Witamy w serwisie Centrum Informacji o Leku (CIL)

Centrum Informacji o Leku (CIL) jest pierwszym i jedynym w Polsce fachowym i niezależnym serwisem informacji o lekach, prowadzonym w oparciu o uznane polskie i zagraniczne źródła informacji. Misją CIL-u jest udostępnianie i propagowanie wiedzy na temat leków oraz bezpiecznego ich stosowania. Celem CIL-u jest stworzenie platformy informacyjno-edukacyjnej dla pacjentów i specjalistów ochrony zdrowia, umożliwiającej efektywną komunikację i współpracę w zakresie bezpiecznej farmakoterapii.

Doreta SR - informacje dotyczące ryzyka przedawkowania i ciężkiego uszkodzenia wątroby po przedawkowaniu

Submitted by admin on Sat, 12/26/2020 - 12:54

Krka d.d., Novo mesto w porozumieniu z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pragnie zwrócić Państwa uwagę na poniższe zalecenia dotyczące minimalizacji ryzyka.

Podsumowanie

Tecfidera (fumaran dimetylu): Nowe zalecenia wynikające z wystąpienia przypadków postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii w w przebiegu łagodnej limfopenii

Submitted by admin on Sat, 12/26/2020 - 11:43

Firma Biogen Netherlands B.V., w porozumieniu z Europejską Agencją Leków (EMA) oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, pragnie poinformować o nowych, istotnych informacjach, mających na celu ograniczenie ryzyka wystąpienia postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii (PML) u pacjentów leczonych produktem leczniczym Tecfidera.

Podsumowanie

Gilenya (fingolimod) – Aktualizacja zaleceń w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia polekowego uszkodzenia wątroby

Submitted by admin on Sat, 12/26/2020 - 11:20

Firma Novartis w porozumieniu z Europejską Agencją Leków (EMA) i Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pragnie przekazać następujące informacje:

Podsumowanie

Esbriet (pirfenidon) – informacje dot. bezpieczeństwa i nowe zalecenia w celu zapobiegania polekowemu uszkodzeniu wątroby

Submitted by admin on Sat, 12/26/2020 - 11:07

Roche Polska Sp. z o. o. w porozumieniu z Europejską Agencją Leków oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pragnie przekazać następujące informacje:

Podsumowanie