Nowa polityka prywatnosci i plików Cookies - przeczytaj

Szukaj:
Alfabetyczna lista leków: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A-Z
   Zapisz się na bezpłatny biuletyn!
   e-mail:
 
   Specjalista Pacjent
Reklama
Gyno-Pevaryl 50
| Wyślij znajomemu | Wydrukuj tę stronę
Powiadom znajomego o tej stronie
E-mail nadawcy:
E-mail odbiorcy:
Możesz podać kilka adresów, rozdzielając je przecinkami.
Treść wiadomości:
ukryj
ukryj

... proszę czekać ...

Gyno-Pevaryl 50

globulki
Substancja czynna:
Econazole
Kod ATC:
G 01 A F 05

Synonimy

Econazole Econazol; Éconazole; Econazolum; Ekonatsoli; Ekonazol; Ekonazolas
Trymestr 1,2,3. Trymestr 1,2,3. Trymestr 1,2,3. T1 ikoTrymestr 2,3. T2 ikoT3 iko?
Wskazania (opracowanie własne):
zakażenia grzybicze pochwy i sromu
Ulotka informacyjna dla pacjenta dołączona jest do opakowania leku.
Zawiera informacje przeznaczone dla pacjenta na temat właściwego stosowania leku.
Opis produktu ma charakter informacyjny, przed zastosowaniem należy zapoznać się z oryginalną ulotką lub charakterystyką produktu.

Gyno-Pevaryl 50

(Econazoli nitras)
globulki, 50 mg

Spis treści ulotki:

  1. Co to jest lek Gyno-Pevaryl 50 i w jakim celu się go stosuje
  2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gyno-Pevaryl 50
  3. Jak stosować lek Gyno-Pevaryl 50
  4. Możliwe działania niepożądane
  5. Jak przechowywać lek Gyno-Pevaryl 50
  6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK GYNO-PEVARYL 50 GLOBULKI I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Ekonazol ma szerokie spektrum działania przeciwgrzybiczego. Wykazuje działanie na: dermatofity, drożdże i pleśnie. Wykazuje również skuteczność kliniczną na bakterie Gram dodatnie.
Ekonazol uszkadza błony komórkowe grzybów, dzięki czemu dochodzi do zwiększenia przepuszczalności błon komórkowych grzybów oraz uszkodzenia wewnątrzkomórkowych błon cytoplazmatycznych.
Lek stosowany jest u kobiet w grzybicach sromu i pochwy.

2. ZANIM ZASTOSUJE SIĘ LEK GYNO-PEVARYL 50

Kiedy nie stosować leku Gyno-Pevaryl 50

  • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Gyno-Pevaryl 50

  • jeśli równocześnie stosowane są prezerwatywy lateksowe lub krążki maciczne. Zmniejszeniu ulega skuteczność środków antykoncepcyjnych wykonanych z gumy. Dlatego też nie zaleca się jednoczesnego stosowania preparatu Gyno-Pevaryl 50 z krążkiem macicznym lub prezerwatywą lateksową.

Leczenie należy przerwać w przypadku wystąpienia nasilonych objawów podrażnienia lub uczulenia.
U pacjentów z nadwrażliwością na pochodne imidazolowe obserwowano także uczulenie na azotan ekonazolu.
Preparatu Gyno-Pevaryl 50 nie wolno stosować doustnie.

Stosowanie leku Gyno-Pevaryl 50 z innymi lekami
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.
Skuteczność plemnikobójczych środków antykoncepcyjnych może ulegać znacznemu osłabieniu pod wpływem stosowanych miejscowo leków dopochwowych.
Preparatu Gyno-Pevaryl 50 nie należy łączyć z innym, stosowanym miejscowo zewnętrznie lub wewnętrznie (dopochwowo) leczeniem grzybicy narządów płciowych.

Stosowanie leku Gyno-Pevaryl 50 u dzieci
Leku nie należy stosować u dzieci, gdyż nie określono bezpieczeństwa i skuteczności działania u pacjentów w tej grupie wiekowej.

Stosowanie leku Gyno-Pevaryl 50 u pacjentów w podeszłym wieku
Dane dotyczące stosowania leku u osób w wieku powyżej 65 lat są niewystarczające.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Gyno-Pevaryl 50 wchłania się z pochwy, dlatego też leku nie należy stosować w pierwszym trymestrze ciąży, chyba, że lekarz uzna, iż ma to istotne znaczenie dla zdrowia pacjentki. Gyno-Pevaryl 50 może być stosowany w drugim lub trzecim trymestrze ciąży, w przypadku, gdy potencjalne korzyści przeważają nad możliwym ryzykiem dla płodu.

Stosując lek Gyno-Pevaryl 50 u kobiet karmiących piersią, należy zachować ostrożność.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Nie stwierdzono wpływu leku ma prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Gyno-Pevaryl 50
Stosowanie innych leków
Należy zachować ostrożność u pacjentów stosujących doustne leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna czy acenokumarol. Konieczne może być kontrolowanie efektu przeciwzakrzepowego.

3. JAK STOSOWAĆ LEK GYNO-PEVARYL 50

Lek Gyno-Pevaryl 50 należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.
Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować następujący schemat stosowania leku:

Globulkę należy wprowadzić głęboko do pochwy, najlepiej w pozycji półleżącej, raz w ciągu doby, przed spoczynkiem nocnym, przez co najmniej niż 14 kolejnych dni,. Leczenie należy kontynuować przez cały zalecony czas, także wówczas, gdy dolegliwości (świąd, upławy) ustąpią.

Dzieci od 2 do 16 lat.
Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności działania leku u dzieci.
Pacjenci w wieku podeszłym
Dane dotyczące stosowania preparatu u osób w wieku powyżej 65 lat są niewystarczające.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Gyno-Pevaryl 50 :
Dotychczas nie opisywano przypadków przedawkowania azotanu ekonazolu. W razie przypadkowego, doustnego przyjęcia preparatu Gyno-Pevaryl 50 , mogą wystąpić nudności, wymioty i biegunka. Gdy to konieczne, należy zastosować leczenie objawowe.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Gyno-Pevaryl 50 może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
W rzadkich przypadkach opisywano wysypkę, kłucie, zaczerwienienie, świąd i uczucie pieczenia w miejscu podania leku. W pojedynczych przypadkach obserwowano także uogólnione reakcje uczuleniowe, w tym obrzęk naczynioruchowy i pokrzywkę.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK GYNO-PEVARYL 50

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Nie stosować leku Gyno-Pevaryl 50 po upływie terminu ważności
zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki.
Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Gyno-Pevaryl 50

  • Substancją czynną leku jest: azotan ekonazolu

1 globulka zawiera 50,0 mg azotanu ekonazolu

  • Inne składniki leku to: tłuszcz stały: typ A i typ B


Jak wygląda lek Gyno-Pevaryl 50 i co zawiera opakowanie

15 globulek pakowanych pojedynczo w folię PVC/PE w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny
Janssen-Cilag International NV
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
Belgia

Wytwórca
Janssen Pharmaceutica NV
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
Belgia

Data zatwierdzenia ulotki: 21.04.2008

Powered by JamnikCMS
© 2010 Centrum Informacji o Leku. Podpisujemy się pod zasadami HONcode.