Nowa polityka prywatnosci i plików Cookies - przeczytaj

Szukaj:
Alfabetyczna lista leków: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A-Z
   Zapisz się na bezpłatny biuletyn!
   e-mail:
 
   Specjalista Pacjent
Reklama
Atropinum sulfuricum WZF
| Wyślij znajomemu | Wydrukuj tę stronę
Powiadom znajomego o tej stronie
E-mail nadawcy:
E-mail odbiorcy:
Możesz podać kilka adresów, rozdzielając je przecinkami.
Treść wiadomości:
ukryj
ukryj

... proszę czekać ...

Atropinum sulfuricum WZF

roztwór do wstrzykiwań
Substancja czynna:
Atropine

Synonimy

Atropine Atropiini; Atropin; Atropina; Atropinas; Atropinum; (±)-Hyoscyamine
Trymestr 1,2,3. Trymestr 1,2,3. Trymestr 1,2,3. T1 ikoTrymestr 2,3. T2 ikoT3 iko?prowadzenie_pojazdow iko
Ulotka informacyjna dla pacjenta dołączona jest do opakowania leku.
Zawiera informacje przeznaczone dla pacjenta na temat właściwego stosowania leku.
Opis produktu ma charakter informacyjny, przed zastosowaniem należy zapoznać się z oryginalną ulotką lub charakterystyką produktu.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotką, aby w razie potrzeby mocją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same

ATROPINUM SULFURICUM WZF,
0,5 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

ATROPINUM SULFURICUM WZF,
1 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

(Atropini sulfas)

1 ml roztworu zawiera:
jako substancję czynną odpowiednio 0.5 mg lub 1 mg atropiny siarczanu oraz
substancje pomocnicze: kwas solny rozcieńczony (do ustalenia pH), wodę do wstrzykiwań.

Opakowania
10 ampułek po 1 ml w tekturowym pudełku.

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Atropinum sulfuricum WZF i w jakim celu się go stosuje
 2. Zanim zastosuje się lek Atropinum sulfuricum WZF
 3. Jak stosować lek Atropinum sulfuricum WZF
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Przechowywanie leku Atropinum sulfuricum WZF
 6. Inne informacje

1. Co to jest lek Atropinum sulfuricum WZF i w jakim celu się go stosuje

Lek Atropinum sulfuricum WZF zawiera atropiny siarczan, który zaliczany jest do leków cholinolitycznych. Atropina działa na receptory występujące w gruczołach zewnątrzwydzielniczych. mięśniach gładkich, mięśniu sercowym i ośrodkowym układzie nerwowym. Atropina powoduje przyspieszenie czynności serca, zmniejszenie wytwarzania śliny, potu, zmniejszenie wydzielania oskrzelowego, wydzieliny nosa, płynu łzowego i żołądkowego, zmniejszenie perystaltyki jelit i zahamowanie oddawania moczu. Atropina przyspiesza rytm zatokowy oraz zwiększa szybkość przewodnictwa między przedsionkami i komorami mięśnia sercowego.
Lek Atropinum sulfuricum WZF stosuje się:

 • w bradykardii zatokowej, arytmii;
 • w celu wprowadzenia do znieczulenia ogólnego (premedytacji);
 • w zatruciu insektycydami fosforoorganicznymi lub lekami cholinomimetycznymi;
 • w zatruciu grzybami zawierającymi muskarynę;
 • w odwracaniu blokady nerwowo-mięśniowej;
 • pomocniczo w stanach spastycznych mięśniówki gładkiej w jamie brzusznej (kolka wątrobowa, nerkowa);
 • w diagnostyce radiologicznej, gdy pożądane jest wywołanie rozkurczu mięśniówki gładkiej i zwolnienie pasażu jelitowego.

2. Zanim zastosuje się lek Atropinum sulfuricum WZF

Nie należy stosować leku Atropinum sulfuricum WZF w następujących przypadkach:

 • nadwrażliwość na atropinę lub którykolwiek z pozostałych składników preparatu;
 • jaskra z wąskim kątem;
 • schorzenia powodujące zaburzenia drożności dróg moczowych (np. przerost gruczołu krokowego) lub przewodu pokarmowego.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Atropinum sulfuricum WZF u pacjentów:

 • w wieku powyżej 40 lat ze względu na ryzyko przerostu gruczołu krokowego i wystąpienia zaburzeń drożności dróg moczowych;
 • z chorobami układu oddechowego, ponieważ atropina może nasilić duszność;
 • z nadczynnością tarczycy, nadciśnieniem tętniczym, tachyarytmią, zastoinową niewydolnością serca, dławicą piersiową, neuropatią autonomicznego układu nerwowego, chorobami przewodu pokarmowego (np. chorobą wrzodową żołądka, refluksem przełyku).
 • Podanie leku u osób podatnych może wywołać ostry atak jaskry lub przyspieszyć wystąpienie całkowitej niedrożności w przypadku zwężenia odźwiernika.
 • Należy zachować ostrożność podczas podawania atropiny pacjentom z podwyższoną temperaturą ciała, ponieważ może dojść do dalszego jej podwyższenia. Podczas podawania atropiny, pacjent nie powinien przebywać w pomieszczeniu, w których panują wysokie temperatury.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek Stosowanie leku Atropinum sulfuricum WZF u dzieci
Podczas stosowania atropiny u dzieci należy zachować ostrożność i obserwować pacjenta.

Stosowanie leku Atropinum sulfuricum WZF u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby
Podczas stosowania leku należy zachować ostrożność.

Stosowanie leku Atropinum sulfuricum WZF u pacjentów w podeszłym wieku
U pacjentów w podeszłym wieku należy zachować ostrożność.

Ciąża
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza
Niewielkie ilości atropiny przenikają do mleka kobiecego i mogą wywołać działania niepożądane u dziecka. Stosowanie atropiny u kobiet karmiących piersią wymaga zachowania ostrożności. Może dojść do zahamowania wydzielania mleka.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Lek upośledza zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Stosowanie innych leków
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

 • Leki. które nasilają skutki działania atropiny:
  • trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne.
  • leki przeciwskurczowe (stosowane np. w zespole jelita drażliwego),
  • leki stosowane w chorobie Parkinsona,
  • niektóre leki przeciwhistaminowe (zaliczane do 1 generacji).
  • fenotiazyny (leki stosowane w chorobach umysłowych),
  • dyzopiramid, chinidyna (leki stosowane w chorobach serca).
 • Atropina poprzez opóźnianie opróżniania żołądka może powodować zwolnienie lub przyspieszenie wchłaniania niektórych leków przyjętych doustnie.

3. Jak stosować lek Atropinum sulfuricum WZF

Lek Atropinum sulfuricum WZF należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza
W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Lek można podawać podskórnie, domięśniowo lub dożylnie.

Dorośli, dzieci w wieku powyżej 12 lat oraz pacjenci w podeszłym wieku
Bradykardia zatokowa, arytmia
Domięśniowo lub dożylnie: 0,3 do 0.6 mg co 4-6 godziny do dawki całkowitej 2 mg.
W reanimacji: 0.5 mg; dawkę można powtarzać w odstępach 5-minutowych do momentu ustabilizowania rytmu serca.
W przypadku zatrzymania serca należy podać dożylnie jednorazową dawkę 3 mg. Jeżeli nie można podać atropiny dożylnie podczas reanimacji, należy podać przez rurkę dotchawiczą dawkę 2-3 razy wyższą niż dawka stosowana dożylnie.

Wprowadzenie do znieczulenia ogólnego (premedykacja)
Domięśniowo lub podskórnie: 0,3 do 0,6 mg podana 30-60 minut przed zabiegiem lub ta sama dawka podana dożylnie bezpośrednio przed zabiegiem.

Zatrucie insektycydami fosforoorganicznymi, zatrucie lekami cholinomimetycznymi. zatrucie grzybami zawierającymi muskarynę
Domięśniowo lub dożylnie: 1 do 2 mg, dawkę można powtarzać co 5 do 60 minut do zaniku objawów zatrucia; nie przekraczać maksymalnej dawki 100 mg w ciągu pierwszych 24 godzin.

Odwracanie blokady nerwowo-mięśniowej
Dożylnie od 0,6 mg do 1,2 mg podawać kilka minut przed lub jednocześnie z neostygminą w dawce od 0.5 mg do 2 mg (używając oddzielnych strzykawek).

Pomocniczo w stanach spastycznych mięśniówki gładkiej w jamie brzusznej (kolka wątrobowa, nerkowa)
Domięśniowo lub dożylnie: od 0,5 mg do 1 mg.

W diagnostyce radiologicznej, gdy pożądane jest wywołanie rozkurczu mięśniówki gładkiej i zwolnienie pasażu jelitowego.
Domięśniowo: 1 mg.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat
Zwykle dawka domięśniowa, dożylna lub podskórna wynosi 10 mikrogramów/kg mc.
(0,01 mg/kg mc); nie przekraczać 0,4 mg. Jeżeli zachodzi konieczność dawki te można powtórzyć co 4-6 godzin.

W zagrożeniu życia w przypadku wystąpienia ciężkich zaburzeń serca
W celu ratowania życia: dożylnie 20 mikrogramów kg mc. (0,02 mg/kg mc); minimalna
dawka: 0,01 mg, którą można powtarzać co 5 minut do maksymalnej dawki 0,1 mg.

Wprowadzenie do znieczulenia ogólnego (premedykacja)
Domięśniowo lub podskórnie: podawać 30-60 minut przed zabiegiem chirurgicznym.
Dzieci o masie ciała do 3 kilogramów: 100 mikrogramów (0:1 mg).
Dzieci o masie ciała od 7 do 9 kilogramów: 200 mikrogramów (0,2 mg).
Dzieci o masie ciała od 12 do 16 kilogramów: 300 mikrogramów (0,3 mg).
Dzieci o masie ciała powyżej 20 kilogramów: dawki jak dla pacjentów dorosłych.

Odwracanie blokady nerwowo-mięśniowej
Dożylnie; noworodki, niemowlęta i dzieci: 20 mikrogramów/kg mc (0,02 mg/kg mc).
Maksymalna dawka 0,6 mg.

Zatrucie insektycydami fosforoorganicznymi, zatrucie lekami cholinomimetycznymi, zatrucie grzybami zawierającymi muskarynę
Domięśniowo lub dożylnie: 50 mikrogramów/kg mc. (0.05 mg kg mc) co 10-30 minut; podawać do momentu zaniku objawów zatrucia.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Atropinum sulfuricum WZF niż zalecana
Objawy przedawkowania: suchość w jamie ustnej z towarzyszącym uczuciem pieczenia, trudności w przełykaniu, światłowstręt, zaczerwienienie i suchość skóry, podwyższenie temperatury ciała, wysypka, nudności i wymioty, przyspieszenie czynności serca oraz podwyższenie ciśnienia tętniczego. Wskutek pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego mogą wystąpić: nerwowość, drżenia, zmieszanie, pobudzenie, omamy, delirium. Objawy te mogą przekształcić się w senność, stupor (stan osłupienia), niewydolność układu oddechowego i krążenia niekiedy zagrażające życiu.
Leczenie ciężkich przypadków polega na podaniu dożylnie lub domięśniowo, lub podskórnie od 1 mg do 4 mg fizostygminy; w razie konieczności dawkę można powtórzyć. Jeżeli zachodzi potrzeba, lekarz poda pacjentowi tlen i zastosuje wspomaganie oddychania oraz zapewni pacjentowi odpowiednią ilość płynów. W przypadku wystąpienia światłowstrętu, pacjent powinien być przeniesiony do ciemnego pokoju.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek Atropinum sulfuricum WZF może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Działania niepożądane są związane z zastosowaną dawką atropiny i zazwyczaj przemijają po zaprzestaniu podawania leku.

Po zastosowaniu względnie niedużych dawek, atropina zmniejsza wydzielanie śliny, potu i wydzieliny oskrzelowej. Może wystąpić suchość w jamie ustnej oraz zmniejszenie wydzielania potu - działania te nasilają się wraz ze zwiększaniem dawki atropiny. Zmniejszenie wydzielania wydzieliny oskrzelowej może spowodować zagęszczenie zalegającej wydzieliny i powstania czopu oskrzelowego, trudnego do usunięcia z dróg oddechowych.

Po zastosowaniu dużych dawek atropiny odnotowywano rozszerzenie źrenic, zaburzenia akomodacji. przyspieszenie czynności serca z możliwością wystąpienia trzepotania lub migotania przedsionków, rozkojarzenia przedsionkowo-komorowego i dodatkowych skurczów komorowych: może wystąpić zatrzymanie moczu i zaparcie. Zwiększanie dawek atropiny hamuje wydzielanie żołądkowe.

U niektórych pacjentów może wystąpić anafilaksja, pokrzywka i wysypka, niekiedy ze złuszczaniem naskórka.

Inne działania niepożądane: omamy, podwyższenie ciśnienia wewnątrzgałkowego, utrata smaku, bóle głowy, nerwowość, senność, zmęczenie, zawroty głowy, zaczerwienienie twarzy, bezsenność, nudności, wymioty i wzdęcia. Może wystąpić dezorientacja i (lub) pobudzenie, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Atropinum sulfuricum WZF mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, także niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Atropinum sulfuricum WZF

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 250C. Chronić od światła. Nie zamrażać. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku Atropinum sulfuricum WZF po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela
podmiotu odpowiedzialnego:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa
tel. (22) 691 39 00

Data opracowania ulotki: 2008-06-13

Powered by JamnikCMS
© 2010 Centrum Informacji o Leku. Podpisujemy się pod zasadami HONcode.