Ryzyko wystąpienia wad wrodzonych dla produktów leczniczych zawierających ondansetron

Komunikat skierowany do fachowego personelu medycznego w sprawie danych dotyczących ryzyka wystąpienia wad wrodzonych, pochodzących z niedawno opublikowanych badań epidemiologicznych dla produktów leczniczych zawierających ondansetron

W porozumieniu z Europejską Agencją Leków (EMA) oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przedstawiciele poniżej wymienionych podmiotów odpowiedzialnych, pragną poinformować o nowych danych pochodzących z opublikowanych niedawno badań epidemiologicznych dotyczących ryzyka wystąpienia wad wrodzonych związanego ze stosowaniem produktów leczniczych zawierających ondansetron, które zarejestrowane są do stosowania w leczeniu nudności oraz wymiotów wywoływanych chemioterapią i radioterapią i/lub nudności oraz wymiotów w okresie pooperacyjnym.

Wprowadzenie
Zambelli-Weiner i wsp. (2019) oraz Huybrechts i wsp. (2018) opublikowali wyniki dwóch nowych, prowadzonych w Stanach Zjednoczonych badań epidemiologicznych dotyczących stosowania produktów zawierających ondansetron w okresie ciąży.

Produkt leczniczy zawierający ondansetron, antagonistę receptora 5-HT3, został po raz pierwszy dopuszczony do obrotu w Stanach Zjednoczonych w 1991 roku, a w Unii Europejskiej w roku 1990. Nie został on zatwierdzony do stosowania w leczeniu nudności i wymiotów u kobiet w ciąży.

Obecnie w UE ondansetron nie jest przeciwwskazany u pacjentek, które są w ciąży lub mogą zajść w ciążę. Z uwagi na to, że dane z tych badań są istotne dla zdrowia publicznego, udostępniono dodatkowe szczegółowe informacje w celu ułatwienia przedstawicielom fachowego personelu medycznego podejmowania świadomych decyzji w sprawie pacjentów. Europejska Agencja Leków (EMA) dokonała przeglądu tych danych i zaleciła podanie dodatkowych szczegółów w punkcie 4.6 charakterystyki produktu leczniczego (ChPL) obowiązującej w Europie. Dotyczą one ryzyka wystąpienia dwóch wad wrodzonych: rozszczepu w obrębie twarzoczaszki oraz wad rozwojowych serca.

W europejskiej wersji ChPL zostaną zaktualizowane następujące informacje:

Punkt 4.6 - Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Kobiety w wieku rozrodczym

Kobiety w wieku rozrodczym powinny rozważyć stosowanie antykoncepcji.

Ciąża

Na podstawie doświadczenia z badań epidemiologicznych podejrzewa się, że ondansetron podawany w pierwszym trymestrze ciąży wywołuje deformacje twarzoczaszki.

W jednym z badań kohortowych, które obejmowało 1,8 miliona kobiet w pierwszym trymestrze ciąży, stosowanie ondansteronu powiązano ze zwiększonym ryzykiem wad wrodzonych twarzoczaszki [3 dodatkowe przypadki na 10 000 leczonych kobiet; skorygowane ryzyko względne 1,24, (95% Cl 1,03-1,48)].

Dostępne badania epidemiologiczne w zakresie wad wrodzonych serca wykazują sprzeczne wyniki. Badania na zwierzętach nie wskazują na bezpośrednie lub pośrednie niepożądane działanie dotyczące toksyczności reprodukcyjnej.

Ondansetronu nie należy stosować podczas pierwszego trymestru ciąży.

Należy także zmienić treść ulotki dołączonej do opakowania z uwzględnieniem następujących informacji:

Punkt 2 - Informacje ważne przed zastosowaniem leku <nazwa produktu>

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować leku <nazwa własna> podczas pierwszego trymestru ciąży. Wynika to z tego, że lek <nazwa własna> może nieznacznie zwiększyć ryzyko wystąpienia rozszczepu wargi i (lub) podniebienia [otworu lub szczeliny w górnej wardze i (lub) podniebieniu]. Jeżeli pacjentka jest już w ciąży, podejrzewa ciążę lub planuje zajście w ciążę, przed zastosowaniem leku <nazwa własna> powinna skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Jeżeli pacjentka jest kobietą w wieku rozrodczym, może zostać doradzone zastosowanie skutecznej antykoncepcji.

Uwagi dla lekarzy i pacjentów:

  • Dostępne obecnie produkty lecznicze zawierające ondansetron mają ustalony pozytywny stosunek korzyści do ryzyka w zatwierdzonych wskazaniach do stosowania.
  • Produkty lecznicze zawierające ondansetron nie są dopuszczone do obrotu z przeznaczeniem do stosowania w leczeniu nudności i wymiotów u kobiet w ciąży.
  • Ondansetronu nie należy stosować w pierwszym trymestrze ciąży.
  • Kobiety w wieku rozrodczym powinny rozważyć stosowanie antykoncepcji.
  • Ze względu na to, że nudności i wymioty u kobiet w ciąży (ang. nausea and vomiting of pregnancy, NVP) lub niepowściągliwe wymioty ciężarnych (ang. hyperemesis gravidarum, HG) to najczęstsze zaburzenia występujące w czasie ciąży (ich występowanie pokrywa się z okresem rozwoju zarodkowego), a także zwiększa się odsetek przypadków zastosowania ondansetronu poza zarejestrowanymi wskazaniami, stanowczo zaleca się przestrzeganie wytycznych dotyczących leczenia NVP i HG z uwzględnieniem nowych dowodów na istnienie ryzyka wystąpienia wrodzonych wad rozwojowych.
  • W przypadku, gdy stan kliniczny kobiet wymaga podania ondansetronu, lekarze muszą zapewnić poinformowanie wszystkich pacjentek, które są albo mają być leczone ondansetronem, o potencjalnym ryzyku dla płodu związanym ze stosowaniem ondansetronu w czasie ciąży i upewnić się, że rozumieją one zagrożenie.
  • Przed przepisaniem pacjentkom produktu leczniczego zawierającego ondansetron należy wziąć pod uwagę powyższe dane z najnowszych badań epidemiologicznych.
Substancja czynna
ondansetron
Data komunikatu