
 • niekontrolowanej niewydolności serca,
 • niedociśnienia tętniczego,
 • kwasicy metabolicznej,
 • długotrwałego głodzenia,
 • ciężkich zaburzeń krążenia tętniczego obwodowego,
 • bloku serca stopnia II lub III,
 • dusznicy bolesnej Printzmetala,
 • zespołu chorego węzła zatokowego,
 • nieleczonego guza chromochłonnego.
 • Leku nie wolno stosować u pacjentów ze skłonnością do hipoglikemii (zmniejszonym stężeniem glukozy we krwi), np. niedożywionych, z przewlekłymi chorobami wątroby, cukrzycą, przyjmujących jednocześnie leki hamujące odpowiedź na aminy katecholowe (np. β-adrenolityki).

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Propranolol WZF:

 • u osób z kontrolowaną niewydolnością serca, z blokiem serca stopnia I;
 • u pacjentów z guzem chromochłonnym przy jednoczesnym stosowaniu leku z grupy α-adrenolityków.

Podczas stosowania leku Propranolol WZF

 • Nie należy stosować leków zwanych antagonistami kanału wapniowego, takich jak np. werapamil, diltiazem, ponieważ może to nasilić ich działanie, szczególnie u pacjentów z niewydolnością lewej komory i (lub) z zaburzeniami przewodnictwa zatokowo-przedsionkowego i przedsionkowo-komorowego w sercu. Może to wywołać ciężkie niedociśnienie tętnicze, zwolnienie czynności i niewydolność serca. Nie należy podawać dożylnie jednocześnie leków β-adrenolitycznych i antagonistów kanału wapniowego. Nie podawać dożylnie leków β-adrenolitycznych w ciągu 48 godzin po odstawieniu antagonistów kanału wapniowego, a także nie podawać dożylnie antagonistów kanału wapniowego w ciągu 48 godzin po odstawieniu leków β-adrenolitycznych.
 • Lek może nasilić zaburzenia tętniczego krążenia obwodowego.
 • Lek może maskować lub modyfikować objawy hipoglikemii (szczególnie przyspieszenie czynności serca), a nawet powodować zmniejszenie stężenia glukozy we krwi u pacjentów nie chorujących na cukrzycę (np. noworodków, dzieci, pacjentów hemodializowanych).
 • Lek może maskować objawy nadczynności gruczołu tarczowego.
 • Lek może zwalniać czynność serca, co jest skutkiem jego właściwości – jeżeli objawy te pogłębią się, dawkę propranololu należy zmniejszyć.
 • Mogą wystąpić nasilone reakcje alergiczne, szczególnie u osób u których w przeszłości występowała alergia na tego typu leki.
 • Propranolol utrudnia oznaczanie bilirubiny w surowicy metodą diazowania oraz amin katecholowych metodą fluorescencyjną.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji
występujących w przeszłości.

Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek
Stosowanie leku Propranolol WZF u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

U pacjentów z niewydolnością nerek i (lub) wątroby należy zachować ostrożność, zwłaszcza podczas rozpoczynania leczenia i doboru dawki początkowej. Propranolol powinien być stosowany ostrożnie u pacjentów z marskością wątroby. U pacjentów z nadciśnieniem wrotnym może dojść do pogorszenia czynności wątroby, a nawet rozwoju encefalopatii wątrobowej.

Stosowanie leku Propranolol WZF u pacjentów w podeszłym wieku
Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów w podeszłym wieku. Leczenie należy rozpoczynać od najmniejszej dawki. Dawka optymalna powinna być określona przez lekarza indywidualnie, w zależności od ogólnego stanu pacjenta oraz jego reakcji na propranolol.

Ciąża
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Lek można stosować w okresie ciąży tylko w sytuacjach, gdy jest to konieczne.
Podobnie jak inne leki zaliczane do β-adrenolityków, propranolol może spowodować powikłania u płodu, poronienie lub przedwczesny poród. Mogą również wystąpić działania niepożądane, szczególnie zmniejszenie stężenia glukozy we krwi i zwolnienie czynności serca płodu lub u noworodka. Zwiększa się ryzyko powikłań sercowo-płucnych u noworodków w okresie pourodzeniowym.

Karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Propranolol przenika do pokarmu kobiecego. Nie zaleca się karmienia piersią w czasie stosowania leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Mało prawdopodobne, aby propranolol wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Sporadycznie jednak mogą wystąpić zawroty głowy lub uczucie zmęczenia.

Stosowanie innych leków
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.
Propranolol może wpływać na działanie niektórych leków i odwrotnie – niektóre leki mogą wpływać na działanie propranololu.
Leki stosowane jednocześnie z propranololem, wpływające na działanie propranololu to:

 • werapamil, diltiazem, nifedypina, nisoldypina, nikardypina, isradypina, lacydypina (leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego lub dusznicy bolesnej);
 • dizopiramid, lidokaina, chinidyna, propafenon (leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca);
 • adrenalina (lek stymulujący pracę serca);
 • ibuprofen i indometacyna (leki przeciwzapalne i przeciwbólowe);
 • ergotamina i dihydroergotamina (leki stosowane w migrenie);
 • chloropromazyna i tiorydazyna (leki stosowane w psychiatrii);
 • cymetydyna (lek stosowany w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy);
 • ryfampicyna (antybiotyk);
 • teofilina (lek przeciwastmatyczny);
 • acenokumarol, warfaryna (leki przeciwzakrzepowe);
 • hydralazyna (lek stosowany w nadciśnieniu tętniczym).
 • Należy zachować ostrożność podczas podawania propranololu i leków przeciwcukrzycowych, ponieważ propranolol może nasilać działanie hipoglikemizujące.
 • W przypadku jednoczesnego stosowania propranololu i klonidyny (lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego lub migreny) i konieczności odstawienia jednego z tych leków, należy odstawić propranolol kilka dni przed odstawieniem klonidyny. W przypadku zastępowania klonidyny propranololem, należy wprowadzić go do leczenia kilka dni po odstawieniu klonidyny. Nie należy odstawiać tych leków bez konsultacji z lekarzem.
 • Środki znieczulające stosowane z propranololem mogą zwiększać ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego. Jeżeli u pacjenta przyjmującego propranolol planowany jest zabieg chirurgiczny, pacjent powinien poinformować lekarza anestezjologa o przyjmowaniu propranololu.
 • Alkohol zmniejsza skuteczność propranololu.

3. Jak stosować lek Propranolol WZF

Lek Propranolol WZF należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.
Lek przeznaczony do podawania dożylnego.

Dorośli
Początkowo dawka 1 mg (1 ml) podana dożylnie w ciągu 1 minuty.
Dawkę można powtarzać co 2 minuty do uzyskania poprawy lub do dawki maksymalnej 10 mg u pacjentów przytomnych, lub do dawki maksymalnej 5 mg u pacjentów poddanych znieczuleniu.

Pacjenci w podeszłym wieku
Preparat należy stosować ostrożnie u pacjentów w podeszłym wieku. Leczenie należy rozpoczynać od najmniejszej dawki. Dawka optymalna powinna być określona indywidualnie, w zależności od ogólnego stanu pacjenta oraz jego reakcji na propranolol.

Dzieci
Zaburzenia rytmu serca, przełom tarczycowy
Dawkowanie należy określić indywidualnie dla każdego pacjenta. Poniższe dawki mają charakter orientacyjny.
Dożylnie: od 0,025 mg/kg mc. do 0,05 mg/kg mc. podawane powoli pod kontrolą EKG; w razie potrzeby dawkę można powtarzać 3 do 4 razy na dobę.

Tetralogia Fallota
Znaczenie propranololu w tetralogii Fallota ograniczone jest głównie do odciążenia wypływu krwi z prawej komory serca, leczenia współistniejących zaburzeń rytmu serca i dusznicy bolesnej. Dawkowanie należy określić indywidualnie dla każdego pacjenta. Poniższe dawki mają charakter orientacyjny.
Dożylnie: do 0,1 mg/kg mc. podawane powoli pod kontrolą EKG, w razie potrzeby dawkę można powtarzać 3 do 4 razy na dobę.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Propranolol WZF jest za mocne lub za słabe, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Propranolol WZF niż zalecana
Objawy: zwolnienie czynności serca, niedociśnienie tętnicze, ostra niewydolność serca, skurcz oskrzeli.
Leczenie powinno obejmować: ścisły nadzór, leczenie na oddziale intensywnej terapii. Należy wdrożyć leczenie objawowe.
W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Po przerwaniu leczenia lekiem Propranolol WZF może wystąpić
Jeżeli zachodzi konieczność odstawienia propranololu, szczególnie u osób z chorobą niedokrwienną serca, zaleca się stopniowe zmniejszanie dawek leku przez 7 do 14 dni. Nie należy nagle odstawiać leku! W przypadku pacjentów z planowanymi zabiegami chirurgicznymi należy zaprzestać stosowania propranololu przynajmniej na 24 godziny przed zabiegiem.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Propranolol WZF może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Propranolol WZF jest zazwyczaj dobrze tolerowany. Mogą wystąpić działania niepożądane takie jak:

 • bradykardia (zwolnienie czynności serca), nasilenie niewydolności serca, blok serca (nieprawidłowości dotyczące pobudliwości i rytmu serca);
 • plamica, trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi);
 • dezorientacja, zawroty głowy, parestezje (mrowienie, kłucie, drętwienie zwykle w kończynach);
 • suchość oczu, zaburzenia widzenia;
 • skurcz oskrzeli, czasem o niekorzystnym przebiegu u pacjentów z astmą oskrzelową lub występowaniem w wywiadzie dolegliwości astmatycznych;
 • zaburzenia czynności układu pokarmowego;
 • łysienie, łuszczycopodobne reakcje skórne, nasilenie objawów łuszczycy, wysypka;
 • pojedyncze przypadki przypominające miastenię lub nasilenia miastenii;
 • zmniejszenie stężenia glukozy we krwi u noworodków, niemowląt, dzieci, pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów poddawanych hemodializom, pacjentów leczonych przeciwcukrzycowo, długotrwale głodzonych, z przewlekłą chorobą wątroby;
 • nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego z omdleniem, ziębnięcie i sinienie kończyn, nasilenie chromania przestankowego (ból łydek podczas marszu), zespół Raynauda;
 • uczucie zmęczenia i (lub) znużenia, zwykle przemijające;
 • psychozy, omamy, zmiany nastroju, zaburzenia snu, koszmary nocne;
 • obserwowano zwiększenie miana przeciwciał przeciwjądrowych (ANA) – aczkolwiek nie wyjaśniono klinicznego znaczenia tego zjawiska.

W przypadku nasilenia działań niepożądanych należy rozważyć odstawienie leku (które powinno odbywać się stopniowo).
W rzadkich przypadkach nietolerancji propranololu, ujawniającej się zwolnieniem czynności serca i niedociśnieniem tętniczym, lek należy odstawić i jeśli to konieczne, zastosować leczenie jak w przypadku przedawkowania.
U niektórych osób w czasie stosowania leku Propranolol WZF mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, także niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Propranolol WZF

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25C. Chronić od światła.
Nie należy stosować leku Propranolol WZF po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa
tel. (22) 691 39 00

Data opracowania ulotki: 2008-10-29

Powered by JamnikCMS
© 2010 Centrum Informacji o Leku. Podpisujemy się pod zasadami HONcode.