Nowa polityka prywatnosci i plików Cookies - przeczytaj

Szukaj:
Alfabetyczna lista leków: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A-Z
   Zapisz się na bezpłatny biuletyn!
   e-mail:
 
   Specjalista Pacjent
Reklama
Systen 50
| Wyślij znajomemu | Wydrukuj tę stronę
Powiadom znajomego o tej stronie
E-mail nadawcy:
E-mail odbiorcy:
Możesz podać kilka adresów, rozdzielając je przecinkami.
Treść wiadomości:
ukryj
ukryj

... proszę czekać ...

Systen 50

system transdermalny
Substancja czynna:
Estradiol
Kod ATC:
G 03 C A 03

Synonimy

Estradiol Beta-oestradiol; Dihidrofoliculina; Dihidroxiestratrieno; Dihidroxiestrina; Dihydrofolliculin; Dihydrotheelin; Dihydroxyoestrin; Estradioli; Estradiolis; Estradiolum; Oestradiol; Östradiol; Ösztradiol
Trymestr 1,2,3. Trymestr 1,2,3. Trymestr 1,2,3. T1 ikoTrymestr 2,3. T2 ikoT3 iko?
Wskazania (opracowanie własne):
osteoporoza , Hormonalna Terapia Zastępcza
Ulotka informacyjna dla pacjenta dołączona jest do opakowania leku.
Zawiera informacje przeznaczone dla pacjenta na temat właściwego stosowania leku.
Opis produktu ma charakter informacyjny, przed zastosowaniem należy zapoznać się z oryginalną ulotką lub charakterystyką produktu.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek SYSTEN® 50, system transdermalny i w jakim celu się go stosuje
 2. Zanim zastosuje się lek SYSTEN® 50, system transdermalny
 3. Jak stosować lek SYSTEN® 50, system transdermalny
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Przechowywanie leku SYSTEN® 50, system transdermalny
 6. Inne konieczne informacje dotyczące leku SYSTEN® 50, system transdermalny

SYSTEN® 50

(Estradiolum)

Postać farmaceutyczna, dawka
System transdermalny, 3,2 mg (50 μg/24 h)

Skład leku
Substancją czynną jest estradiol półwodny (zmikronizowany) – 3,2 mg.

Pozostałe składniki to:

Warstwa adhezyjna (Duro–Tak 387–2287), absorbent – guma (Guar Gum); folia z poliestru (Hostophan MN).

W ciągu 24 godzin z plastra uwalnia się 50 μg estradiolu.

Opakowania
Opakowanie zawiera 6 lub 8 plastrów umieszczonych w hermetycznie zamkniętych, foliowych saszetkach w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny
Janssen-Cilag International NV
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
Belgia

Wytwórca, u którego zwalniana jest seria produktu leczniczego
Janssen Pharmaceutica NV
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
Belgia

1. Co to jest lek SYSTEN® 50, system transdermalny i w jakim celu się go stosuje?

Lek SYSTEN® 50, system transdermalny jest plastrem o powierzchni 16 cm2 i zawiera 3,2 mg półwodzianu estradiolu, co odpowiada uwalnianiu 50 μg estradiolu na dobę.

Aktywnym hormonem leku SYSTEN® 50, system transdermalny jest 17β-estradiol, najsilniej działający estrogen syntetyzowany w jajnikach. Sytneza 17β-estradiolu w pęcherzykach jajnika regulowana jest przez hormony przysadki mózgowej.

Podczas cyklu miesiączkowego estradiol wydzielanyalany jest w różnych ilościach. Błona śluzowa macicy jest bardzo wrażliwa na działanie estradiolu. Estradiol reguluje proliferację błony śluzowej macicy
w czasie pęcherzykowej fazy cyklu płciowego (faza I-sza), a w fazie lutealnej (faza II-ga) razem z progesteronem wpływa na jej zmiany wydzielnicze. W okresie okołomenopauzalnym wydzielanie estradiolu staje się nieregularne, aż w końcu ustaje. Brak estradiolu wiąże się z objawami menopauzy jak chwiejność naczynioruchowa, zaburzenia snu, depresja, objawy zaniku tkanek układu płciowego i moczowego oraz zwiększona utrata masy kostnej. Ponadto pojawiają się oznaki zwiększonej zapadalności na choroby układu sercowo-naczyniowego.

W przeciwieństwie do estrogenów podawanych droga doustną, przezskórne podawanie estrogenów w dużym stopniu pozwala na uniknięcie stymulacji syntezy białek wątrobowych. W rezultacie brak jest wpływu na stężenie krążących w surowicy krwi substratów reniny, globuliny wiążącej hormony tarczycy, globuliny wiążącej hormony płciowe i globuliny wiążącej kortyzol. Przezskórne podawanie estrogenów również wydaje się nie mieć wpływu na czynniki krzepnięcia.

U większości kobiet po menopauzie estrogenowa terapia zastępcza skutecznie rekompensuje wewnątrzustrojowy spadek produkcji estradiolu. Przezskórne podanie estradiolu w dawce 50 μg na dobę jest skuteczne w leczeniu objawów menopauzy i zapobiega pomenopauzalnej utracie masy kostnej.

U kobiet w okresie pomenopauzalnym lek SYSTEN® 50, system transdermalny podwyższa stężenie estradiolu do stężenia podobnego do tego, które występuje we wczesnym i środkowym okresie fazy pęcherzykowej cyklu, w następstwie czego znacząco zmniejsza częstość występowania nagłych napadów zaczerwienienia twarzy i korzystnie wpływa na nabłonek pochwy.

Lek SYSTEN® 50, system transdermalny wskazany jest w:

 • Leczenie objawów wywołanych niedoborem estrogenów związanym z menopauzą, takich jak np. zaburzenia naczyniowe (uderzenia gorąca i napadowe zaczerwienienia twarzy) i zmiany zanikowe w obrębie układu moczowo–płciowego, u kobiet po histerektomii. U kobiet z zachowaną macicą, aby zapobiec rozrostowi endometrium i rozwojowi raka błony śluzowej macicy, należy dodatkowo stosować progestagen.
 • Profilaktyka pomenopauzalnej osteoporozy.
  Biorąc pod uwagę wyłącznie profilaktykę pomenopauzalnej osteoporozy, należy w pierwszej kolejności rozważyć zastosowanie leków nie zawierających estrogenu. U kobiet obarczonych wysokim ryzykiem osteoporozy można rozważyć stosowanie preparatu SYSTEN® 50.

2. Zanim zastosuje się lek SYSTEN® 50, system transdermalny

Przeciwwskazaniami do przyjmowania leku SYSTEN® 50, system transdermalny są:

 • nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu;
 • nowotwory złośliwe piersi;
 • nowotwory narządów płciowych lub inne nowotwory zależne od estrogenów;
 • krwawienia z dróg rodnych o nieznanej etiologii;
 • ciąża i okres karmienia piersią;
 • ciężkie schorzenia wątroby lub nerek;
 • czynne zakrzepowe zapalenie żył lub choroby zakrzepowo-zatorowe.

W następujących przypadkach należy zachować szczególną ostrożność stosując lek SYSTEN® 50, system transdermalny
Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli poniższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Przed rozpoczęciem estrogenowej terapii zastępczej oraz okresowo w czasie jej trwania należy przeprowadzić szczegółowe badanie lekarskie, w tym również badanie ginekologiczne. Dlatego lekarz zapyta o wcześniej występujące choroby i zaburzenia, także u krewnych (np. matki, rodzeństwa). Jeżeli występują powtarzające się krwawienia międzymiesiączkowe, krwawienia z dróg rodnych o niewyjaśnionej przyczynie oraz zmiany stwierdzone w czasie kontrolnego badania piersi należy je zdiagnozować.

Podczas leczenia należy regularnie wykonywać badania lekarskie oraz inne odpowiednie badania. Lekarz dostosuje ich częstość i rodzaj do danej kobiety.

Przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia należy szczególnie dokładnie ocenić stosunek ryzyka do korzyści wynikających z leczenia.

Rozrost błony śluzowej macicy
Długotrwałe stosowanie wyłącznie estrogenów u kobiet z zachowaną macicą zwiększa ryzyko zachorowania na rozrost lub raka błony śluzowej macicy. Dlatego u kobiet z zachowaną macicą aby zmniejszyć, ale nie wyeliminować zupełnie tego ryzyka należy łączyć terapię estrogenową z progestagenem podawanym przynajmniej przez 10 do 12 dni w cyklu. Taki sekwencyjny schemat leczenia: estrogen / estrogen + progestagen u większości kobiet powoduje cykliczne krwawienia.

Sporadycznie mogą wystąpić krwawienia międzymiesiączkowe i plamienia. Jeżeli krwawienia międzymiesiączkowe i plamienia pojawiają się po pewnym czasie stosowania terapii lub utrzymują się po jej zaprzestaniu, należy zdiagnozować ich przyczynę. Może oznaczać to konieczność wykonania biopsji błony śluzowej macicy w celu wykluczenia procesu nowotworowego.
Podawanie wyłącznie estrogenu zwiększa ryzyko przednowotworowej lub nowotworowej przemiany w pozostałych ogniskach błony śluzowej macicy. Dlatego też, u kobiet po zabiegu usunięcia macicy z powodu endometriozy, szczególnie jeśli wiadomo, że mają one pozostałości błony śluzowej macicy należy dodać progestagenu do estrogenowej terapii zastępczej.

Rak piersi
Ryzyko wystąpienia raka piersi wzrasta z długotrwałością stosowania hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) i zmniejsza się do wartości występujących wśród kobiet niestosujących HTZ po około pięciu latach od zaprzestania leczenia.

Z tego względu przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia lekarz szczególnie dokładnie oceni przewagę ryzyka do korzyści wynikających z leczenia.

Kobiety powinny powiadomić lekarza o wystąpieniu jakichkolwiek zmian w piersiach.

Żylna choroba zatorowo–zakrzepowa
Stosowanie HTZ związane jest ze zwiększeniem ryzyka wystąpienia żylnej choroby zatorowo–zakrzepowej, tzn. zakrzepicy żył głębokich lub zatoru tętnicy płucnej. Występowanie tego powikłania jest bardziej prawdopodobne w pierwszym roku stosowania HTZ niż później.

Do znanych czynników ryzyka wystąpienia żylnej choroby zatorowo–zakrzepowej należą: występowanie takich zaburzeń w przeszłości, także u bliskich krewnych, ciężka otyłość (indeks masy ciała - BMI > 30kg/m2), liszaj rumieniowaty układowy.

Ryzyko wystąpienia żylnej choroby zatorowo–zakrzepowej może okresowo wzrosnąć wraz z przedłużającym się unieruchomieniem, ciężkim urazem lub zabiegiem operacyjnym. W takich przypadkach zaleca się odstawienie leku na 4 do 6 tygodni przed planowanym zabiegiem operacyjnym, po przeprowadzeniu którego pacjentka pozostaje w łóżku. Przerwane leczenie można wznowić po odzyskaniu przez kobietę sprawności ruchowej.

Jeżeli wystąpi np. bolesny obrzęk kończyny dolnej, nagły ból w klatce piersiowej, duszność, które mogą być objawami żylnej choroby zatorowo-zakrzepowej należy odstawić lek i natychmiast zgłosić się do lekarza.

Udar mózgu
Jedno z dużych badań klinicznych wykazało zwiększenie ryzyka wystąpienia udaru mózgu u zdrowych kobiet leczonych złożoną terapią skoniugowanymi estrogenami i octanem medroksyprogesteronu. Nie wiadomo, czy podobne zwiększenie ryzyka występuje także w przypadku leku SYSTEN® 50 i innych leków stosowanych w HTZ.

Inne zaburzenia wymagające kontroli
Jeżeli w czasie stosowania leku SYSTEN® 50 wystąpią lub nasilą się następujące zaburzenia: migrena, silne bóle głowy, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia czynności serca, toczeń rumieniowaty układowy, padaczka, cukrzyca, żółtaczka spowodowana zastojem żółci, kamica żółciowa, zaburzenia czynności lub niewydolność wątroby lub nerek, endometrioza, mięśniaki macicy, mastopatia, rak piersi, astma oskrzelowa, otoskleroza należy o tym jak najszybciej poinformować lekarza. Pacjentki z mastopatią lub rakiem piersi w wywiadzie rodzinnym wymagają szczególnej obserwacji.

Przyczyny natychmiastowego przerwania stosowanego leczenia.
Leczenie należy przerwać w przypadku wykrycia przeciwwskazań, oraz w następujących sytuacjach:

 • żółtaczka lub pogorszenie się funkcji wątroby,
 • znaczny wzrost wartości ciśnienia tętniczego krwi,
 • wystąpienie bólów głowy typu migrenowego,
 • ciąża.

Inne przypadki:

 • Estrogeny mogą powodować zatrzymanie płynów w organizmie, dlatego pacjentki z niewydolnością krążenia lub niewydolnością nerek wymagają szczególnej kontroli. Pacjentki z krańcowo ciężką niewydolnością nerek powinny być uważnie obserwowane, gdyż może wystąpić u nich zwiększenie stężeń aktywnej substancji leku SYSTEN® 50, system transdermalny w surowicy krwi.
 • Kobiety, u których przed rozpoczęciem estrogenowej lub hormonalnej terapii zastępczej występowało podwyższone stężenie trójglicerydów należy uważnie obserwować. Podczas estrogenowej terapii zastępczej notowano rzadkie przypadki znacznego zwiększenia stężenia trójglicerydów w surowicy krwi prowadzące do ostrego zapalenia trzustki.
 • Estrogeny zwiększają stężenie globuliny wiążącej hormony tarczycy (TBG), prowadząc do zwiększenia stężeń wszystkich hormonów tarczycy. Stężenia wolnych: tyroksyny (T4) i trójjodotyroniny (T3) są niezmienione. Może wystąpić zwiększenie stężeń innych białek wiążących hormony: np. globuliny wiążącej kortykotropinę (CBG), globuliny wiążącej hormony płciowe (SHBG) ale nie wpływa to na stężenia niezwiązanych, biologicznie czynnych hormonów. Może wystąpić zwiększenie stężeń innych białek w surowicy krwi (substratu angiotensyna/renina, alfa-1-antytrypsyny, ceruloplazminy).

Lek SYSTEN® 50, system transdermalny nie jest przeznaczony do antykoncepcji.
Lek SYSTEN® 50, system transdermalny należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

Stosowanie innych leków:
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Leki zwiększające aktywność enzymów mikrosomalnych wątroby mogą zmieniać metabolizm estrogenów. Przykładami tego typu leków są: barbiturany, pochodne hydantoiny, karbamazepina, meprobamat, fenylobutazon, ryfampicyna, ryfabutyna oraz niektóre nienukleotydowe substancje hamujące aktywność odwrotnej transkryptazy (np. nevarapina i efavirenz).

Preparaty ziołowe zawierające w swoim składzie Dziurawiec Zwyczajny (Hypericum Perforatum) mogą przyśpieszać metabolizm estrogenów i osłabić ich działanie.

Estrogeny podawane przezskórnie nie podlegają efektowi pierwszego przejścia w wątrobie. Dlatego aktywność enzymów wątroby w niewielkim stopniu wpływa na działanie leku SYSTEN® 50. Przyśpieszony przez np. ritonavir i nelfinavir metabolizm estrogenów może prowadzić do osłabienia ich działania (zmniejszenie skuteczności leczenia) i zmian profilu krwawień z macicy.

Stosowanie leku SYSTEN® 50, system transdermalny u dzieci
Leku SYSTEN® 50, system transdermalny nie należy stosować u dzieci.

Stosowanie leku SYSTEN® 50, system transdermalny u pacjentek z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby
Brak wystarczających danych dotyczących dawkowania u pacjentek z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek.

Stosowanie u kobiet w podeszłym wieku
Brak wystarczających danych pozwalających na stosowanie leku SYSTEN® 50, system transdermalny u kobiet powyżej 65 roku życia.

Ciąża
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Leku SYSTEN ® 50, system transdermalny nie należy stosować w okresie ciąży.

W przypadku podejrzenia ciąży należy odstawić lek SYSTEN ® 50, system transdermalny i jak najszybciej zgłosić się do lekarza.
W razie wątpliwości należy poradzic się lekarza.

Karmienie piersią
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Leku SYSTEN ® 50, system transdermalny nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Nie przeprowadzono badań nad wpływem preparatu SYSTEN®50 na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.
W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza.

3. Jak stosować lek SYSTEN® 50, system transdermalny?

Lek SYSTEN® 50, system transdermalny należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

HTZ powinna być kontynuowana tak długo, jak długo korzyści płynące ze złagodzenia ciężkich objawów przewyższają ryzyko wynikające ze stosowania HTZ.

Dawkowanie

Lekarz dostosuje dawkę leku do skuteczności działania u danej kobiety. Lek SYSTEN® 50, system transdermalny należy stosować dwa razy w ciągu tygodnia. Plastry należy zmieniać co 3 lub 4 dni. Lek należy stosować w trzytygodniowym cyklu, po którym następuje siedmiodniowa przerwa w stosowaniu leku. W tym okresie może wystąpić krwawienie z dróg rodnych.

Ciągłe leczenie lekiem SYSTEN® 50, system transdermalny może być wskazane u kobiet z usuniętą macicą lub, u których w okresie przerwy w stosowaniu leku występują nasilone objawy niedoboru estrogenów.

Leczenie należy rozpocząć od jednego plastra leku SYSTEN® 50, system transdermalny. Dawkę leku należy dostosować w zależności od nasilenia objawów przedawkowania estrogenu (działań niepożądanych) lub braku efektu leczniczego.

W leczeniu podtrzymującym, lekarz zaleci najmniejszą skuteczną dawkę. U kobiet z usuniętą macicą nie należy przekraczać dawki 100 μg estradiolu na dobę. U kobiet z zachowaną macicą nie należy przekraczać dawki 50 μg estradiolu na dobę.

U kobiet z usuniętą macicą z wyjątkiem kobiet z rozpoznaną wcześniej endometriozą nie jest wskazane dodanie progestagenu do estrogenowej terapii zastępczej.

W leczeniu objawów postmenopauzalnych lekarz zaleci najmniejszą skuteczną dawkę.

U wszystkich kobiet z zachowaną macicą zaleca się stosowanie progestagenu podawanego w następujący sposób:

 • przez ostatnie 10 do 14 dni każdego miesiąca, w którym jest stosowany lek lub przez ostatnie 10 do 14 dni miesiąca kalendarzowego (gdy stosowanie rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca) podczas ciągłego stosowania leku SYSTEN® 50, system transdermalny
 • lub przez ostatnie 10 do 12 dni 21-dniowego cyklu stosowania leku SYSTEN® 50, system transdermalny.

W obu przypadkach krwawienie z dróg rodnych występuje zwykle po 12 dniach od podania pierwszej dawki progestagenu.

U pacjentek z wcześniej rozpoznaną endometriozą, (również u kobiet z usuniętą macicą) w czasie leczenia lekiem SYSTEN® 50, system transdermalny należy okresowo dodać progestagen.

Krwawienie wystąpi po dodaniu do leczenia progestagenu.

U kobiet z zachowaną macicą leczonych złożoną HTZ stosowanie jednego plastra SYSTEN® 50, system transdermalny dłużej niż 4 dni lub pozostających przez jakikolwiek okres bez przyklejonego plastra (pominięcie dawki leku), występuje zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia krwawień międzymiesiączkowych lub plamień.

Sposób podawania

Lek SYSTEN® 50, system transdermalny należy przykleić na czystą, suchą, zdrową i nieuszkodzoną skórę tułowia poniżej talii. Krem, balsam do ciała lub puder mogą oddziaływać z warstwą przylepną plastra i nie należy ich stosować w miejscu przylepienia plastra. Leku SYSTEN® 50, system transdermalny nie należy przyklejać na skórę piersi lub w ich okolicy. Miejsce, w którym przyklejany jest plaster należy zmieniać. Aby przykleić plaster w tym samym miejscu należy zachować przynajmniej jeden tydzień przerwy. Skóra w wybranym miejscu przyklejenia plastra nie powinna być uszkodzona lub podrażniona. Leku SYSTEN® 50, system transdermalny nie należy przyklejać w talii, ponieważ może spowodować to nadmierne ocieranie plastra przez odzież.

Lek SYSTEN® 50, system transdermalny należy użyć natychmiast po otwarciu saszetki. Należy zdjąć jedną część zabezpieczającej folii. Następnie unikając zagięcia przyłożyć odsłoniętą część plastra do miejsca, w którym ma być przyklejony od jego brzegu do środka. Pacjentka powinna usunąć drugą część zabezpieczającej folii i przykleić świeżo odsłoniętą część plastra. Ponownie należy unikać zagięcia plastra. Plaster leku SYSTEN® 50, system transdermalny należy docisnąć dłonią ogrzewając go do temperatury skóry, w której przylepność plastra jest optymalna.

Podczas przyklejania plastra pacjentka nie powinna bezpośrednio dotykać palcami warstwy przylepnej plastra.

W przypadku częściowego lub całkowitego odklejenia plastra, należy natychmiast przykleić nowy plaster. Jednakże należy zachować ten sam dzień zmiany plastra.

Nie jest konieczne odklejanie plastra na czas kąpieli lub natrysku. Jednakże zaleca się odklejenie plastra przed korzystaniem z sauny, a po saunie natychmiast przyklejenie nowego.

By usunąć plaster, należy chwycić brzeg plastra i delikatnie odkleić go od skóry. Po zużyciu plaster należy złożyć na pół i wyrzucić do śmietnika (nie wrzucać do toalety).
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Pozostałości kleju na skórze po odklejeniu plastra można usunąć wodą z mydłem lub zetrzeć palcami.

W przypadku zastosowania większej dawki leku SYSTEN® 50, system transdermalny niż zalecana

Objawami przedawkowania mogą być: ból i tkliwość piersi, nudności, krwawienia międzymiesiączkowe, kurcze i wzdęcia brzucha. Wymienione objawy przemijają bez specyficznego leczenia po usunięciu plastra.

4. Możliwe działania niepożądane

Często występującymi (częściej niż 1/100 i rzadziej niż 1/10) działaniami niepożądanymi obserwowanymi u kobiet leczonych lekiem SYSTEN® 50, system transdermalny były: ból piersi, rak piersi (patrz poniżej*), zwiększenie masy ciała, wysypka, uogólniony i zlokalizowany ból, grzybica narządów płciowych, krwawienie z macicy, rumień i podrażnienie skóry w miejscu naklejenia plastra, obrzęki.

Rzadko (rzadziej niż 1/1000), obserwowano zakrzepy i zatory. Żylna choroba zatorowo–zakrzepowa, np. zakrzepica żył głębokich kończyny dolnej lub miednicy, zatorowość płucna, występuje częściej u kobiet stosujących HTZ w porównaniu, z kobietami jej nie stosującymi (patrz przypadki, w których należy zachować szczególną ostrożność stosując lek SYSTEN® 50, system transdermalny).

* U kobiet po menopauzie długotrwale stosujących estrogeny lub HTZ występuje zwiększone ryzyko raka piersi. Ryzyko to wzrasta wraz z długotrwałością stosowania HTZ i zmniejsza się do wartości występujących u kobiet niestosujących HTZ po około pięciu latach od zaprzestania leczenia.
Częstość występowania działań niepożądanych związanych z estrogenami (np. ból piersi) wzrasta wraz z dawką estradiolu zawartą w plastrach.

Rodzaj działań niepożądanych, częstość ich występowania i nasilenie u kobiet z zachowaną macicą leczonych lekiem SYSTEN® 50, system transdermalny podawanym razem z progestagenem, różnią się w zależności od rodzaju i dawki progestagenu jednocześnie stosowanego z lekiem SYSTEN ®50, system transdermalny.
Inne działanie niepożądane związane z doustną estrogenowo-progestagenowo terapią zastępczą:

 • Łagodne i złośliwe estrogenozależne nowotwory, rak błony śluzowej macicy,
 • Zawał mięśnia sercowego i udar mózgu
 • Mlekotok
 • Nasilenie przebiegu padaczki
 • Choroby pęcherzyka żółciowego, gruczolak wątroby
 • Choroby skóry i tkanki podskórnej: plamy barwnikowe na twarzy – ostuda, rumień wielopostaciowy, rumień guzowaty, plamica naczyniowa

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wyżej wymienionych lub innych objawów stosowanie leku SYSTEN® 50, system transdermalny należy natychmiast przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem.

5. Przechowywanie leku SYSTEN® 50, system transdermalny

Przechowywać w temperaturze do 25 oC w oryginalnym opakowaniu.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zalecenie to dotyczy także zużytych plastrów.

6. Inne informacje dotyczące leku SYSTEN® 50, system transdermalny

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Janssen - Cilag Polska Sp. z o.o.
ul. Iłżecka 24
02-135 Warszawa
tel.: +48 22 237 60 00

Ulotkę dla pacjenta zatwierdzono w dniu 3.10.2007 r.

Powered by JamnikCMS
© 2010 Centrum Informacji o Leku. Podpisujemy się pod zasadami HONcode.