Zmiana kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego Mukolina 50 mg/ml, syrop

Prezes URPL 1 lipca 2020 roku wydał decyzję nr UR/ZD/1178/20 dotyczącą zmiany kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego Mukolina, Carbocisteinum, 50 mg/ml, syrop nr pozwolenia R/0322.

Decyzja Prezesa Urzędu w sprawie niniejszej zmiany kategorii dostępności wejdzie w życie z dniem  1 października 2020 roku.

Nazwa leku
Mukolina
Dawka
50 mg/ml
Substancja czynna
carbocisteine
Postać
syrop
Podmiot odpowiedzialny
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
Data komunikatu