Doreta SR - informacje dotyczące ryzyka przedawkowania i ciężkiego uszkodzenia wątroby po przedawkowaniu

Submitted by admin on Sat, 12/26/2020 - 12:54

Krka d.d., Novo mesto w porozumieniu z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pragnie zwrócić Państwa uwagę na poniższe zalecenia dotyczące minimalizacji ryzyka.

Podsumowanie

Tecfidera (fumaran dimetylu): Nowe zalecenia wynikające z wystąpienia przypadków postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii w w przebiegu łagodnej limfopenii

Submitted by admin on Sat, 12/26/2020 - 11:43

Firma Biogen Netherlands B.V., w porozumieniu z Europejską Agencją Leków (EMA) oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, pragnie poinformować o nowych, istotnych informacjach, mających na celu ograniczenie ryzyka wystąpienia postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii (PML) u pacjentów leczonych produktem leczniczym Tecfidera.

Podsumowanie

Gilenya (fingolimod) – Aktualizacja zaleceń w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia polekowego uszkodzenia wątroby

Submitted by admin on Sat, 12/26/2020 - 11:20

Firma Novartis w porozumieniu z Europejską Agencją Leków (EMA) i Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pragnie przekazać następujące informacje:

Podsumowanie

Esbriet (pirfenidon) – informacje dot. bezpieczeństwa i nowe zalecenia w celu zapobiegania polekowemu uszkodzeniu wątroby

Submitted by admin on Sat, 12/26/2020 - 11:07

Roche Polska Sp. z o. o. w porozumieniu z Europejską Agencją Leków oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pragnie przekazać następujące informacje:

Podsumowanie

Fluorochinolony stosowane ogólnoustrojowo i w postaci wziewnej: ryzyko niedomykalności zastawki serca

Submitted by admin on Sat, 12/26/2020 - 11:00

W porozumieniu z Europejską Agencją Leków (EMA) oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przedstawiciele poniżej wymienionych podmiotów odpowiedzialnych, pragną przekazać następujące informacje:

Podsumowanie

Ryzyko pomyłki Cabazitaxel Accord 20 mg/ml z produktem Jevtana (60 mg/1,5 ml)

Submitted by admin on Sat, 08/29/2020 - 14:53

Cabazitaxel Accord 20 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Ryzyko popełnienia błędu w przygotowaniu produktu oraz pomyłki z produktem Jevtana (60 mg/1,5 ml) koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji

Podmiot odpowiedzialny Accord Healthcare S.L.U., Hiszpania w porozumieniu z Europejską Agencją Leków oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pragnie przekazać następujące informacje:

Podsumowanie

Medyczna marihuana w aptece – teoria i praktyka. Część 3.

Submitted by admin on Sat, 08/29/2020 - 13:19

W ostatniej części cyklu Medyczna marihuana w aptece – teoria i praktyka, przedstawiamy informacje dotyczące interakcji medycznej marihuany z innymi lekami. 

Przedstawiamy działania niepożądane, o których możliwości wystąpienia należy poinformować pacjenta, a które zazwyczaj ustępują w okresie od kilku dni do 4 tygodni, a także przybliżamy objawy przedawkowania i zasady postępowania w przypadku ich wystąpienia.