Nowa polityka prywatnosci i plików Cookies - przeczytaj

Szukaj:
Alfabetyczna lista leków: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A-Z
   Zapisz się na bezpłatny biuletyn!
   e-mail:
 
   Specjalista Pacjent
Reklama
Ketotifen WZF
| Wyślij znajomemu | Wydrukuj tę stronę
Powiadom znajomego o tej stronie
E-mail nadawcy:
E-mail odbiorcy:
Możesz podać kilka adresów, rozdzielając je przecinkami.
Treść wiadomości:
ukryj
ukryj

... proszę czekać ...

Ketotifen WZF

tabletki
Substancja czynna:
Ketotifen
Kod ATC:
R 06 A X 17

Synonimy

Ketotifen Ketotifen Fumarate; Fumarato de ketotifeno; HC-20511 (ketotifen); Ketotifeenivetyfumaraatti; Ketotifen Hydrogen Fumarate; Kétotifène, Fumarate de; Kétotifène, hydrogénofumarate de; Ketotifen-fumarát; Ketotifén-hidrogén-fumarát; Ketotifeni Fumaras; Ketotifeni hydrogenofumaras; Ketotifeno-vandenilio fumaratas; Ketotifenvätefumarat.
prowadzenie_pojazdow iko
Ulotka informacyjna dla pacjenta dołączona jest do opakowania leku.
Zawiera informacje przeznaczone dla pacjenta na temat właściwego stosowania leku.
Opis produktu ma charakter informacyjny, przed zastosowaniem należy zapoznać się z oryginalną ulotką lub charakterystyką produktu.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

KETOTIFEN WZF

(Ketotifenum)
1 mg, tabletki

Skład
Jedna tabletka zawiera jako
substancję czynną: 1 mg ketotyfenu w postaci ketotyfenu wodorofumaranu oraz
substancje pomocnicze: magnezu stearynian, skrobię kukurydzianą, wapnia wodorofosforan bezwodny.

Opakowania
30 tabletek.

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Ketotifen WZF i w jakim celu się go stosuje
 2. Zanim zastosuje się lek Ketotifen WZF
 3. Jak stosować lek Ketotifen WZF
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Przechowywanie leku Ketotifen WZF
 6. Inne informacje

1. Co to jest lek Ketotifen WZF i w jakim celu się go stosuje

Ketotifen WZF jest lekiem przeciwhistaminowym, działającym antagonistycznie w stosunku do receptora histaminowego H1. Lek działa hamująco na komórki biorące udział w reakcji zapalnej, zmniejsza nadreaktywność oskrzeli i zapobiega napadom duszności u osób chorych na astmę.
Ketotifen WZF stosuje się:

 • w zapobieganiu astmie oskrzelowej;
 • w objawowym leczeniu chorób alergicznych: alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i zapalenia spojówek.

Ketotifen WZF należy stosować systematycznie – pełne działanie leku występuje po kilku tygodniach przyjmowania.

Uwaga: Lek nie jest skuteczny w leczeniu ostrej reakcji alergicznej oraz w przerywaniu napadów duszności w przebiegu astmy.

2. Zanim zastosuje się lek Ketotifen WZF

Nie należy stosować leku Ketotifen WZF, jeśli:

 • występuje nadwrażliwość na ketotyfen lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Zachować szczególną ostrożność stosując Ketotifen WZF

 • W początkowym okresie leczenia ketotyfenem nie należy nagle przerywać podawania dotychczas stosowanych leków przeciwastmatycznych, szczególnie kortykosteroidów, ponieważ może wystąpić niewydolność nadnerczy. Dlatego też zaleca się, aby w czasie stosowania ketotyfenu, kortykosteroidy odstawiać stopniowo, przez dłuższy czas.
 • Podczas stosowania leku należy zachować ostrożność ze względu na możliwość wystąpienia drgawek. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów z padaczką.
 • Podczas stosowania leku nie należy spożywać alkoholu.
 • Lek należy odstawić na 10-14 dni przed zamierzonym wykonaniem testów alergicznych.
 • Należy unikać jednoczesnego przyjmowania ketotyfenu i doustnych leków przeciwcukrzycowych – patrz punkt „Stosowanie innych leków”.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Stosowanie leku Ketotifen WZF z jedzeniem i piciem
Lek należy przyjmować podczas posiłku.

Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek

Ciąża
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza
.
Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku bezwzględnej konieczności.

Karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią. Jeśli konieczne jest zastosowanie leku u kobiety karmiącej piersią, należy zrezygnować z karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Podczas pierwszych kilku dni stosowania leku może on zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, dlatego nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać maszyn do czasu poznania indywidualnej reakcji pacjenta na lek.

Stosowanie innych leków
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Leki o działaniu uspokajającym, uspokajająco-nasennym, leki przeciwhistaminowe nasilają hamujący wpływ ketotyfenu na ośrodkowy układ nerwowy.
Jednoczesne przyjmowanie ketotyfenu i doustnych leków przeciwcukrzycowych może powodować zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenię), dlatego należy unikać przyjmowania jednocześnie tych leków. Jeżeli zachodzi konieczność jednoczesnego stosowania tych leków, lekarz zaleci okresowe badania krwi.

3. Jak stosować lek Ketotifen WZF

Ketotifen WZF należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Lek stosuje się doustnie.

Dorośli:
tabletka (1 mg) dwa razy na dobę, co 12 godzin, rano i wieczorem, podczas posiłku. U pacjentów wrażliwych na działanie uspokajające ketotyfenu, lekarz może zalecić powolne zwiększanie dawki przez pierwszy tydzień leczenia, zaczynając od ½ tabletki (0,5 mg ketotyfenu) dwa razy na dobę, a następnie zwiększać dawkę aż do osiągnięcia pełnej dawki leczniczej. W razie konieczności, lekarz może zalecić zwiększenie dawki dobowej do 4 mg, tj. 2 mg ketotyfenu dwa razy na dobę.
U pacjentów w podeszłym wieku nie ma konieczności modyfikacji dawkowania.

Dzieci w wieku powyżej 3 lat:
1 tabletka (1 mg) dwa razy na dobę, co 12 godzin, rano i wieczorem, podczas posiłku. U dzieci zaleca się stosowanie ketotyfenu w postaci syropu.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Ketotifen WZF jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Ketotifen WZF niż zalecana
Do głównych objawów ostrego przedawkowania należą senność do nadmiernego uspokojenia; splątanie i dezorientacja; przyspieszenie akcji serca i niedociśnienie tętnicze; nadpobudliwość lub drgawki – zwłaszcza u dzieci; przemijająca śpiączka.
Jeżeli od momentu zażycia leku nie upłynęło więcej niż godzina lekarz może rozważyć wykonanie płukania żołądka. Korzystne może być podanie węgla aktywowanego. Jeśli konieczne, lekarz zastosuje leczenie objawowe, monitorowanie czynności serca i oddychania.
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku Ketotifen WZF
Należy podać pominiętą dawkę leku najszybciej jak to jest możliwe. Jeśli zbliża się już pora przyjęcia następnej dawki, należy pominąć zapomnianą dawkę i zażyć następną według zaleconego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Po przerwaniu leczenia lekiem Ketotifen WZF może wystąpić
Nagłe odstawienie ketotyfenu może spowodować nawrót objawów astmy. W razie konieczności odstawienia leku, należy robić to stopniowo, przez okres 2 do 4 tygodni, po uprzedniej konsultacji z lekarzem.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Ketotifen WZF może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Działania niepożądane pogrupowano według częstości występowania.

Często (u więcej niż 1 na 100 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • pobudzenie psychoruchowe, drażliwość, bezsenność, nerwowość.

Objawy te obserwowano zwłaszcza u dzieci.

Niezbyt często (u więcej niż 1 na 1000 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • zapalenie pęcherza moczowego, zawroty głowy, suchość błony śluzowej jamy ustnej.

Rzadko (u więcej niż 1 na 10 000 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • zwiększenie masy ciała, uspokojenie.

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona (pęcherze i nadżerki na błonach śluzowych, zwłaszcza jamy ustnej i narządów płciowych, z gorączką i bólami stawów), ciężkie reakcje skórne, drgawki, zapalenie wątroby, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Uspokojenie, suchość błony śluzowej jamy ustnej i zawroty głowy mogą wystąpić na początku leczenia, ale zazwyczaj ustępują samoistnie podczas kontynuacji leczenia.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Ketotifen WZF mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, także niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Ketotifen WZF

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku Ketotifen WZF po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa
tel. (22) 691 39 00

Data opracowania ulotki: 10.07.2008

Powered by JamnikCMS
© 2010 Centrum Informacji o Leku. Podpisujemy się pod zasadami HONcode.