Zmiana kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego Maxon Forte

Prezes URPL 28 lutego 2020 roku wydał decyzję dotyczącą zmiany kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego Maxon forte, Sildenafilum, tabletki powlekane, 50 mg, nr pozwolenia 17888 . Podmiot odpowiedzialny: Adamed Pharma S.A. Decyzja Prezesa Urzędu w sprawie niniejszej zmiany kategorii dostępności weszła w życie z dniem 28 lutego 2020 roku

Jednocześnie decyzją Prezesa Urzędu z dnia 23.01.2020 r. została zmieniona nazwa produktu leczniczego z: Maxon (Sildenafilum) tabletki powlekane, 50 mg na: Maxon forte (Sildenafilum) tabletki powlekane, 50 mg.

Nazwa leku
Maxon Forte
Dawka
50 mg
Substancja czynna
sildenafil
Postać
tabletki powlekane
Podmiot odpowiedzialny
Adamed Pharma S.A.
Data komunikatu