Witamy w serwisie Centrum Informacji o Leku (CIL)

Centrum Informacji o Leku (CIL) jest pierwszym i jedynym w Polsce fachowym i niezależnym serwisem informacji o lekach, prowadzonym w oparciu o uznane polskie i zagraniczne źródła informacji. Misją CIL-u jest udostępnianie i propagowanie wiedzy na temat leków oraz bezpiecznego ich stosowania. Celem CIL-u jest stworzenie platformy informacyjno-edukacyjnej dla pacjentów i specjalistów ochrony zdrowia, umożliwiającej efektywną komunikację i współpracę w zakresie bezpiecznej farmakoterapii.

Rekomendacje dot. stosowania Remdesiwiru w compassionate use w leczeniu COVID-19

Submitted by admin on Sat, 04/04/2020 - 11:23

Europejska Agencja Leków przedstawia rekomendacje dotyczące stosowania Remdesiwiru w compassionate use w leczeniu COVID-19

Podczas nadzwyczajnego wirtualnego spotkania, które odbyło się 2 kwietnia 2020 r., Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) wydał rekomendacje dotyczące sposobu, w jaki badany lek przeciwwirusowy zawierający jako substancję czynną Remesdiwir powinien być stosowany w leczeniu choroby koronawirusowej (COVID-19) w ramach programów compassionate use w Unii Europejskiej.

Stosowanie chlorochiny i hydroksychlorochiny wyłącznie w badaniach klinicznych i programach pilnej pomocy leczenia COVID -19

Submitted by admin on Thu, 04/02/2020 - 11:05

COVID-19: chlorochina i hydroksychlorochina tylko do stosowania w badaniach klinicznych lub programach pilnej pomocy

Chlorochina i hydroksychlorochina, dwie substancje czynne zawarte w lekach zatwierdzonych do leczenia malarii i niektórych chorób autoimmunologicznych, są obecnie badane na całym świecie w kierunku ich wykorzystania do leczenia choroby koronawirusowej (COVID-19). Jednak skuteczność w leczeniu COVID-19 nie została jeszcze wykazana w badaniach.

Komunikat dot. opracowywanych terapii i szczepionek przeciwko COVID-19

Submitted by admin on Wed, 04/01/2020 - 10:26

Aktualizacja w sprawie opracowywanych terapii i szczepionek przeciwko COVID-19

Wspieranie szybkiego opracowywania, zatwierdzania skutecznych i bezpiecznych metod leczenia oraz szczepionek przeciwko COVID-19 jest najwyższym priorytetem Europejskiej Agencji Leków (EMA) w ratowaniu życia podczas pandemii. W ciągu ostatnich tygodni i miesięcy Agencja współpracowała z wieloma twórcami leków i trwa wiele prac nad lekami. Jednak w tym momencie, na podstawie wstępnych danych przedstawionych Agencji, żaden lek nie wykazał jeszcze skuteczności w leczeniu COVID-19.

Octan uliprystalu 5mg nie powinien być stosowany w leczeniu mięśniaków macicy...

Submitted by admin on Sat, 03/28/2020 - 16:29

Octan uliprystaiu 5 mg nie powinien być stosowany w leczeniu mięśniaków macicy do czasu zakończenia trwającego obecnie przeglądu ryzyka uszkodzenia wątroby

Firma Gedeon Richter Pic. w porozumieniu z Europejską Agencją Leków (EMA) oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pragnie przekazać następujące informacje:

Leki stosowane w leczeniu nadciśnienia oraz chorobach serca i nerek podczas pandemii COVID-19

Submitted by admin on Sat, 03/28/2020 - 16:27

Europejska Agencja Leków zaleca kontynuowanie przyjmowania leków na nadciśnienie oraz choroby serca i nerek podczas pandemii COVID-19

Europejska Agencja Leków zdaje sobie sprawę z ostatnich doniesień i publikacji w mediach, które kwestionują, czy niektóre leki, na przykład inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę (ACE) i blokery receptora angiotensyny (ARB lub leki sartanowe), mogą pogorszyć chorobę COVID-19. Inhibitory ACE i ARB są najczęściej stosowane w leczeniu pacjentów z wysokim ciśnieniem krwi, niewydolnością serca lub chorobą nerek.

NLPZ stosowane w zakażeniach spowodowanych wirusem SARS-CoV-2019 (COVID-19)

Submitted by admin on Sat, 03/28/2020 - 16:20

Europejska Agencja ds. Leków doradza na temat niesteroidowych leków przeciwzapalnych stosowanych w zakażeniach COVID-19

 

Europejska Agencja ds. Leków (EMA) jest świadoma napływających sygnałów, zwłaszcza z mediów społecznościowych, dotyczących pytań czy niesteroidowe leki przeciwzapalne takie jak ibuprofen mogłyby pogorszyć przebieg choroby wywołanej przez koronawirusa (COVID-19).