Nowa polityka prywatnosci i plików Cookies - przeczytaj

Szukaj:
Alfabetyczna lista leków: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A-Z
   Zapisz się na bezpłatny biuletyn!
   e-mail:
 
   Specjalista Pacjent
Reklama
Klindacin T
| Wyślij znajomemu | Wydrukuj tę stronę
Powiadom znajomego o tej stronie
E-mail nadawcy:
E-mail odbiorcy:
Możesz podać kilka adresów, rozdzielając je przecinkami.
Treść wiadomości:
ukryj
ukryj

... proszę czekać ...

Klindacin T

żel
Substancja czynna:
Clindamycin
Kod ATC:
D 10 A F 01

Synonimy

Clindamycin Clindamicina; Clindamycine; Clindamycinum; Klindamisin; Klindamycin; Klindamysiini
Trymestr 1,2,3. Trymestr 1,2,3. Trymestr 1,2,3. T1 ikoTrymestr 2,3. T2 ikoT3 iko?
Wskazania (opracowanie własne):
trądzik pospolity
Ulotka informacyjna dla pacjenta dołączona jest do opakowania leku.
Zawiera informacje przeznaczone dla pacjenta na temat właściwego stosowania leku.
Opis produktu ma charakter informacyjny, przed zastosowaniem należy zapoznać się z oryginalną ulotką lub charakterystyką produktu.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

KLINDACIN T

Clindamycinum
10 mg/g
żel

Skład leku
1 g żelu zawiera:

substancję czynną: klindamycyna 10 mg
(w postaci klindamycyny fosforanu)
substancje pomocnicze: glikol propylenowy, alkohol izopropylowy, woda oczyszczona, hydroksypropyloceluloza, sodu wodorotlenek.

Opakowania
Tuba zawierająca 15 g lub 30 g żelu, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" Spółka Akcyjna
ul. A. Fleminga 2
03-176 Warszawa

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Klindacin T i w jakim celu się go stosuje
 2. Zanim zastosuje się lek Klindacin T
 3. Jak stosować lek Klindacin T
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Przechowywanie leku Klindacin T
 6. Inne informacje

1. Co to jest lek Klindacin T i w jakim celu się go stosuje

Lek Klindacin T ma postać żelu, zawiera jako substancję czynną antybiotyk z grupy linkozamidów - klindamycynę. Klindamycyna działa na wiele różnych bakterii, w tym na większość szczepów bakterii Propionibacterium acnes, które są jednym z głównych czynników wywołujących trądzik pospolity.

Wskazania do stosowania
Miejscowe leczenie trądziku pospolitego.

2. Zanim zastosuje się lek Klindacin T

Nie należy stosować leku Klindacin T u pacjentów uczulonych na klindamycynę, linkomycynę lub którykolwiek składnik leku.

Stosując lek Klindacin T należy wziąć pod uwagę poniższe ostrzeżenia

 • Lek przeznaczony jest tylko do stosowania na skórę.
 • W przypadku objawów podrażnienia skóry lub świadczących o uczuleniu na lek Klindacin T (świąd, wysypka), należy zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem.
 • Należy unikać kontaktu leku z oczami, błonami śluzowymi oraz uszkodzoną skórą. W razie przypadkowego kontaktu z lekiem miejsca te należy dokładnie przemyć dużą ilością chłodnej wody.
 • Klindamycyna po podaniu doustnym lub pozajelitowym może powodować rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy. Objawy rzekomobłoniastego zapalenia jelit (m.in. uporczywa, ciężka biegunka) występowały bardzo rzadko podczas stosowania klindamycyny na skórę. Pacjenci, u których podczas leczenia klindamycyną pojawi się biegunka powinni odstawić lek i zgłosić się do lekarza w celu ustalenia przyczyny jej wystąpienia i podjęcia właściwego leczenia.
 • Pacjenci z przebytym wcześniej zapaleniem jelit, chorobą Crohna, wrzodziejącym zapaleniem okrężnicy, zapaleniem okrężnicy po antybiotykoterapii oraz miastenią, przed rozpoczęciem stosowania leku powinni poinformować o tych chorobach lekarza.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Ciąża
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
W okresie ciąży lek można stosować tylko wtedy, gdy w opinii lekarza jest to zdecydowanie konieczne.

Karmienie piersią
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Klindacin T
Lek może powodować podrażnienie skóry, ze względu na zawartość glikolu propylenowego.

Stosowanie innych leków jednocześnie z lekiem Klindacin T
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.
Klindamycyna hamuje przekaźnictwo nerwowo-mięśniowe, dlatego też stosowana razem z lekami zmniejszającymi napięcie mięśni może potęgować ich działanie.
Równoczesne stosowanie miejscowe innych preparatów może doprowadzić do wystąpienia skumulowanego działania drażniącego. Nie należy stosować dwóch leków miejscowo w tym samym czasie.

3. Jak stosować lek Klindacin T

Lek Klindacin T należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.
Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat
Lek Klindacin T należy nanosić cienką warstwą na zmienioną chorobowo skórę dwa razy na dobę - rano i wieczorem.
Przeciętny okres leczenia wynosi około 4 do 8 tygodni.
Po każdym nałożeniu żelu należy dokładnie umyć ręce.

Dzieci poniżej 12 lat
Bezpieczeństwo stosowania żelu Klindacin T u dzieci nie zostało określone.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Klindacin T niż zalecana:
Przedawkowanie leku może spowodować wystąpienie ogólnych działań niepożądanych klindamycyny (patrz punkt 2. Zanim zastosuje się lek Klindacin T - Zachować ostrożność stosując Klindacin T).
W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

W przypadku pominięcia dawki leku Klindacin T
W przypadku pominięcia dawki leku o stałej, określonej porze, lek należy nałożyć jak najszybciej, jeśli czas do kolejnego zastosowania jest wystarczająco długi, lub opuścić pominiętą dawkę, a następną porcję żelu nałożyć o właściwej porze i kontynuować regularne stosowanie leku.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Klindacin T może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Działania niepożądane po stosowaniu żelu Klindacin T pojawiają się rzadko. Są to zwykle reakcje związane z podrażnieniem skóry jak: pieczenie, świąd, rumień, nadmierne wysuszenie lub przetłuszczanie się skóry, zapalenie mieszków włosowych, kontaktowe alergiczne zapalenie skóry.
Podczas przedłużonego lub powtórnego leczenia klindamycyną, może dojść do rozwoju niewrażliwych na lek drobnoustrojów.
W bardzo rzadkich przypadkach, po stosowaniu klindamycyny na skórę mogą pojawić się ogólnoustrojowe działania niepożądane jak ból brzucha, wzdęcia, objawy niestrawności, biegunki, rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy.
U niektórych pacjentów podczas stosowania leku Klindacin T mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku zaobserwowania powyżej opisanych lub innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Klindacin T

Przechowywać w temperaturze do 25°C. Chronić od światła i wilgoci.
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
Polfa Tarchomin S.A.
Warszawa
Numer telefonu: 22 811-18-14

Data zatwierdzenia ulotki:


Nota prawna

Polfa Tarchomin S.A. dokłada wszelkich starań, aby umieszczone w Ulotce Dla Pacjenta informacje były ścisłe i poprawne. Pomimo tego Polfa Tarchomin S.A. nie może zagwarantować, że informacje umieszczone w Ulotce Dla Pacjenta są w każdym momencie kompletne oraz aktualne.

Jakiekolwiek wykorzystywanie lub stosowanie preparatów, leków i środków Polfy Tarchomin S.A., zwłaszcza wydawanych na receptę, a także wszelkich innych informacji zawartych w tym serwisie, odbywać się może jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniu się z informacją dołączoną do każdego sprzedawanego preparatu lub leku. Polfa Tarchomin S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji pobranych z niniejszego serwisu.

Środki farmaceutyczne Polfy Tarchomin S.A. są dopuszczone do obrotu w Polsce na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz decyzji organów administracyjnych.

Prawa autorskie do Ulotki Dla Pacjenta przysługują Polfie Tarchomin S.A. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania mogą odbywać się jedynie i wyłącznie w celach niekomercyjnych, w zakresie użytku własnego. Inne wykorzystania mogą następować wyłącznie za pisemną zgodą Polfy Tarchomin S.A.

Nazwy handlowe umieszczone w Ulotce Dla Pacjenta stanowią zarejestrowane znaki towarowe i jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za zgodą ich właścicieli.

Powered by JamnikCMS
© 2010 Centrum Informacji o Leku. Podpisujemy się pod zasadami HONcode.