Nowa polityka prywatnosci i plików Cookies - przeczytaj

Szukaj:
Alfabetyczna lista leków: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A-Z
   Zapisz się na bezpłatny biuletyn!
   e-mail:
 
   Specjalista Pacjent
Reklama
CYCLONAMINE
| Wyślij znajomemu | Wydrukuj tę stronę
Powiadom znajomego o tej stronie
E-mail nadawcy:
E-mail odbiorcy:
Możesz podać kilka adresów, rozdzielając je przecinkami.
Treść wiadomości:
ukryj
ukryj

... proszę czekać ...

CYCLONAMINE

tabletki
Substancja czynna:
Etamsylate
Kod ATC:
B 02 B X 01

Synonimy

Etamsylate Cyclonamine; Etamsilat; Etamsilatas; Etamsilato; Etamsylaatti; Etamsylát; Etamsylat; Étamsylate; Etamsylatum; Etamszilát; Ethamsylate
Ulotka informacyjna dla pacjenta dołączona jest do opakowania leku.
Zawiera informacje przeznaczone dla pacjenta na temat właściwego stosowania leku.
Opis produktu ma charakter informacyjny, przed zastosowaniem należy zapoznać się z oryginalną ulotką lub charakterystyką produktu.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tą ulotką, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

CYCLONAMINE

(Etamsylatum)
250 mg
tabletki

Skład
1 tabletka zawiera substancję czynną: 250 mg etamsylat oraz substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, skrobia ziemniaczana, magnezu stearynian, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), sodu pirosiarczyn.

Opakowanie zawiera 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny:
Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „Galena"
ul. Krucza 62
50-984 Wrocław

Wytwórca:
Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „Galena"
ul. Dożynkowa 10
53-311 Wrocław,

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Cyclonamine i w jakim celu się go stosuje
 2. Zanim zastosuje się lek Cyclonamine
 3. Jak stosować łek Cyclonamine
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Przechowywanie leku Cyclonamine
 6. Inne informacje

1. Co to jest lek Cyclonamine i w jakim celu się go stosuje

Cyclonamine jest preparatem o działaniu hemostatycznym, skraca czas krwawienia. Działa wybiórczo na ściany naczyń krwionośnych i uszczelniając je, przeciwdziała ich łamliwości i kruchości. Zwiększa przyleganie płytek w miejscu uszkodzenia naczynia. Podany doustnie łatwo wchłania się z przewodu pokarmowego i osiąga maksymalne stężenie w osoczu po upływie 4 godzin. Wydalany jest w 75% w postaci niezmienionej w moczu.
Wskazaniami do stosowania leku są:

 • Zapobieganie i leczenie krwotoków z małych naczyń krwionośnych
 • Zaburzenia krążenia w siatkówce i naczyniówce oka
 • Hamowanie krwawień po zabiegach chirurgicznych

2. Zanim zastosuje się lek Cyclonamine

Nie należy stosować leku:

 • jeżeli występowała lub występuje nadwrażliwość na etamsylat lub którąkolwiek substancję pomocniczą,
 • w ostrej porfirii.

Zachować szczególną ostrożność stosując Cyclonamine, gdyż:

 • Lek zawiera pirosiarczyn sodu, który rzadko może powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości i skurcz oskrzeli. W przypadku wystąpienia gorączki preparat należy natychmiast odstawić.
 • Etamsylat nie jest skuteczny w krwawieniach na tle niedoboru osoczowych czynników krzepnięcia, nie hamuje też antyagregacyjnego działania kwasu acetylosalicylowego.
 • Nie należy stosować leku w przypadku patologii szyjki macicy i mięśniaków macicy, Jeśli podczas stosowania Cyclonamine w nadmiernych i (lub) przedłużających się krwawieniach miesięcznych nie stwierdza się poprawy, należy szukać organicznych przyczyn zaburzeń i je wykluczyć.

Stosowanie Cyclonamine zjedzeniem i piciem:

Lek można podawać z posiłkiem spożywanym w ciągu dnia.

Stosowanie Cyclonamine u dzieci:

Dzieciom podaje się połowę dawki pacjentów dorosłych.

Ciąża

Ze względu na niewystarczającą ilość danych klinicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania Cyclonamine u kobiet w ciąży, nie zaleca się stosowania leku w tym okresie.

Karmienie piersią:

Lek wydziela się z mlekiem kobiet karmiących piersią - nie zaleca się stosowania w czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Należy zasięgnąć porady lekarza odnośnie możliwości kierowania pojazdami mechanicznymi, obsługiwania maszyn będących w ruchu lub wykonywania innych czynności wymagających dobrej sprawności psychofizycznej.

Stosowanie innych leków:
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.
Lek może być kojarzony z innymi lekami przeciwzakrzepowymi. W przypadku potrzeby podania wlewu dekstranu, Cyclonamine należy podać pierwszy.

3. Jak stosować lek Cyclonamine

Cyclonamine należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem. Lek podaje się doustnie:

 • dorosłym zwykle 500 mg 3 razy na dobę, przez 10 do 20 dni w miesiącu
 • po zabiegu chirurgicznym 250 mg do 500 mg co 4 do 6 godzin
 • dzieciom podaje się połowę dawki

W przypadku zażycia większej dawki Cyclonamine niż zalecana:

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

W przypadku pominięcia dawki Cyclonamine:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek Cyclonamine może powodować objawy niepożądane. W czasie leczenia mogą wystąpić niżej wymienione objawy niepożądane.
Objawy niepożądane pogrupowano następująco, w zależności od częstości występowania:

bardzo często: częściej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów;
często; rzadziej niż u 1 na 10 ale częściej niż ul na 100 pacjentów;
niezbyt często: rzadziej niż u 1 na 100 ale częściej niż u 1 na 1000 pacjentów;
rzadko: rzadziej niż u 1 na 1000 ale częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów;
bardzo rzadko: rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów i w pojedynczych przypadkach;
nie znana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Bardzo rzadko:
Reakcje alergiczne, ostra porfiria, bóle głowy, bóle żołądka, nudności.
Rzadko:
Wysypka („rash"), bóle lędźwiowo-krzyżowe.

W większości przypadków objawy przemijają samoistnie; w przypadku utrzymywania się objawów, należy zmniejszyć dawkę lub przerwać leczenie.
W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, także nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Cyclonamine

Przechowywać w temperaturze poniżej 30° C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Leku nie należy stosować po terminie ważności!

6. Inne konieczne informacje dotyczące leku Cyclonamine

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
Nazwa/ Nazwisko:  Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy "Galena"
Adres: ul. Krucza 62
Kod pocztowy- miasto: 50-984 Wrocław/Polska
Numer telefonu: 0-(prefix)-71-361 06 51

Data opracowania ulotki:

2008-06-16

Powered by JamnikCMS
© 2010 Centrum Informacji o Leku. Podpisujemy się pod zasadami HONcode.