Nowa polityka prywatnosci i plików Cookies - przeczytaj

Szukaj:
Alfabetyczna lista leków: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A-Z
   Zapisz się na bezpłatny biuletyn!
   e-mail:
 
   Specjalista Pacjent
Reklama
Eurespal
| Wyślij znajomemu | Wydrukuj tę stronę
Powiadom znajomego o tej stronie
E-mail nadawcy:
E-mail odbiorcy:
Możesz podać kilka adresów, rozdzielając je przecinkami.
Treść wiadomości:
ukryj
ukryj

... proszę czekać ...

Eurespal

tabletki powlekane
Substancja czynna:
Fenspiride
Kod ATC:
R 03 D X 03

Synonimy

Fenspiride Fenspiride Hydrochloride; Decaspiride; Fenspiride, Chlorhydrate de; Fenspiridi Hydrochloridum; Hidrocloruro de fenspirida
alkohol iko
Ulotka informacyjna dla pacjenta dołączona jest do opakowania leku.
Zawiera informacje przeznaczone dla pacjenta na temat właściwego stosowania leku.
Opis produktu ma charakter informacyjny, przed zastosowaniem należy zapoznać się z oryginalną ulotką lub charakterystyką produktu.

EURESPAL

80 mg
tabletki powlekane
Fenspiridi hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją, ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa
  informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet, jeśli objawy ich choroby są takie same.
 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Eurespal i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Eurespal
 3. Jak stosować lek Eurespal
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek Eurespal
 6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK EURESPAL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Eurespal zawiera fenspiryd, który ma właściwości przeciwzapalne i rozkurczające oskrzela. Fenspiryd zmniejsza obrzęk błony śluzowej dróg oddechowych, normalizuje nadmierne wytwarzanie wydzieliny oraz zmniejsza skurcz oskrzeli, powodując znaczną poprawę oddychania.

Lek Eurespal jest stosowany:

 • pomocniczo w leczeniu ostrych i przewlekłych zapaleń dróg oddechowych;
 • pomocniczo w zapaleniu ucha środkowego.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU EURESPAL

Kiedy nie stosować leku Eurespal:

 • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na fenspiryd lub którykolwiek z pozostałych składników leku Eurespal.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Eurespal
Leczenie lekiem Eurespal nie zastępuje terapii antybiotykami.
Leku Eurespal w tabletkach nie należy stosować u dzieci.

Stosowanie leku Eurespal z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które są wydawane bez recepty.

Nie wykazano oddziaływań preparatu Eurespal z innymi lekami.
Jednak ze względu na działanie fenspirydu można spodziewać się oddziaływań z:

 • barbituranami (lekami przeciwdrgawkowymi);
 • innymi lekami przeciwhistaminowymi (stosowanymi w leczeniu uczuleń), przeciwbólowymi, opioidowymi lekami przeciwbólowymi (stosowanymi w leczeniu silnego bólu), lekami uspokajającymi, alkoholem:
 • inhibitorami MAO (niektórymi lekami przeciwdepresyjnymi).

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża
Nie zaleca się stosowania leku Eurespal u kobiet ciąży.
Pacjentka powinna poinformować lekarza o ciąży lub o jej planowaniu.

Karmienie piersią
Nie wiadomo, czy fenspiryd przenika do mleka matki. Z tego względu nie zaleca się stosowania leku Eurespal u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Lek może zaburzać zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi i obsługi maszyn, dlatego też w przypadku rozpoczynania stosowania leku Eurespal należy zasięgnąć porady lekarza.

3. JAK STOSOWAĆ LEK EURESPAL

Lek Eurespal należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Tylko do stosowania u dorosłych: ł tabletka dwa do trzech razy na dobę.

Tabletki należy połykać w całości, na początku posiłku, popijając niewielką ilością wody. Czasami w kale można zaobserwować pozostałości tabletki — są to substancje nieczynne, tzw. pomocnicze. Nie zmienia to w najmniejszym stopniu skuteczności preparatu Eurespal i nie wymaga odstawienia leku.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Eurespal
W przypadku zażycia za dużej liczby tabletek należy jak najszybciej skonsultować się z pogotowiem lub lekarzem.
Mogą wystąpić objawy: senność lub pobudzenie, nudności, wymioty, przyspieszenie czynności serca. Leczenie zatrucia polega na wykonaniu płukania żołądka i monitorowaniu czynności serca.

Pominięcie zastosowania leku Eurespal
Jeśli pacjent zapomniał zażyć lek Eurespal, następną dawkę powinien przyjąć jak zazwyczaj. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Eurespal może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą. wystąpić następujące działania niepożądane:

 • zaburzenia serca.
  Rzadko (u więcej niż 1 na 10000 pacjentów ale u mniej niż 1 na 1000 pacjentów): umiarkowane przyspieszenie czynności serca ustępujące po zmniejszeniu dawki.
 • zaburzenia żołądka i jelit.
  Często (u więcej niż 1 na 100 pacjentów ale u mniej niż 1 na 10 pacjentów): zaburzenia czynności żołądka i jelit, nudności, bóle nadbrzusza;
 • senność;
 • zaburzenia skóry i tkanki podskórnej.
  Rzadko (u więcej niż 1 na 10000 pacjentów ale u mniej niż 1 na 1000 pacjentów): rumień, wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, rumień trwały.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK EURESPAL

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Eurespal
Substancją czynną leku jest fenspirydu chlorowodorek. Jedna tabletka powlekana zawiera 80 mg fenspirydu chlorowodorku.
Inne składniki leku to wapnia wodorofosforan, hypromeloza, powidon, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, glicerol, makrogol 6000, tytanu dwutlenek (E171).

Jak wygląda lek Eurespal i co zawiera opakowanie
Lek Eurespal jest dostępny w opakowaniach zawierających 30 białych tabletek powlekanych (2 blistry po 15 sztuk) w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny:
Les Laboratoires Servier
22 rue Garnier
92200 Neuilly sur Seine
Francja

Wytwórca:
ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.
ul. Annopol 6B
03-236 Warszawa

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Servier Polska Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 10
01-248 Warszawa
Nr telefonu: (22) 594-90-00

Data zatwierdzenia ulotki: 2008-11-26

Powered by JamnikCMS
© 2010 Centrum Informacji o Leku. Podpisujemy się pod zasadami HONcode.