Witamy w serwisie Centrum Informacji o Leku (CIL)

Centrum Informacji o Leku (CIL) jest pierwszym i jedynym w Polsce fachowym i niezależnym serwisem informacji o lekach, prowadzonym w oparciu o uznane polskie i zagraniczne źródła informacji. Misją CIL-u jest udostępnianie i propagowanie wiedzy na temat leków oraz bezpiecznego ich stosowania. Celem CIL-u jest stworzenie platformy informacyjno-edukacyjnej dla pacjentów i specjalistów ochrony zdrowia, umożliwiającej efektywną komunikację i współpracę w zakresie bezpiecznej farmakoterapii.

Wymóg monitorowania EKG przed oraz w trakcie leczenia sertyndolem

Submitted by admin on Mon, 06/01/2020 - 11:48

Przypomnienie o wymogu monitorowania EKG przed oraz w trakcie leczenia sertyndolem

Aby upewnić się, że wszyscy lekarze przepisujący lek Serdolect są świadomi wymagań dotyczących monitorowania EKG przed oraz w trakcie leczenia sertyndolem, ponownie rozpowszechniamy materiały edukacyjne w formie broszury „Podstawy interpretacji EKG - Przewodnik dla lekarzy psychiatrów”. Materiały te były rozpowszechniane w Polsce po raz pierwszy w 2007 roku. Są one również dostępne w postaci elektronicznej, link poniżej

Tolperyzon tylko dla dorosłych pacjentów w leczeniu spastyczności poudarowej

Submitted by admin on Mon, 06/01/2020 - 11:26

Tolperyzon należy przepisywać wyłącznie dorosłym pacjentom w leczeniu spastyczności poudarowej

W porozumieniu z Europejską Agencją Leków (EMA) oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPLWMiPB), wymienione poniżej podmioty odpowiedzialne, pragną przekazać następujące informacje:

Podsumowanie

PLAQUENIL (hydroksychlorochina) – ryzyko wydłużenia odstępu QT i interakcji lekowych

Submitted by admin on Thu, 04/30/2020 - 09:25

Stosowanie hydroksychlorochiny w leczeniu COVID-19 –ryzyko wydłużenia odstępu QT i interakcji lekowych

PLAQUENIL (hydroksychlorochina) 200 mg tabletki powlekane

Firma Sanofi w porozumieniu z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, pragnie przekazać następujące ważne informacje dotyczące hydroksychlorochiny:

Podsumowanie

COVID-19: działania niepożądane związane z podaniem chlorochiny i hydroksychlorochiny

Submitted by admin on Wed, 04/29/2020 - 13:31

COVID-19: przypomnienie o ryzyku ciężkich działań niepożądanych związanych z podaniem chlorochiny i hydroksychlorochiny

Wiadomo, że chlorochina i hydroksychlorochina mogą wywoływać zaburzenia rytmu serca i że zagrożenie to jest większe w przypadku podawania ich łącznie z innymi lekami takimi jak azytromycyna, które w podobny sposób działają na mięsień sercowy.

Rekomendacje dot. stosowania Remdesiwiru w compassionate use w leczeniu COVID-19

Submitted by admin on Sat, 04/04/2020 - 11:23

Europejska Agencja Leków przedstawia rekomendacje dotyczące stosowania Remdesiwiru w compassionate use w leczeniu COVID-19

Podczas nadzwyczajnego wirtualnego spotkania, które odbyło się 2 kwietnia 2020 r., Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) wydał rekomendacje dotyczące sposobu, w jaki badany lek przeciwwirusowy zawierający jako substancję czynną Remesdiwir powinien być stosowany w leczeniu choroby koronawirusowej (COVID-19) w ramach programów compassionate use w Unii Europejskiej.