Nowa polityka prywatnosci i plików Cookies - przeczytaj

Szukaj:
Alfabetyczna lista leków: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A-Z
   Zapisz się na bezpłatny biuletyn!
   e-mail:
 
   Specjalista Pacjent
Reklama
Erdomed (syr.)
| Wyślij znajomemu | Wydrukuj tę stronę
Powiadom znajomego o tej stronie
E-mail nadawcy:
E-mail odbiorcy:
Możesz podać kilka adresów, rozdzielając je przecinkami.
Treść wiadomości:
ukryj
ukryj

... proszę czekać ...

Erdomed (syr.)

proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
Substancja czynna:
Erdosteine
Kod ATC:
R 05 C B 15

Synonimy

Erdosteine Erdosteiini; Erdostein; Erdosteína; Erdostéine; Erdosteinum
Ulotka informacyjna dla pacjenta dołączona jest do opakowania leku.
Zawiera informacje przeznaczone dla pacjenta na temat właściwego stosowania leku.
Opis produktu ma charakter informacyjny, przed zastosowaniem należy zapoznać się z oryginalną ulotką lub charakterystyką produktu.

ERDOMED,

35 mg/ml, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
Erdosteinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Erdomed i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Erdomed
 3. Jak stosować lek Erdomed
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek Erdomed
 6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK ERDOMED I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Erdomed zawiera substancję czynną erdosteinę, która należy do grupy leków mukolitycznych, zmniejszających lepkość wydzieliny oskrzelowej i ułatwiających wykrztuszanie.

Erdomed jest zalecany w leczeniu sekretolitycznym w ostrych i przewlekłych chorobach górnych dróg oddechowych, oskrzeli i płuc połączonych z nieprawidłowym wydzielaniem i transportem wydzieliny śluzowej. Stosowany jest również w leczeniu zapobiegawczym sezonowych zaostrzeń przewlekłego zapalenia oskrzeli.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ERDOMED

Kiedy nie stosować leku Erdomed:

 • jeśli u pacjenta występuje uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą albo na substancje zawierające wolne grupy SH,
 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby,
 • jeśli u pacjenta występuje niewydolność nerek,
 • jeśli u pacjenta występuje homocystynuria (zwłaszcza u pacjentów na diecie wykluczającej metioninę),
 • jeśli u pacjenta występuje fenyloketonuria,
 • u dzieci, które nie ukończyły 2 roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Erdomed:
W przypadku wystąpienia typowych objawów nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka) należy natychmiast przerwać leczenie.
Ostrożnie stosować u pacjentów z osłabionym odruchem kaszlowym lub zaburzeniami oczyszczania rzęskowego (ze względu na ryzyko nagromadzenia dużych ilości śluzu).
Tak, jak w przypadku innych leków, można zmniejszyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych poprzez stosowanie minimalnych skutecznych dawek, przez jak najkrótszy czas. W przypadku braku poprawy, lekarz rozważy przerwanie leczenia.

Stosowanie leku Erdomed u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek:
U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek mogą kumulować się powstające w wątrobie metabolity erdosteiny.

Stosowanie leku Erdomed u pacjentów w podeszłym wieku:
Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów w wieku powyżej 65 lat.

Stosowanie u dzieci:
Leku nie należy podawać dzieciom, które nie ukończyły 2 roku życia.

Stosowanie leku Erdomed z jedzeniem i piciem:
Jedzenie i picie nie wpływa na wchłanianie leku.

Stosowanie leku Erdomed z innymi lekami:
Nie zaobserwowano interakcji z innymi lekami, stosowanymi w leczeniu zakażeń dróg oddechowych przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, takimi jak: teofilina, leki powodujące rozkurcz mięśni gładkich oskrzeli (kortykosteroidy), erytromycyna, amoksycylina lub kotrimoksazol.
Po podaniu erdosteiny wykazano zwiększenie stężenia amoksycyliny (antybiotyk) w drogach oddechowych.
Leczenie skojarzone z lekami zmniejszającymi odruch kaszlowy (przeciwkaszlowymi) może powodować nagromadzenie dużej ilości wydzieliny oskrzelowej, co może doprowadzić do pogorszenia przebiegu choroby, np. wskutek pogorszenia wydolności oddechowej.
Aby nie dopuścić do wystąpienia powikłań, nie należy jednocześnie stosować leków przeciwkaszlowych i sekretolitycznych, szczególnie przed nocnym spoczynkiem.

Informacje zawarte w tej ulotce mogą także dotyczyć leków stosowanych w przeszłości lub tych, które będą stosowane w przyszłości.
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią:
Przed zażyciem leku należy poradzić się lekarza. O zastosowaniu leku decyduje lekarz.
Lek Erdomed jest przeznaczony do stosowania u dzieci, które ukończyły 2 rok życia.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
Lek Erdomed nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.
Lek Erdomed jest przeznaczony do stosowania u dzieci, które ukończyły 2 rok życia.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Erdomed:
Lek zawiera sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

2,5 ml leku zawiera 1 g sacharozy. 5 ml leku zawiera 2 g sacharozy. 7,5 ml leku zawiera 3 g sacharozy. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.
Lek zawiera źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

3. JAK STOSOWAĆ LEK ERDOMED

Lek Erdomed należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Dzieci, które ukończyły 2 rok życia:
10 mg/kg mc. na dobę w dwóch dawkach podzielonych.
Stosować doustnie.
Leku nie należy stosować przed snem.
Leku nie należy stosować u dzieci, które nie ukończyły 2 roku życia.

Masa ciała w kg Dawka
od 15 do 20 2,5 ml dwa razy na dobę
od 21 do 30 5 ml dwa razy na dobę
powyżej 30 7,5 ml dwa razy na dobę

Przygotowanie zawiesiny:
W celu przygotowania zawiesiny należy dodać wody do zaznaczonej na butelce linii. Dobrze wstrząsnąć, aż do uzyskania rzadkiej, mętnej zawiesiny, w razie potrzeby dodać wody do zaznaczonej linii i jeszcze raz wstrząsnąć. W ten sposób uzyskuje się 100 ml gotowej zawiesiny. Przygotowaną zawiesinę należy przechowywać w lodówce, tj. w temperaturze od 2°C do 8°C, nie dłużej niż 7 dni. Zawsze wstrząsnąć przed użyciem, gdyż zawiesina w trakcie przechowywania w lodówce może ulec rozwarstwieniu.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Erdomed jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Erdomed:
Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Pominięcie dawki leku Erdomed:
Należy jak najszybciej przyjąć zaleconą dawkę a następnie postępować zgodnie z dotychczasowym sposobem dawkowania. Jeżeli właśnie przypadnie czas przyjęcia kolejnej dawki, należy przyjąć dokładnie jedną dawkę, a następnie kontynuować zalecony schemat dawkowania.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Erdomed może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

 • Często (u 1 do 10 na 100 pacjentów): dolegliwości ze strony żołądka (ból w nadbrzuszu), nudności, ból głowy.
 • Niezbyt często (u 1 do 10 na 1000 pacjentów): zgaga, zaparcie, biegunka, suchość w jamie ustnej, zawroty głowy, ogólne złe samopoczucie.
 • Rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów): utrata smaku lub zaburzenia smaku, objawy alergii: wysypka, pokrzywka, gorączka.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Erdomed mogą wystąpić inne działania niepożądane.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ERDOMED

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze do 25°C.
Przygotowaną zawiesinę należy przechowywać w lodówce, tj. w temperaturze od 2°C do 8°C, nie dłużej niż 7 dni.
Zawsze wstrząsnąć przed użyciem, gdyż zawiesina w trakcie przechowywania w lodówce może ulec rozwarstwieniu.
Nie należy stosować leku Erdomed po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Erdomed

 • Substancją czynną leku jest erdosteina. Jeden ml zawiesiny doustnej zawiera 35mg erdosteiny,
 • Inne składniki leku to sacharoza, sodu benzoesan, karboksymetyloskrobia sodowa, aspartam, sacharyna sodowa, aromat pomarańczowy.

Jak wygląda lek Erdomed i co zawiera opakowanie
50 g proszku do sporządzania zawiesiny doustnej (100 ml), w butelce o pojemności 140 ml, w tekturowym pudełku. Do opakowania dołączona jest miarka dozująca z polipropylenu o pojemności 10 ml (z podziałką 2,5 ml, 5 ml, 10 ml).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:
Medagro International Sp. z o.o.
ul. Podleśna 83, Łazy
05-552 Wólka Kosowska
tel. (022) 70 28 200

Wytwórca:
SUN-FARM Sp. z o. o.
Człekówka 75
05-340 Kołbiel

Data zatwierdzenia ulotki: 17.12.2009

Powered by JamnikCMS
© 2010 Centrum Informacji o Leku. Podpisujemy się pod zasadami HONcode.