Nowa polityka prywatnosci i plików Cookies - przeczytaj

Szukaj:
Alfabetyczna lista leków: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A-Z
   Zapisz się na bezpłatny biuletyn!
   e-mail:
 
   Specjalista Pacjent
Reklama
Clemastinum WZF (roztwór)
| Wyślij znajomemu | Wydrukuj tę stronę
Powiadom znajomego o tej stronie
E-mail nadawcy:
E-mail odbiorcy:
Możesz podać kilka adresów, rozdzielając je przecinkami.
Treść wiadomości:
ukryj
ukryj

... proszę czekać ...

Clemastinum WZF (roztwór)

roztwór do wstrzykiwań
Substancja czynna:
Clemastine
Kod ATC:
R 06 A A 04

Synonimy

Clemastine Clemastine Fumarate; Clémastine, fumarate de; Clemastini fumaras; Fumarato de clemastina; Klemastiinifumaraatti; Klemastin fumarát; Klemastin Hidrojen Fumarat; Klemastinfumarat; Klemastino fumaratas; Klemastyny fumaran; Klemasztin-fumarát; Meclastine Fumarate; Mecloprodine Fumarate
Trymestr 1,2,3. Trymestr 1,2,3. Trymestr 1,2,3. T1 ikoTrymestr 2,3. T2 ikoT3 iko?kobieta_karmiaca iko
Ulotka informacyjna dla pacjenta dołączona jest do opakowania leku.
Zawiera informacje przeznaczone dla pacjenta na temat właściwego stosowania leku.
Opis produktu ma charakter informacyjny, przed zastosowaniem należy zapoznać się z oryginalną ulotką lub charakterystyką produktu.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

CLEMASTINUM WZF

(Clemastinum)
1 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

Skład:
1 ml roztworu zawiera jako
substancję czynną: 1 mg klemastyny (w postaci klemastyny fumaranu) oraz
substancje pomocnicze: sorbitol, etanol 96%, glikol propylenowy, sodu cytrynian, wodę do wstrzykiwań.

Opakowania
5 ampułek po 2 ml, w tekturowym pudełku.

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Clemastinum WZF i w jakim celu się go stosuje
 2. Zanim zastosuje się lek Clemastinum WZF
 3. Jak stosować lek Clemastinum WZF
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Przechowywanie leku Clemastinum WZF
 6. Inne informacje

1. Co to jest lek Clemastinum WZF i w jakim celu się go stosuje

Klemastyna jest lekiem o działaniu przeciwalergicznym, powodującym zmniejszenie objawów uczuleniowych.
Lek Clemastinum WZF w postaci roztworu do wstrzykiwań stosuje się:

 • w leczeniu wspomagającym we wstrząsie anafilaktycznym, obrzęku naczynioruchowym,
 • zapobiegawczo, przed zabiegiem mogącym wywołać uwolnienie histaminy.

2. Zanim zastosuje się lek Clemastinum WZF

Nie należy stosować leku Clemastinum WZF:

 • jeśli stwierdzono nadwrażliwość na klemastynę i inne związki o podobnej strukturze chemicznej (np. chlorfeniramina, difenhydramina) lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych znajdujących się w leku;
 • u pacjentów stosujących inhibitory monoaminooksydazy.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Clemastinum WZF u pacjentów:

 • z jaskrą z wąskim kątem lub z podwyższonym ciśnieniem śródgałkowym;
 • ze zwężeniem odźwiernika;
 • z wrzodem trawiennym utrudniającym pasaż treści pokarmowej;
 • z objawowym przerostem gruczołu krokowego oraz przypadkami zatrzymania moczu z innych przyczyn (np. niedrożność szyi pęcherza moczowego);
 • z astmą oskrzelową;
 • z nadczynnością tarczycy;
 • z chorobami układu krążenia i nadciśnieniem tętniczym;
 • z porfirią, ponieważ lek może nasilić objawy tej choroby;
 • w wieku powyżej 60 lat, ponieważ nie można wykluczyć wystąpienia nasilonych działań niepożądanych (np. uspokojenia, senności, zmęczenia, zmniejszenia ciśnienia tętniczego, zawrotów głowy).

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Nie należy pić alkoholu podczas stosowania klemastyny.

Należy przerwać stosowanie klemastyny na kilka dni przed wykonaniem testów alergicznych.

Należy unikać stosowania klemastyny jednocześnie z lekami hamujących czynność ośrodkowego układu nerwowego (patrz punkt „Stosowanie innych leków”).

Ciąża
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.

Karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Klemastyna przenika do mleka kobiecego i może spowodować wystąpienie działań niepożądanych u niemowląt karmionych piersią, dlatego kobiety w czasie stosowania leku nie powinny karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych (takich jak np. senność, zmęczenie, zawroty głowy) podczas stosowania leku nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Clemastinum WZF:
Lek zawiera 140 mg etanolu 96% na jednorazową dawkę. Należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet w ciąży lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką. Lek ze względu na zawartość alkoholu jest szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową.
Glikol propylenowy zawarty w leku może spowodować objawy jak po spożyciu alkoholu. Lek zawiera sorbitol; jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

Stosowanie innych leków
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

 • Stosowanie klemastyny z lekami działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (np. barbituranami, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, lekami stosowanymi w parkinsonizmie) może powodować nasilenie hamującego działania tych leków na ośrodkowy układ nerwowy. Należy unikać jednoczesnego stosowania tych leków.
 • Inhibitory monoaminooksydazy (MAO) przedłużają i nasilają działanie klemastyny - jednoczesne stosowanie tych leków jest przeciwwskazane.

3. Jak stosować lek Clemastinum WZF

Lek Clemastinum WZF należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Lek należy podawać dożylnie lub domięśniowo.

Przed podaniem dożylnym należy zawartość ampułki rozcieńczyć pięciokrotnie (1:5) 0,9% roztworem NaCl lub 5% roztworem glukozy. Podczas przygotowywania i podania leku muszą być zachowane zasady aseptyki. Wstrzykiwać powoli w ciągu 2-3 minut.

Dorośli
Leczenie wspomagające we wstrząsie anafilaktycznym, obrzęku naczynioruchowym:
dożylnie lub domięśniowo 2 ml (1 ampułka) dwa razy na dobę.

Zapobiegawczo, przed zabiegiem mogącym wywołać uwolnienie histaminy:
dożylnie 2 ml (1 ampułka) bezpośrednio przed zabiegiem.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Clemastinum WZF jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Clemastinum WZF niż zalecana
Może wystąpić pobudzenie, omamy, bezład (ataksja), zaburzenia koordynacji ruchowej, drżenia mięśniowe, ruchy mimowolne, hipertermia (przegrzanie), sinica (sine zabarwienie powłok ciała), drgawki, wzmożenie odruchów przechodzące w zahamowanie i zatrzymanie krążenia oraz oddychania.
Może wystąpić: suchość błony śluzowej jamy ustnej, rozszerzenie źrenic, zaczerwienienie twarzy, podwyższenie temperatury ciała. U dorosłych częściej niż u dzieci występuje hamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego przejawiające się sennością, a nawet śpiączką.
Postępowanie: należy wdrożyć leczenie objawowe.
W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Clemastinum WZF może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęściej występują:

 • uspokojenie, senność, zaburzenia koordynacji, zawroty głowy;
 • bóle brzucha, zgaga, nudności, wymioty, biegunka, zaparcia;
 • zwiększenie gęstości wydzieliny w drogach oddechowych.

Może wystąpić:

 • zmęczenie, splątanie, niepokój, nadmierne pobudzenie (szczególnie u dzieci), osłabienie, ból głowy, drżenia, bezsenność, niewyraźne widzenie, podwójne widzenie, szumy uszne, drgawki;
 • brak łaknienia, suchość błony śluzowej jamy ustnej;
 • uczucie ucisku w klatce piersiowej, świszczący oddech, suchość błony śluzowej nosa i gardła, uczucie zatkanego nosa;
 • obniżenie ciśnienia tętniczego, kołatanie serca, przyspieszenie czynności serca, skurcze dodatkowe;
 • zmiany w obrazie krwi (zmniejszenie liczby płytek krwi, zanik granulocytów we krwi obwodowej, niedokrwistość hemolityczna);
 • trudności w oddawaniu moczu, zatrzymanie moczu;
 • pokrzywka, wysypka;
 • nadmierna potliwość, dreszcze, nadwrażliwość na światło.

U pacjentów w wieku powyżej 60 lat jest większe prawdopodobieństwo wystąpienia obniżenia ciśnienia tętniczego, senności, zmęczenia i zawrotów głowy.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Clemastinum WZF mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, także niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Clemastinum WZF

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25oC. Chronić od światła. Nie zamrażać.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku Clemastinum WZF po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa
tel. (22) 691 39 00

Data opracowania ulotki: 03.04.2008

Powered by JamnikCMS
© 2010 Centrum Informacji o Leku. Podpisujemy się pod zasadami HONcode.