Nowa polityka prywatnosci i plików Cookies - przeczytaj

Szukaj:
Alfabetyczna lista leków: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A-Z
   Zapisz się na bezpłatny biuletyn!
   e-mail:
 
   Specjalista Pacjent
Reklama
Morphini sulfas WZF 0,1% Spinal
| Wyślij znajomemu | Wydrukuj tę stronę
Powiadom znajomego o tej stronie
E-mail nadawcy:
E-mail odbiorcy:
Możesz podać kilka adresów, rozdzielając je przecinkami.
Treść wiadomości:
ukryj
ukryj

... proszę czekać ...

Morphini sulfas WZF 0,1% Spinal

roztwór do wstrzykiwań
Substancja czynna:
Morphine
Kod ATC:
N 02 A A 01

Synonimy

Morphine Morfiini; Morfin; Morfina; Morphinum
Trymestr 1,2,3. Trymestr 1,2,3. Trymestr 1,2,3. T1 ikoTrymestr 2,3. T2 ikoT3 ikodoping ikoprowadzenie_pojazdow iko
Ulotka informacyjna dla pacjenta dołączona jest do opakowania leku.
Zawiera informacje przeznaczone dla pacjenta na temat właściwego stosowania leku.
Opis produktu ma charakter informacyjny, przed zastosowaniem należy zapoznać się z oryginalną ulotką lub charakterystyką produktu.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

MORPHINI SULFAS WZF 0,1% SPINAL

(Morphini sulfas)
1 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

1 ml roztworu zawiera jako
substancję czynną: 1 mg morfiny siarczanu oraz
substancje pomocnicze: sodu chlorek, wodę do wstrzykiwań.

Jedna ampułka 2 ml zawiera 2 mg siarczanu morfiny.

Opakowania
10 ampułek 2 ml

Podmiot odpowiedzialny
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek MORPHINI SULFAS WZF 0,1% SPINAL i w jakim celu się go stosuje
 2. Zanim zastosuje się lek MORPHINI SULFAS WZF 0,1% SPINAL
 3. Jak stosować lek MORPHINI SULFAS WZF 0,1% SPINAL
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Przechowywanie leku MORPHINI SULFAS WZF 0,1% SPINAL
 6. Inne informacje

1. Co to jest lek MORPHINI SULFAS WZF 0,1% SPINAL i w jakim celu się go stosuje

Lek zawiera morfinę, która jest opioidowym lekiem przeciwbólowym i wykazuje silne działanie przeciwbólowe.
MORPHINI SULFAS WZF 0,1% SPINAL nie zawiera środków konserwujących, jest lekiem przeznaczonym do podawania dożylnego, zewnątrzoponowego i podpajęczynówkowego wyłącznie przez wyszkolony personel medyczny.
Lek stosuje się w leczeniu bólów o dużym nasileniu, nie ustępujących po podaniu nieopioidowych leków przeciwbólowych. Podanie zewnątrzoponowe i podpajęczynówkowe morfiny zapewnia długotrwałe działanie przeciwbólowe, pozbawione zaburzeń czucia, zaburzeń ruchowych oraz zaburzeń układu współczulnego.

2. Zanim zastosuje się lek MORPHINI SULFAS WZF 0,1% SPINAL

Nie należy stosować leku MORPHINI SULFAS WZF 0,1% SPINAL, jeśli:

 • stwierdzono nadwrażliwość na morfinę lub inne opioidowe leki przeciwbólowe;
 • stwierdzono ostry napad astmy oskrzelowej lub chorobę obturacyjną górnych dróg oddechowych;
 • są ogólne przeciwwskazania do stosowania leku podpajęczynówkowo lub zewnątrzoponowo, np. stan zapalny w miejscu wkłucia, jednoczesne leczenie lekami przeciwzakrzepowymi, skaza krwotoczna i inne stany kliniczne, które mogą stanowić przeciwwskazanie do zastosowania morfiny zewnątrzoponowo lub podpajęczynówkowo.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek MORPHINI SULFAS WZF 0,1% SPINAL podpajęczynówkowo lub zewnątrzoponowo

 • Lek może podawać wyłącznie lekarz posiadający doświadczenie w podawaniu zewnątrzoponowym i podpajęczynówkowym leków oraz znający metody postępowania w przypadku wystąpienia działań niepożądanych, np. zahamowania ośrodka oddechowego.
 • Podczas stosowania leku, lekarz zapewni dostęp do tlenu i naloksonu oraz sprzętu do resuscytacji, który okresowo zastąpi czynność serca, jeśli zajdzie taka konieczność.
 • Pacjenci, którym podano morfinę muszą przez 24 godziny pozostawać pod ścisłym nadzorem wyszkolonego personelu medycznego, ze względu na możliwość wystąpienia objawów zahamowania ośrodka oddechowego. Podanie podpajęczynówkowe obarczone jest większym ryzykiem wystąpienia zahamowania oddychania niż podanie zewnątrzoponowe.
 • Podczas podawania morfiny zewnątrzoponowo lub podpajęczynówkowo u pacjentów poddanym zabiegom chirurgicznym w obrębie dróg żółciowych lub z zaburzeniami czynności dróg żółciowych może wystąpić kolka żółciowa.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek MORPHINI SULFAS WZF 0,1% SPINAL dożylnie

 • Lek należy stosować z zachowaniem szczególnej ostrożności u pacjentów w podeszłym wieku, wyniszczonych, po urazach głowy, w przypadku zwiększonego ciśnienia śródczaszkowego lub śródgałkowego.
 • Zwężenie źrenic wywołane podaniem morfiny może utrudniać diagnostykę pacjentów z patologią śródczaszkową (np. pacjenci po urazie głowy).
 • Bardzo starannej obserwacji wymagają pacjenci ze zmniejszoną rezerwą oddechową, np. rozedmą płuc, utrwalonym skrzywieniem kręgosłupa piersiowego (kifoskoliozą), znaczną otyłością.
 • Ponieważ zastosowanie dużych dawek morfiny może wywołać drgawki, lek należy stosować ostrożnie u pacjentów, u których w przeszłości występowały drgawki.
 • Zwiększone napięcie mięśni gładkich, występujące po zastosowaniu morfiny, może spowodować wystąpienie kolki wątrobowej lub nerkowej oraz trudności w oddawaniu moczu.
 • U pacjentów z przerostem gruczołu krokowego morfina może spowodować zatrzymanie moczu, wymagające stałego cewnikowania.
 • Podawanie morfiny u pacjentów z zaburzeniami metabolicznymi oraz niedoczynnością tarczycy wymaga zachowania szczególnej ostrożności.
 • U pacjentów ze zmniejszoną objętością krwi krążącej, zaburzeniami czynności serca oraz leczonych lekami adrenolitycznymi istnieje ryzyko obniżenia ciśnienia tętniczego związane ze zmianą pozycji ciała na stojącą.
 • U pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc oraz u osób w ostrym napadzie astmy oskrzelowej, podanie morfiny może spowodować ostrą niewydolność oddechową.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek

Stosowanie leku MORPHINI SULFAS WZF 0,1% SPINAL u dzieci
Nie ma danych dotyczących stosowania dożylnego leku u pacjentów w wieku poniżej 18 lat. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania morfiny zewnątrzoponowo i podpajęczynówkowo u dzieci.

Stosowanie leku MORPHINI SULFAS WZF 0,1% SPINAL u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby
Zaleca się zachowanie ostrożności podczas stosowania leku u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek, ponieważ wydalanie morfiny z organizmu u tych osób jest opóźnione.

Stosowanie leku MORPHINI SULFAS WZF 0,1% SPINAL u pacjentów w podeszłym wieku
Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku zewnątrzoponowo i podpajęczynówkowo u pacjentów w podeszłym wieku oraz wyniszczonych. W tej grupie pacjentów, wystarczające może być stosowanie dawek mniejszych niż 5 mg na dobę, podawanych zewnątrzoponowo.

Ciąża
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Morfina może być stosowana u kobiet w ciąży wyłącznie w przypadku zdecydowanej konieczności. U noworodków, urodzonych przez matki stosujące morfinę długotrwale w czasie ciąży, mogą wystąpić objawy zespołu odstawiennego.

Okres porodu
Podanie dożylne - nie zaleca się stosowania morfiny w celu łagodzenia bólu podczas porodu. Podanie zewnątrzoponowe i podpajęczynówkowe - morfina łatwo przenika przez łożysko, co może powodować wystąpienie zaburzeń oddychania u noworodka. Wykazano, że morfina podana zewnątrzoponowo podczas porodu łagodzi ból porodowy w niewielkim stopniu lub nie działa przeciwbólowo.

Karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Morfina przenika do mleka kobiecego. Nie ustalono jak morfina zawarta w mleku kobiecym wpływa na karmione piersią niemowlę.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Morfina zaburza sprawność psychofizyczną. Podczas stosowania leku nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Stosowanie innych leków
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Działanie morfiny nasilają:

 • leki działające hamująco na ośrodkowy układ nerwowy: uspokajające, przeciwhistaminowe, psychotropowe (np. inhibitory monoaminooksydazy, pochodne fenotiazyny i butyrofenonu, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne);
 • leki neuroleptyczne stosowane w okresie przed- i śródoperacyjnym (nasilają hamujące działanie morfiny na ośrodek oddechowy);
 • alkohol.

3. Jak stosować lek MORPHINI SULFAS WZF 0,1% SPINAL

MORPHINI SULFAS WZF 0,1% SPINAL należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Lek nie zawiera środków konserwujących i może być stosowany dożylnie, zewnątrzoponowo i podpajęczynówkowo.
Dawkowanie określa lekarz indywidualnie, zależnie od stanu pacjenta. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu podawania oraz dawkowania zawarte są w punkcie zatytułowanym INFORMACJE PRZEZNACZONE DLA PERSONELU SŁUŻBY ZDROWIA

W przypadku zastosowania większej dawki leku MORPHINI SULFAS WZF 0,1% SPINAL niż zalecana
Mogą wystąpić objawy przedawkowania morfiny: zahamowanie oddychania, senność przechodząca w śpiączkę, zwężone (szpilkowate), nie reagujące na światło źrenice. Zahamowanie czynności układu oddechowego może wystąpić do 24 godzin po podaniu podpajęczynówkowym i spowodować niedotlenienie narządów i tkanek. W razie podania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lekarz zastosuje oddech wspomagany lub zastępczy, poda tlen. Specyficzną odtrutką jest nalokson.

W przypadku pominięcia dawki leku MORPHINI SULFAS WZF 0,1% SPINAL
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Po przerwaniu leczenia lekiem MORPHINI SULFAS WZF 0,1% SPINAL mogą wystąpić
objawy zespołu odstawiennego, zwłaszcza w przypadku nagłego zaprzestania stosowania morfiny. Są to: zaburzenia nastroju, łzawienie, katar, bezsenność (z równoczesnym uporczywym ziewaniem), zlewne poty, podwyższenie ciśnienia tętniczego, drżenia mięśniowe, bolesne skurcze jelit, majaczenie, drgawki, zapaść.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, MORPHINI SULFAS WZF 0,1% SPINAL może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Najpoważniejszym działaniem niepożądanym jest zahamowanie ośrodka oddechowego, które może wystąpić po podaniu morfiny dożylnie, zewnątrzoponowo lub podpajęczynówkowo. Po jednorazowym podaniu morfiny zewnątrzoponowo lub podpajęczynówkowo może wystąpić wczesne lub późne (do 24 godzin) zahamowanie ośrodka oddechowego. Objawy takie obserwowano częściej po podaniu podpajęczynówkowym niż zewnątrzoponowym i podczas stosowania dawek większych niż zwykle zalecane. Zahamowanie czynności oddechowej może wymagać interwencji lekarza.
W związku z opóźnionym działaniem morfiny na ośrodkowy układ nerwowy, zbyt szybkie wstrzyknięcie dożylne może spowodować wystąpienie objawów przedawkowania. Małe dawki morfiny nie mają dużego wpływu na układ krążenia, duże natomiast mogą działać pobudzająco.
Duże dawki morfiny mogą powodować pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego, drgawki, zaburzenia nastroju, psychozy.
Po podaniu zewnątrzoponowym lub podpajęczynówkowym często może wystąpić świąd, nie tylko w miejscu wstrzyknięcia.
Zatrzymanie moczu, które może utrzymywać się przez 10 do 20 godzin po pojedynczym zewnątrzoponowym i podpajęczynówkowym podaniu leku jest działaniem niepożądanym występującym często i należy go oczekiwać przede wszystkim u mężczyzn (u kobiet występuje rzadziej). U pacjentów, u których wystąpi zatrzymanie moczu lekarz zastosuje leczenie z użyciem leków cholinomimetycznych i (lub) cewnikowanie pęcherza moczowego. Świąd, nudności, wymioty, zatrzymanie moczu mogą zostać zniesione przez dożylne podawanie małej dawki naloksonu (0,2 mg).
Inne działania niepożądane: zaparcia, bóle głowy, zawroty głowy, euforia, stany lękowe, zniesienie odruchu kaszlu, zaburzenia ośrodka termoregulacji, skąpomocz, pokrzywka, bąbel pokrzywkowy i (lub) miejscowe podrażnienia tkanek.
Morfina stosowana długotrwale, niezależnie od drogi podania, może prowadzić do uzależnienia psychicznego i fizycznego, a po nagłym odstawieniu do wystąpienia objawów zespołu odstawiennego. Jednak u pacjentów, otrzymujących morfinę ze wskazań medycznych uzależnienie jest rzadkością.
U niektórych pacjentów podczas leczenia może rozwinąć się tolerancja na morfinę, dlatego może być konieczne podawanie coraz większych dawek dla uzyskania tego samego działania przeciwbólowego.
U niektórych osób w czasie stosowania leku MORPHINI SULFAS WZF 0,1% SPINAL mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, także niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku MORPHINI SULFAS WZF 0,1% SPINAL

Nie zamrażać. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku MORPHINI SULFAS WZF 0,1% SPINAL po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa
tel. (22) 691 39 00

Data opracowania ulotki: 08.12.2008


INFORMACJE PRZEZNACZONE DLA PERSONELU SŁUŻBY ZDROWIA

Sposób podawania
Lek nie zawiera środków konserwujących i może być stosowany dożylnie, zewnątrzoponowo i podpajęczynówkowo.

 • Ze względu na większe ryzyko wystąpienia wczesnych oraz późnych działań niepożądanych po podaniu podpajęczynówkowym morfiny należy, jeśli to możliwe, podawać lek zewnątrzoponowo. Wstrzyknięcia zewnątrzoponowe i podpajęczynówkowe zaleca się wykonywać w odcinku lędźwiowym kręgosłupa.
 • Lek może być stosowany zewnątrzoponowo i podpajęczynówkowo wyłącznie przez doświadczonego lekarza, dobrze znającego technikę oraz działania niepożądane związane z tą drogą podania. Po podaniu zewnątrzoponowym lub podpajęczynówkowym, pacjenta należy obserwować przez 24 godziny od podania ostatniej dawki leku, ze względu na ryzyko wystąpienia zahamowania ośrodka oddechowego (zarówno wczesnego jak i późnego).
 • Należy zapewnić dostęp do aparatury resuscytacyjnej, tlenu i specyficznego antidotum - chlorowodorku naloksonu. Zahamowanie ośrodka oddechowego lub inne działania niepożądane mogą również wystąpić po niezamierzonym podaniu podpajęczynówkowym lub dożylnym zbyt dużej dawki (podpajęczynówkowo stosuje się 1/10 dawki zewnątrzoponowej).
 • Przed zewnątrzoponowym podaniem morfiny konieczne jest sprawdzenie prawidłowego położenia igły lub cewnika. W celu wykluczenia obecności igły lub cewnika w naczyniu lub przestrzeni podpajęczynówkowej należy dokonać aspiracji i sprawdzić czy w strzykawce nie pojawiła się krew lub płyn mózgowo-rdzeniowy.
 • U pacjentów z bólem przewlekłym, leczonych morfiną podawaną zewnątrzoponowo lub podpajęczynówkowo, po rozpoczęciu terapii w warunkach szpitalnych, leczenie może być kontynuowane ambulatoryjnie lub w domu. Nadzór nad stosowaniem morfiny może prowadzić lekarz lub pielęgniarka. U pacjentów leczonych w ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz w domu, powinna być prowadzona dokumentacja, uwzględniająca występowanie działań niepożądanych oraz postępowanie w przypadku ich wystąpienia.

Dodatkowe informacje

 • Morfina tworzy nierozpuszczalne kompleksy z heparyną. Nie należy mieszać morfiny z heparyną w jednym roztworze.
 • MORPHINI SULFAS WZF 0,1% SPINAL nie należy wyjaławiać termicznie.
 • Nie stosować leku w przypadku widocznej zmiany barwy.
 • Zawartość otwartej, nie zużytej ampułki należy zniszczyć.

Dawkowanie
Dawkowanie ustala się indywidualnie, uwzględniając wskazania kliniczne, rodzaj bólu (ostry czy przewlekły), stosowane dotychczas leki przeciwbólowe oraz stan pacjenta.

Podanie dożylne - dawka początkowa u dorosłych wynosi od 2 mg do 10 mg/70 kg mc.

Podanie zewnątrzoponowe – u dorosłych dawka początkowa 5 mg, podana we wstrzyknięciu w odcinku lędźwiowym kręgosłupa może zapewnić działanie przeciwbólowe przez 24 godziny. Jeżeli działanie przeciwbólowe nie zostanie osiągnięte w ciągu 1 godziny, można z zachowaniem ostrożności podać dawkę uzupełniającą 1 mg do 2 mg. Nie należy stosować dawki większej niż 10 mg na dobę.

We wlewie ciągłym stosuje się dawkę początkową – 2 mg do 4 mg na dobę. Jeśli dawka początkowa jest niewystarczająca, można podać dawkę uzupełniającą 1 mg do 2 mg.

Podanie podpajęczynówkowe – u dorosłych pojedyncza dawka 0,2 mg do 1 mg, podana we wstrzyknięciu może zapewnić działanie przeciwbólowe przez 24 godziny. Nie należy stosować podpajęczynówkowo więcej niż 1 ml roztworu. Nie zaleca się powtarzania wstrzyknięcia podpajęczynówkowego.
Ciągły wlew dożylny chlorowodorku naloksonu w dawce 0,6 mg/h przez 24 godziny po podaniu podpajęczynówkowym zmniejsza możliwość wystąpienia działań niepożądanych.

Powered by JamnikCMS
© 2010 Centrum Informacji o Leku. Podpisujemy się pod zasadami HONcode.