Zmiana kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego Bravera Control

Prezes URPL 28 lutego 2020 roku wydał decyzję dotyczącą zmiany kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego Bravera ControlLidocainum, aerozol na skórę, roztwór, 96mg/g,  nr pozwolenia 25237 . Podmiot odpowiedzialny:  Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Decyzja Prezesa Urzędu w sprawie niniejszej zmiany kategorii dostępności weszła w życie z dniem  wydania zawiadomienia tj. 28 lutego  2020 roku.

Nazwa leku
Bravera Control
Dawka
96 mg/g
Substancja czynna
lidocaine
Postać
aerozol na skórę, roztwór
Podmiot odpowiedzialny
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
Data komunikatu