Witamy w serwisie Centrum Informacji o Leku (CIL)

Centrum Informacji o Leku (CIL) jest pierwszym i jedynym w Polsce fachowym i niezależnym serwisem informacji o lekach, prowadzonym w oparciu o uznane polskie i zagraniczne źródła informacji. Misją CIL-u jest udostępnianie i propagowanie wiedzy na temat leków oraz bezpiecznego ich stosowania. Celem CIL-u jest stworzenie platformy informacyjno-edukacyjnej dla pacjentów i specjalistów ochrony zdrowia, umożliwiającej efektywną komunikację i współpracę w zakresie bezpiecznej farmakoterapii.

COVID-19 Vaccine Janssen: ryzyko występowania zakrzepicy w połączeniu z małopłytkowością

Submitted by admin on Tue, 05/04/2021 - 11:24

COVID-19 Vaccine Janssen: związek pomiędzy zastosowaniem szczepionki, a występowaniem zakrzepicy w połączeniu z małopłytkowością

Firma Janssen-Cilag International NV w porozumieniu z Europejską Agencją Leków oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pragnie przekazać następujące informacje:

Podsumowanie

VAXZEVRIA/COVID-19 Vaccine AstraZeneca: ryzyko zakrzepicy w połączeniu z małopłytkowością

Submitted by admin on Tue, 05/04/2021 - 11:06

VAXZEVRIA/COVID-19 Vaccine AstraZeneca: związek pomiędzy szczepionką a występowaniem zakrzepicy w połączeniu z małopłytkowością

AstraZeneca AB w porozumieniu z Europejską Agencją Leków ( ang. EMA - European Medicines Agency) oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pragnie przekazać następujące informacje:

Podsumowanie

Xeljanz (tofacytynib): Wstępne wyniki badania klinicznego dotyczące zwiększonego ryzyka poważnych zdarzeń niepożądanych

Submitted by admin on Tue, 05/04/2021 - 10:58

Xeljanz (tofacytynib): Wstępne wyniki badania klinicznego dotyczące zwiększonego ryzyka poważnych zdarzeń niepożądanych ze strony układu sercowo-naczyniowego oraz nowotworów złośliwych (z wyłączeniem NMSC, ang. non-melanoma skin cancer) podczas stosowania tofacytynibu w porównaniu z inhibitorami TNF-alfa


Firma Pfizer Europe MA EEIG w porozumieniu z Europejską Agencją Leków (EMA) oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) pragnie przekazać następujące informacje: