Nowa polityka prywatnosci i plików Cookies - przeczytaj

Szukaj:
Alfabetyczna lista leków: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A-Z
   Zapisz się na bezpłatny biuletyn!
   e-mail:
 
   Specjalista Pacjent
Reklama
Doxagen
| Wyślij znajomemu | Wydrukuj tę stronę
Powiadom znajomego o tej stronie
E-mail nadawcy:
E-mail odbiorcy:
Możesz podać kilka adresów, rozdzielając je przecinkami.
Treść wiadomości:
ukryj
ukryj

... proszę czekać ...

Doxagen

tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Substancja czynna:
Doxazosin

Synonimy

Doxazosin Doxazosin Mesilate; Doksazosyny mezylan; Doxazosin Mesylate; Doxazosin Methanesulphonate; Doxazosine, mésilate de; Doxazosini mesilas; Doxazosin-mesylát; Mesilato de doxazosina
Trymestr 1,2,3. Trymestr 1,2,3. Trymestr 1,2,3. T1 ikoTrymestr 2,3. T2 ikoT3 iko?kobieta_karmiaca ikoalkohol ikoprowadzenie_pojazdow iko
Ulotka informacyjna dla pacjenta dołączona jest do opakowania leku.
Zawiera informacje przeznaczone dla pacjenta na temat właściwego stosowania leku.
Opis produktu ma charakter informacyjny, przed zastosowaniem należy zapoznać się z oryginalną ulotką lub charakterystyką produktu.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Doxagen

(Doxazosinum)

4 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Skład
1 tabletka zawiera
substancję czynną: 4,85 mg doksazosyny mezylanu, co odpowiada 4 mg doksazosyny

oraz substancje pomocnicze
Mieszanina tlenków polietylenu:
-Polietylenu tlenek (MW 900 000), 95-110 mg
-Polietylenu tlenek (MW 200 000), 15-30 mg
Celuloza mikrokrystaliczna
Powidon
all-rac-α-Tokoferol (α-tokoferol będący mieszaniną wszystkich racematów)
Krzemionka koloidalna bezwodna
Sodu stearylofumaran

Otoczka tabletki:
Kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), dyspersja 30%
Krzemionka koloidalna bezwodna
Makrogol (MW 1300-1600)
Tytanu dwutlenek (El71)

Dostępne opakowania
30 tabletek

Podmiot odpowiedzialny
Generics [UK] Limited
Albany Gate, Darkes Lane
Potters Bar, Herts, EN 61 AG
Wielka Brytania

Wytwórca
Generics [UK] Limited
Station Close, Potters Bar,
Hertfordshire, EN6 1 TL
Wielka Brytania

McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories
Baldoyle Industrial Estate
Grange Road, Dublin 13
Irlandia

Spis treści wiotki:

 1. Co to jest lek Doxagen i w jakim celu się go stosuje
 2. Zanim zastosuje się lek Doxagen
 3. Jak stosować lek Doxagen
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Przechowywanie leku Doxagen
 6. Inne informacje

1. Co to jest lek Doxagen i w jakim celu się go stosuje

Lek zawiera doksazosynę będącą pochodną chinazoliny. Doksazosyna wywiera działanie rozszerzające naczynia poprzez selektywne i kompetycyjne blokowanie postsynaptycznych receptorów alfa-1.
Przy dawkowaniu raz na dobę preparat zapewnia obniżenie ciśnienia tętniczego utrzymujące się przez całą dobę aż do 24 godzin po przyjęciu ostatniej dawki.
Doksazosyna hamuje skurcz indukowany fenylefryną w gruczole krokowym. W zrębie mięśniowym prostaty, w proksymalnej części cewki moczowej i u podstawy pęcherza moczowego stwierdza się dużą gęstość receptorów adrenergicznych alfa-1, które regulują napięcie mięśni gładkich w sterczowej części cewki moczowej. Zablokowanie receptorów alfa-1-adrenergicznych przy pomocy doksazosyny powoduje zmniejszenie napięcia mięśni gładkich w sterczowej części cewki i ułatwia przepływ moczu.
Doxagen stosuje się w leczeniu:

 • samoistnego nadciśnienia tętniczego,
 • objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.

2. Zanim zastosuje się lek Doxagen

Nie należy stosować leku Doxagen

 • u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na chinazoliny (np. prazosynę, terazosynę, doksazosynę) lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych,
 • u pacjentów z niedrożnością przełyku lub przewodu pokarmowego lub zagrożonych ryzykiem wystąpienia takiej niedrożności w wywiadzie,
 • u pacjentów z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego i jednoczesnym zastojem moczu w górnych drogach moczowych, zakażeniem dróg moczowych lub kamicą pęcherza moczowego,
 • u pacjentów z przepełnionym pęcherzem, bezmoczem lub postępującą niewydolnością nerek.

Zachować szczególną ostrożność stosując Doxagen:
Nieprawidłowo krótki czas przejścia przez przewód pokarmowy może być przyczyną niecałkowitej absorpcji leku.

Jednoczesne stosowanie syldenafilu lub innych inhibitorów 5 fosfodiesterazy (PDE-5) u pacjentów leczonych lekami alfa-adrenolitycznymi może spowodować obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, które powoduje objawy kliniczne takie jak np. szum w uszach, zaburzenia widzenia, utrata przytomności.

Pacjenci z ostrymi stanami kardiologicznymi:
Podobnie jak w przypadku innych leków hipotensyjnych o działaniu rozszerzającym naczynia, zaleca się ostrożność w czasie stosowania leku u pacjentów z następującymi ostrymi stanami kardiologicznymi:

 • obrzęk płuc spowodowany zwężeniem aorty lub zwężeniem zastawki dwudzielnej,
 • niewydolność serca z dużą pojemnością minutową,
 • prawokomorowa niewydolność serca w następstwie zatorowości płucnej lub płynu w osierdziu,
 • lewokomorowa niewydolność serca z niskim ciśnieniem napełniania.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:
Należy zachować ostrożność stosując doksazosynę u chorych z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby.

Ciąża
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Leku Doxagen nie należy stosować w ciąży o ile nie jest to konieczne.

Karmienie piersią
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Badania na zwierzętach wykazały, że doksazosyna gromadzi się w mleku samic. Nie ma dostępnych informacji na temat kumulacji doksazosyny w mleku kobiecym. W związku z tym nie należy stosować leku Doxagen u kobiet karmiących piersią. W przypadkach, gdy konieczne jest kontynuowanie leczenia doksazosyna, należy skonsultować się z lekarzem, który zadecyduje o ewentualnym zaprzestaniu karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Zdolność obsługi urządzeń mechanicznych i prowadzenia pojazdów może być upośledzona, szczególnie na początku leczenia.

Stosowanie innych leków
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które są dostępne bez recepty.
Doksazosyna nasila działanie obniżające ciśnienie wywierane przez inne leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi.

Niesteroidowe leki przeciwreumatyczne lub estrogeny mogą osłabiać hipotensyjne działanie doksazosyny.

Leki sympatykomimetyczne mogą osłabiać hipotensyjny efekt działania doksazosyny; doksazosyna wpływa na zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi oraz zmniejszenie reakcji naczyń na dopaminę, efedrynę, adrenalinę, metaraminol, metoksaminę i fenylefrynę.

Doksazosyna może wpływać na aktywność reninową osocza i wydalanie kwasu wanilinomigdałowego z moczem.
Jednoczesne stosowanie sildenafilu i innych inhibitorów PDE-5 u osób leczonych lekami alfa-adrenolitycznymi może spowodować objawową hipotonię. Dlatego w ciągu 4 godzin od przyjęcia leku alfa-adrenolitycznego nie należy przyjmować syldenafilu w dawkach większych niż 25 mg.

3. Jak stosować lek Doxagea

Lek Doxagen należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.
Tabletki należy połykać w całości i popijać odpowiednią ilością płynu. Tabletek nie należy żuć, dzielić ani kruszyć.

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu Doxagen można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.

Maksymalna zalecana dawka jest to 8 mg doksazosyny raz na dobę.

Samoistne nadciśnienie tętnicze:
Dorośli:
U większości chorych udaje się dobrze kontrolować ciśnienie tętnicze przy zastosowaniu 1 tabletki leku Doxagen raz na dobę. Uzyskanie optymalnych efektów leczenia może potrwać do 4 tygodni. W razie potrzeby, w zależności od odpowiedzi klinicznej lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki do 8 mg raz na dobę.

Lek Doxagen można stosować w monoterapii lub w skojarzeniu z innym lekiem, np.: tiazydowym lekiem moczopędnym, lekiem beta-adrenolitycznym, antagonistą kanału wapniowego lub inhibitorem ACE, jeśli żaden z tych leków stosowany samodzielnie nie zapewnia dostatecznego działania.

Leczenie objawowe łagodnego rozrostu gruczołu krokowego:
Dorośli:
Zalecana dawka jest to 4 mg raz na dobę. W zależności od odpowiedzi klinicznej, lekarz może podjąć decyzję o zwiększeniu dawki do 8 mg doksazosyny raz na dobę.

Doksazosynę można stosować w leczeniu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego zarówno u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym jak i z prawidłowym ciśnieniem tętniczym krwi, gdyż stopień obniżenia ciśnienia u pacjentów z prawidłowym ciśnieniem jest z reguły niewielki. W początkowej fazie leczenia pacjenci powinni być poddani starannej obserwacji z uwagi na ryzyko objawów niepożądanych towarzyszących zmianie pozycji ciała.

Osoby w podeszłym wieku:
Zalecane jest takie samo dawkowanie jak u osób dorosłych.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:
W związku z tym, że u osób z zaburzeniami czynności nerek nie ma żadnych zmian w ocenie ilościowej procesów kinetycznych leku w ustroju, jak również nie ma też dowodów na to, aby doksazosyna nasilała istniejące wcześniej zaburzenia czynności nerek, u chorych takich lekarz zastosuje ogólnie zalecane dawkowanie leku.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:
Należy zachować ostrożność stosując doksazosynę u chorych z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby. Nie zaleca się stosowania leku u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Pacjenci pediatryczni:
Nie zaleca się stosowania leku Doxagen u dzieci i młodzieży.

W razie wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zażycia większej dawki Doxagenu niż zalecana
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dane na temat przedawkowania są ograniczone. Opisywane objawy to: bóle głowy, zawroty głowy, utrata świadomości, omdlenie, duszność, niedociśnienie tętnicze, kołatanie serca, tachykardia czyli częstoskurcz, zaburzenia rytmu serca, nudności, wymioty. Możliwość hipoglikemii czyli zmniejszenia stężenia glukozy we krwi i hipokaliemii czyli zmniejszenie stężenia potasu we krwi.
W razie potrzeby lekarz zastosuje płukanie żołądka i węgiel aktywowany.
W przypadku niedociśnienia tętniczego, lekarz zaleci niższe ułożenie głowy, poda dożylnie płyny, a w razie potrzeby leki obkurczające naczynia lub też zastosuje leczenie objawowe.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Doxagen może powodować działania niepożądane.

Zaburzenia naczyń
Często (>1/100, <1/10) Zawroty głowy oraz zawroty głowy ze zmianą pozycji z siedzącej lub leżącej na stojącą
Rzadko (>1/10 000, <1/1 000) Omdlenia związane z hipotonią ortostatyczną
Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia
Często (>1/100, <1/10) Nieżyt błony śluzowej nosa
Zaburzenia żołądkowo-jelitowe
Często (>1/100, <1/10) Biegunka, nudności, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka
Zaburzenia ogólne
Często (>1/100, <1/10) Bóle głowy, zmęczenie, złe samopoczucie, obrzęki, senność, osłabienie (astenia), suchość w jamie ustnej

W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Doxagen

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Brak szczególnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Merck Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 178
02-486 Warszawa
tel. 53-59-700 (15)

Data opracowania ulotki:
27.02.2007 r.

Data zatwierdzenia: 22.05.2007

Powered by JamnikCMS
© 2010 Centrum Informacji o Leku. Podpisujemy się pod zasadami HONcode.