Witamy w serwisie Centrum Informacji o Leku (CIL)

Centrum Informacji o Leku (CIL) jest pierwszym i jedynym w Polsce fachowym i niezależnym serwisem informacji o lekach, prowadzonym w oparciu o uznane polskie i zagraniczne źródła informacji. Misją CIL-u jest udostępnianie i propagowanie wiedzy na temat leków oraz bezpiecznego ich stosowania. Celem CIL-u jest stworzenie platformy informacyjno-edukacyjnej dla pacjentów i specjalistów ochrony zdrowia, umożliwiającej efektywną komunikację i współpracę w zakresie bezpiecznej farmakoterapii.

Zmiana kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego Maxon Forte

Submitted by admin on Wed, 03/04/2020 - 10:34

Prezes URPL 28 lutego 2020 roku wydał decyzję dotyczącą zmiany kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego Maxon forte, Sildenafilum, tabletki powlekane, 50 mg, nr pozwolenia 17888 . Podmiot odpowiedzialny: Adamed Pharma S.A. Decyzja Prezesa Urzędu w sprawie niniejszej zmiany kategorii dostępności weszła w życie z dniem 28 lutego 2020 roku

Bezpieczeństwo stosowania aprotyniny (Trasylol) po jej ponownym wprowadzeniu na rynek

Submitted by admin on Mon, 02/10/2020 - 21:37

Informacje dotyczące wskazań i bezpieczeństwa stosowania aprotyniny (Trasylol®) po jej ponownym wprowadzeniu na rynek

Komunikat do lekarzy specjalistów anestezjologów i kardiochirurgów

Aprotynina (Trasylol®) zostanie ponownie wprowadzona na rynek w Polsce w I kw. 2020 r. w ściśle określonym wskazaniu i z nowymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa stosowania.

Aktualne wskazanie aprotyniny (Trasylol®) po ponownym dopuszczeniu na rynek:

LEMTRADA (alemtuzumab) - ograniczone wskazanie, dodatkowe przeciwwskazania i środki minimalizacji ryzyka

Submitted by admin on Tue, 01/28/2020 - 20:04

LEMTRADA (alemtuzumab) 12 mg koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji - ograniczone wskazanie, dodatkowe przeciwwskazania i środki minimalizacji ryzyka

Podsumowanie

Stosowanie produktu leczniczego Lemtrada wiąże się z ryzykiem ciężkich działań niepożądanych, prowadzących niekiedy do zgonu. Wprowadzono nowe ograniczenia w jego stosowaniu:

Implanon NXT - Aktualizacja procedury zakładania i usuwania implantu

Submitted by admin on Tue, 01/28/2020 - 19:10

Implanon NXT, etonogestrelum, 68 mg, implant podskórny - Aktualizacja procedury zakładania i usuwania implantu w celu zminimalizowania ryzyka uszkodzeń nerwowo-naczyniowych oraz migracji implantu

Podsumowanie

Zgłaszane przypadki uszkodzeń nerwowo-naczyniowych oraz migracji  implantu  z miejsca założenia implantu w obrębie ramienia lub w rzadkich przypadkach do tętnicy płucnej, mogą być związane z głębokim lub nieprawidłowym założeniem implantu podskórnego Implanon NXT.