Nowa polityka prywatnosci i plików Cookies - przeczytaj

Szukaj:
Alfabetyczna lista leków: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A-Z
   Zapisz się na bezpłatny biuletyn!
   e-mail:
 
   Specjalista Pacjent
Reklama
Lyrica 100 mg
| Wyślij znajomemu | Wydrukuj tę stronę
Powiadom znajomego o tej stronie
E-mail nadawcy:
E-mail odbiorcy:
Możesz podać kilka adresów, rozdzielając je przecinkami.
Treść wiadomości:
ukryj
ukryj

... proszę czekać ...

Lyrica 100 mg

kapsułki twarde
Substancja czynna:
Pregabalin
Kod ATC:
N 03 A X 16

Synonimy

Pregabalin CI-1008; PD-144723; Pregabalina; Prégabaline; Pregabalinum
prowadzenie_pojazdow iko
Ulotka informacyjna dla pacjenta dołączona jest do opakowania leku.
Zawiera informacje przeznaczone dla pacjenta na temat właściwego stosowania leku.
Opis produktu ma charakter informacyjny, przed zastosowaniem należy zapoznać się z oryginalną ulotką lub charakterystyką produktu.

LYRICA 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg, 300 mg

kapsułki twarde
(Pregabalina)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa
  informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż
  może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
  niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek LYRICA i w jakim celu się go stosuje
 2. Zanim zastosuje się lek LYRICA
 3. Jak stosować lek LYRICA
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek LYRICA
 6. Inne konieczne informacje dotyczące leku LYRICA

1 . CO TO JEST LEK LYRICA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

LYRICA należy do grupy leków stosowanych w leczeniu padaczki, bólu neuropatycznego i uogólnionych zaburzeń lękowych.

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania pregabaliny u pacjentów w wieku poniżej 18 lat z obwodowym i ośrodkowym bólem neuropatycznym, padaczką i uogólnionymi zaburzeniami lękowymi nie zostały ustalone.

Ból neuropatyczny pochodzenia obwodowego i ośrodkowego: Lek Lyrica jest stosowany w leczeniu długotrwałego bólu spowodowanego uszkodzeniem nerwów. Wiele różnych chorób takich jak cukrzyca lub półpasiec może wywoływać obwodowy ból neuropatyczny. Doznania bólowe mogą być opisywane jako uczucie gorąca, palenia, pulsowania, strzelania, kłucia, jako ból ostry, kurcze, pobolewania, mrowienia bądź drętwienia. Obwodowy i ośrodkowy ból neuropatyczny może być związany także ze zmianami nastroju, zaburzeniami snu, zmęczeniem, co może wpływać na fizyczne i społeczne funkcjonowanie pacjenta i ogólną jakość życia.

Padaczka: Lek LYRICA jest stosowany w leczeniu określonych typów padaczki (napadów częściowych, które są lub nie są wtórnie uogólnione) u dorosłych. Lekarz może przepisać lek LYRICA, jeśli dotychczas stosowane leczenie nie w pełni kontroluje przebieg choroby. Lek LYRICA powinien być zawsze stosowany jako lek dodany do aktualnie stosowanego leczenia. Leku LYRICA nie powinno się stosować w monoterapii, lecz zawsze w skojarzeniu z innymi środkami przeciwpadaczkowymi.

Uogólnione zaburzenia lękowe: Lek LYRICA jest stosowany w leczeniu uogólnionych zaburzeń lękowych (ang. Generalised Anxiety Disorder – GAD). Objawy GAD obejmują przedłużający się, nadmierny lęk i niepokój, które trudno jest kontrolować. GAD może także powodować niepokój ruchowy, nerwowość lub uczucie podenerwowania, łatwe męczenie się, trudności z koncentracją lub uczucie „pustki w głowie”, rozdrażnienie, wzmożone napięcie mięśniowe lub zaburzenia snu. Objawy są odmienne od stresów i napięć towarzyszących codziennemu życiu.

2. ZANIM ZASTOSUJE SIĘ LEK LYRICA

Nie stosować leku LYRICA:

 • jeśli u pacjenta występuje uczulenie (nadwrażliwość) na pregabalinę, lub którykolwiek z pozostałych składników leku Lyrica.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek LYRICA:

U niektórych pacjentów przyjmujących lek LYRICA występowały objawy sugerujące reakcję alergiczną. Objawy te obejmowały obrzęk twarzy, ust, języka i gardła a także rozlaną wysypkę skórną. Jeżeli wystąpi jakikolwiek z tych objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku LYRICA było związane z występowaniem zawrotów głowy i senności, może to spowodować zwiększenie częstości wystąpienia przypadkowego zranienia (upadku) u osób w podeszłym wieku. Dlatego należy zachować ostrożność do chwili poznania możliwych działań leku.

Stosowanie leku LYRICA było związane z występowaniem niewyraźnego widzenia lub innych zaburzeń widzenia. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek zmiany widzenia należy natychmiast poinformować o tym lekarza.

U pacjentów z cukrzycą, którzy podczas leczenia pregabaliną przybierają na wadze może zaistnieć konieczność zmiany leczenia przeciwcukrzycowego.

Niektóre działania niepożądane takie, jak senność, mogą występować częściej, bowiem pacjenci z uszkodzeniem rdzenia kręgowego mogą przyjmować inne leki, np. przeciwbólowe lub zmniejszające wzmożone napięcie mięśni, które mają podobne działania niepożądane jak pregabalina, a nasilenie tych działań może być większe, gdy takie leki przyjmowane są jednocześnie.

Opisywano przypadki występowania zastoinowej niewydolności serca u niektórych pacjentów przyjmujących lek Lyrica; byli to głównie pacjenci w podeszłym wieku z zaburzeniami układu sercowo- naczyniowego. Przed zastosowaniem tego leku należy poinformować lekarza o występowaniu choroby serca w przeszłości.

Stosowanie innych leków
Przed zażyciem nowego leku wraz z preparatem LYRICA należy poinformować o tym lekarza.
Należy poinformować lekarza prowadzącego lub farmaceutę o wszystkich aktualnie i ostatnio przyjmowanych lekach, także tych kupowanych bez recepty.

LYRICA i niektóre leki mogą wzajemnie wpływać na siebie (interakcje). Lek LYRICA przyjmowany jednocześnie z innymi lekami może nasilić działania niepożądane obserwowane w czasie stosowania tych leków, w tym niewydolność oddechową i śpiączkę. Stopień nasilenia zawrotów głowy, senności i zmniejszenia koncentracji może ulegać zwiększeniu, jeśli lek Lyrica jest przyjmowany razem z lekami zawierającymi:

oksykodon – (lek przeciwbólowy),
lorazepam – (lek stosowany w stanach lękowych),
alkohol.

Lek LYRICA może być stosowany razem z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi.

Stosowanie leku LYRICA z jedzeniem i piciem
Kapsułki LYRICA mogą być przyjmowane z posiłkiem lub niezależnie od niego.

Podczas stosowania leku Lyrica nie powinno się spożywać alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Lek LYRICA nie powinien być stosowany w czasie ciąży, chyba że lekarz zdecyduje inaczej. Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczną metodę antykoncepcji. W razie zajścia w ciążę, podejrzenia ciąży lub jeśli planowane jest poczęcie, należy skontaktować się z lekarzem.Ze względu na to, że nie wiadomo, czy lek LYRICA jest wydzielany do mleka kobiecego, nie zaleca się karmienia piersią podczas terapii preparatem LYRICA.
Przed zażyciem jakiegokolwiek leku w okresie karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
LYRICA może wywoływać zawroty głowy, senność i zmniejszenie koncentracji. Nie należy prowadzić samochodu, obsługiwać skomplikowanych maszyn ani wykonywać potencjalnie niebezpiecznych czynności, aż do momentu określenia wpływu tego leku na zdolność wykonywania powyższych czynności.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku LYRICA:
Pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, powinni skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK LYRICA

Należy zawsze przyjmować lek LYRICA zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości pacjent powinien skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lekarz ustali dawkę leku, która będzie najbardziej odpowiednia dla danego pacjenta.

Lek LYRICA jest przeznaczony wyłącznie do stosowania doustnego.

Ból neuropatyczny pochodzenia obwodowego i ośrodkowego, padaczka lub uogólnione zaburzenia lękowe: Należy przyjmować liczbę kapsułek zaleconą przez lekarza. Dawka zalecona dla pacjenta będzie wynosić od 150 mg do 600 mg na dobę. Lekarz prowadzący poinformuje pacjenta, czy lek LYRICA przyjmuje się dwa lub trzy razy na dobę. W przypadku przyjmowania dwa razy na dobę, lek LYRICA stosuje s ię rano i wieczorem o stałej porze każdego dnia. W przypadku przyjmowania trzy razy na dobę, lek LYRICA stosuje się rano, w południe i wieczorem o stałej porze każdego dnia.

Jeśli pacjent ma wrażenie, że lek LYRICA działa zbyt mocno lub za słabo, powinien poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

Pacjent w wieku powyżej 65 lat , powinien przyjmować lek LYRICA według przedstawionego schematu, chyba że u pacjenta występują choroby nerek.

U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek, lekarz może zadecydować o innym schemacie dawkowania i (lub) zmienić dawkę leku.

Kapsułka powinna być połknięta w całości i popita wodą.

Lek LYRICA należy przyjmować tak długo jak zaleci lekarz, przerwania terapii można dokonać tylko na polecenie lekarza.
Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leku u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat) nie zostały ustalone, zatem pregabaliny nie powinno się stosować w tej grupie wiekowej.

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku LYRICA
Należy poinformować o tym lekarza lub natychmiast udać się do najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą opakowanie lub butelkę po leku LYRICA.

W przypadku pominięcia dawki leku LYRICA
Ważne jest, aby przyjmować lek LYRICA regularnie o tych samych porach dnia. W razie pominięcia dawki leku należy ją przyjąć jak najszybciej chyba, że zbliża się pora przyjęcia dawki kolejnej. W takim przypadku należy kontynuować dalsze leczenie według zaleconego schematu. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku LYRICA
Leczenia lekiem LYRICA nie należy przerywać, chyba że zdecyduje o tym lekarz. Jeżeli leczenie należy przerwać, powinno się to odbywać stopniowo w ciągu przynajmniej jednego tygodnia.
W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Należy być świadomym faktu, że po przerwaniu krótko- lub długookresowego leczenia pregabaliną mogą wystąpić pewne działania niepożądane. Obejmują one zaburzenia snu, ból głowy, nudności, biegunkę, objawy grypopodobne, nerwowość, depresję, bóle, nadmierne pocenie się i zawroty głowy.
Obecnie nie wiadomo, czy objawy takie występują częściej lub w większym nasileniu, jeżeli pacjent zażywał pregabalinę przez dłuższy czas.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek LYRICA może wywoływać działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo częste działania niepożądane, które wystąpiły u więcej niż u 1 osoby na 10 osób to:

zawroty głowy, zmęczenie

Częste działania niepożądane, które wystąpiły u więcej niż 1 na 100 osób to:

zwiększenie apetytu
podwyższenie nastroju, splątanie, zmiana zainteresowań seksualnych, drażliwość
trudności w skupieniu uwagi, niezgrabność, zaburzenia pamięci, drżenia, trudności w mówieniu,
uczucie mrowienia
nieostre widzenie, podwójne widzenie
zawroty głowy
suchość w ustach, zaparcie, wymioty, wzdęcia
trudności w osiągnięciu erekcji
obrzęk kończyn, uczucie upojenia alkoholowego, nieprawidłowy chód
zwiększenie masy ciała

Niezbyt częste działania niepożądane, które wystąpiły u więcej niż u 1 osoby na 1000 osób to:

utrata apetytu
zmiany w odbiorze własnej osoby, niepokój ruchowy, depresja, pobudzenie, zmiany nastroju,
nasilenie bezsenności, trudności ze znalezieniem właściwych słów, omamy, niezwykłe sny, napady
paniki, apatia
trudności w myśleniu, drętwienie, nietypowe ruchy gałek ocznych, ruchy szarpane, osłabienie
odruchów, zwiększona aktywność, zawroty głowy w pozycji stojącej, nadwrażliwość skóry, utrata
smaku, uczucie palenia, drżenie przy wykonywaniu ruchów, zaburzenia świadomości, omdlenie
suchość oczu, obrzęk oka, ból oka, osłabienie ruchów gałek ocznych, łzawienie
przyspieszenie czynności serca
nagłe zaczerwienienie skóry twarzy, nagłe uderzenia gorąca
trudności w oddychaniu, uczucie suchości w nosie
uczucie rozdęcia w jamie brzusznej, zwiększone wydzielanie śliny, zgaga, uczucie drętwienia wokół ust
pocenie się, wysypka
drżenia mięśniowe, obrzęk stawów, kurcze mięśni, bóle mięśni, bóle stawów, bóle pleców, bóle kończyn, sztywność mięśni
trudności w oddawaniu moczu lub bolesne parcie na pęcherz, nietrzymanie moczu,
osłabienie, upadek, pragnienie, ucisk w klatce piersiowej

Rzadkie działania niepożądane, które wystąpiły u mniej niż u 1 osoby na 1000 osób to:

niskie ciśnienie tętnicze, marźnięcie rąk i stóp, nadciśnienie
kaszel, uczucie zatkanego nosa
uszkodzenie mięśni
ból piersi, zaburzenia miesiączkowania
duże stężenie cukru we krwi
zwiększona wrażliwość na hałas
zaburzenia rytmu serca
niewydolność nerek, zmniejszenie objętości wydalanego moczu

Dodatkowymi reakcjami zgłaszanymi po wprowadzeniu leku na rynek były: niewydolność serca,
utrata przytomności, nadwrażliwość i reakcje alergiczne (których objawem może być obrzęk twarzy, obrzęk języka, trudności w oddychaniu, swędzenie, zapalenie oczu (zapalenie rogówki), i ciężka reakcja skórna charakteryzująca się wysypką, pęcherzykami, złuszczaniem się skóry i bólem), zaburzenia psychiczne, zatrzymanie moczu, biegunka, bóle głowy i nudności.

W przypadku wystąpienia obrzęku twarzy lub języka, lub jeśli wystąpi zaczerwienienie skóry z towarzyszącymi pęcherzykami lub złuszczaniem, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej.

Niektóre działania niepożądane takie, jak senność, mogą występować częściej, bowiem pacjenci z uszkodzeniem rdzenia kręgowego mogą przyjmować inne leki, np. przeciwbólowe lub zmniejszające wzmożone napięcie mięśni, które mają podobne działania niepożądane jak pregabalina, a nasilenie tych działań może być większe, gdy takie leki przyjmowane są jednocześnie.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK LYRICA

Lek LYRICA należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Nie stosować leku Lyrica po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku lub butelce.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek LYRICA

Substancją czynną jest pregabalina. Każda kapsułka twarda zawiera 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg, 300 mg pregabaliny.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, talk, żelatyna, dwutlenek tytanu (E171), laurylosiarczan sodu, bezwodny koloidalny dwutlenek krzemu, czarny tusz (zawierający: szelak, czarny tlenek żelaza (E172), glikol propylenowy, wodorotlenek potasu) i woda.
Kapsułki 75 mg, 100 mg, 200 mg, 225 mg i 300 mg zawierają także czerwony tlenek żelaza (E172).

Jak wygląda lek LYRICA i co zawiera opakowanie

LYRICA w dawce 25 mg występuje w postaci białych twardych kapsułek, z napisem „Pfizer” na jednej części i „PGN25” na drugiej części kapsułki.
LYRICA w dawce 50 mg występuje w postaci białych twardych kapsułek, z napisem „Pfizer” na jednej części i „PGN50” na drugiej części kapsułki. Kapsułka jest dodatkowo oznaczona czarnym paskiem.
LYRICA w dawce 75 mg występuje w postaci biało-pomarańczowych twardych kapsułek, z napisem „Pfizer” na jednej części i „PGN75” na drugiej części kapsułki.
LYRICA w dawce 100 mg, występuje w postaci pomarańczowych twardych kapsułek, z napisem „Pfizer” na jednej części i „PGN100” na drugiej części kapsułki.
LYRICA w dawce 150 mg występuje w postaci białych twardych kapsułek, z napisem „Pfizer” na jednej części i „PGN150” na drugiej części kapsułki.
LYRICA w dawce 200 mg, występuje w postaci jasnopomarańczowych twardych kapsułek, z napisem „Pfizer” na jednej części i „PGN200” na drugiej części kapsułki.
LYRICA w dawce 225 mg, występuje w postaci biało-jasnopomarańczowych twardych kapsułek, z napisem „Pfizer” na jednej części i „PGN225” na drugiej części kapsułki.
LYRICA w dawce 300 mg, występuje w postaci biało-pomarańczowych twardych kapsułek, z napisem „Pfizer” na jednej części i „PGN300” na drugiej części kapsułki.

LYRICA jest dostępna w siedmiu wielkościach opakowań z PCV z tyłem z folii aluminiowej:
opakowanie z 14 kapsułkami zawiera jeden blister, opakowanie z 21 kapsułkami zawiera jeden blister, opakowanie z 56 kapsułkami zawiera 4 blistry, opakowanie z 84 kapsułkami zawiera 4 blistry, opakowanie z 100 kapsułkami zawiera 10 blistrów, opakowanie z 112 (2 x 56) oraz opakowanie zawierające blistry perforowane, podzielone na dawki pojedyncze, w których znajduje się 100 x 1 kapsułek.
Dodatkowo LYRICA dostępna jest w butelkach HDPE zawierających 200 kapsułek o mocy 75 mg, 150 mg i 300 mg.
Nie wszystkie wielkości opakowań mogą być w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:
Pfizer Limited, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Wielka Brytania

Wytwórca:
Pfizer GmbH Arzneimittelwerk, Gödecke, Mooswaldalee 1, D-79090 Freiburg, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego

België/Belgique/Belgien
Pfizer S.A. / N.V.
Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11
Luxembourg/Luxemburg
Pfizer S.A.
Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11
България
Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България
Тел.: +359 2 970 4333
Magyarország
PFIZER Kft.
Tel. + 36 1 488 37 00
Česká republika
Pfizer spol s.r.o.
Tel: +420-283-004-151
Malta
V.J. Salomone Pharma Ltd.,
Tel :+356 21220174
Danmark
Pfizer ApS
Tlf: +45 44 20 11 00
Nederland
Pfizer bv
Tel: +31 (0)10 406 43 01
Deutschland
Pfizer Pharma GmbH
Tel: +49 (0)721 6101 9000
Norge
Pfizer AS
Tlf: +47 67 52 61 00
Eesti
Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal
Tel: +372 6 405 328
Österreich
Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.
Tel: +43 (0)1 521 15-0
Ελλάδα
Pfizer Hellas A.E.
Τηλ.: +30 210 67 85 800
Polska
Pfizer Polska Sp. z o.o.,
Tel.: +48 22 335 61 00
España
Pfizer S.A.
Tel: +34 91 490 99 00
Portugal
Laboratórios Pfizer, Lda.
Tel: +351 21 423 5500
France
Pfizer
Tél: +33 (0)1 58 07 34 40
România
Pfizer România S.R.L.
Tel: +40 (0)21 207 28 00
Ireland
Pfizer Healthcare Ireland
Tel: +353 1800 633 363
Slovenija
Pfizer Luxembourg SARL,
Tel: + 386/1/52 11 400
Ísland
Vistor hf.
Sími: +354 535 7000
Slovenská republika
Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka
Tel: +421–2–5941 8500
Italia
Pfizer Italia S.r.l.
Tel: +39 06 33 18 21
Suomi/Finland
Pfizer Oy
Puh./Tel: +358 (0)9 43 00 40
Κύπρος
GEO. PAVLIDES & ARAOUZOS LTD,
Τηλ: +35722818087
Sverige
Pfizer AB
Tel: + 46 (0)8 550 520 00
Latvija
Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā
Tel: +371 70 35 775
United Kingdom
Pfizer Limited,
Tel: +44 (0)1737 331111
Lietuva
Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje
Tel. +3705 2514000

Data zatwierdzenia ulotki:

Szczegółowa informacja o tym produkcie jest dostępna na stronie internetowej Europejskiej Agencji ds. Produktów Leczniczych (EMEA) http://www.emea.europa.eu/.

Powered by JamnikCMS
© 2010 Centrum Informacji o Leku. Podpisujemy się pod zasadami HONcode.