Witamy w serwisie Centrum Informacji o Leku (CIL)

Centrum Informacji o Leku (CIL) jest pierwszym i jedynym w Polsce fachowym i niezależnym serwisem informacji o lekach, prowadzonym w oparciu o uznane polskie i zagraniczne źródła informacji. Misją CIL-u jest udostępnianie i propagowanie wiedzy na temat leków oraz bezpiecznego ich stosowania. Celem CIL-u jest stworzenie platformy informacyjno-edukacyjnej dla pacjentów i specjalistów ochrony zdrowia, umożliwiającej efektywną komunikację i współpracę w zakresie bezpiecznej farmakoterapii.

Zolgensma (onasemnogen abeparwowek): Ryzyko wystąpienia mikroangiopatii zakrzepowej

Submitted by admin on Sat, 03/27/2021 - 12:21

Firma Novartis Gene Therapies EU Limited w porozumieniu z Europejską Agencją Leków i Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pragnie poinformować Państwa o ryzyku wystąpienia mikroangiopatii zakrzepowej (ang. thrombotic microangiopathy, TMA) po leczeniu produktem leczniczym Zolgensma (onasemnogen abeparwowek).

Podsumowanie

Chronofarmakologia - co warto wiedzieć? Cz. 1

Submitted by admin on Wed, 02/24/2021 - 13:23

Życie na Ziemi jest dostosowane do rotacji naszej planety. Znajomość rytmów okołodobowych doprowadziła do rozwoju chronofarmakologii i chronoterapii– dziedzin, które badają sposoby poprawy działania leków i terapii w oparciu o zegar okołodobowy człowieka.

Od wielu lat wiemy, że organizmy żywe, w tym ludzie, posiadają wewnętrzny, biologiczny zegar, który pomaga nam przewidywać i dostosowywać się do regularnego rytmu dnia. Okołodobowa zmienność indukuje tymczasową koordynację procesów fizjologicznych, która jest niezbędna do zapewnienia homeostazy i zdrowia. (rys. 1)

Zmiana kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego Maxigra Max

Submitted by admin on Sun, 02/07/2021 - 19:43

Prezes URPL 18 stycznia 2021 roku wydał decyzję nr UR/ZD/0050/21 dotyczącą zmiany kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego Maxigra Max, Sildenafilum, tabletki, 50 mg, nr pozwolenia: 10309.

Decyzja Prezesa Urzędu w sprawie niniejszej zmiany kategorii dostępności weszła w życie z dniem  18 stycznia 2021 roku.

Zmiana kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego Famotydyna Ranigast

Submitted by admin on Sun, 02/07/2021 - 19:30

Prezes URPL 22 grudnia  2020 roku wydał decyzję nr UR/ZD/2869/20 dotyczącą zmiany kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego Famotydyna Ranigast, Famotidinum, tabletki, 20 mg, nr pozwolenia R0147.

Decyzja Prezesa Urzędu w sprawie niniejszej zmiany kategorii dostępności weszła w życie z dniem  22 grudnia 2020 roku.