Octanu cyproteronu (Androcur) - ograniczenia stosowania

Ograniczenia w stosowaniu octanu cyproteronu spowodowane ryzykiem wystąpienia oponiaka

Firma Bayer AG w porozumieniu z Europejską Agencją Leków (EMA) oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) pragnie przekazać następujące informacje:

Podsumowanie

  • Obserwowano występowanie oponiaków (pojedynczych i mnogich), związane ze stosowaniem octanu cyproteronu, głównie w dawkach 25 mg na dobę i większych.
  • Ryzyko wystąpienia oponiaka rośnie ze wzrostem dawki kumulacyjnej.
  • Stosowanie octanu cyproteronu jest przeciwwskazane u pacjentów z oponiakiem lubn oponiakiem w wywiadzie.
  • Pacjentów należy monitorować pod kątem obecności oponiaków zgodnie z przyjętą praktyką kliniczną.
  • Jeśli u pacjenta leczonego octanem cyproteronu wykryto oponiaka, leczenie musi zostać na stałe przerwane.
  • W leczeniu ciężkich objawów androgenizacji, takich jak wysokiego stopnia nietypowe owłosienie (hirsutyzm), ciężka androgenozależna utrata owłosienia głowy prowadząca ostatecznie do łysiny (wyłysienie androgenowe), często związanych z ciężkimi postaciami trądziku i (lub) łojotoku u kobiet, wskazane jest stosowanie octanu cyproteronu w dawce 50 mg jeśli nie osiągnięto zadawalających wyników stosując leczenie produktami zawierającymi mniejszą dawkę octanu cyproteronu lub z zastosowaniem innych opcji leczenia.
  • W tłumieniu popędu w dewiacjach seksualnych u mężczyzn octan cyproteronu w dawce 50 mg można stosować, jeśli inne sposoby interwencji zostaną uznane za nieodpowiednie.
  • Stosowanie octanu cyproteronu w następującym wskazaniu pozostaje bez zmian: leczenie antyandrogenowe w przypadkach nieoperacyjnego raka gruczołu krokowego.

Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wskazania do stosowania octanu cyproteronu (CPA) w dawce 50 mg u kobiet obejmują ciężkie objawy androgenizacji, np. hirsutyzm, łysienie androgenowe, trądzik i łojotok. Wskazania do stosowania u mężczyzn (50 mg) obejmują leczenie antyandrogenowe nieoperacyjnego raka gruczołu krokowego oraz tłumienie popędu w dewiacjach seksualnych.

Oponiak jest rzadkim nowotworem, który powstaje z komórek opon mózgowych. Kliniczne objawy przedmiotowe i podmiotowe oponiaka mogą być nieswoiste i mogą obejmować zaburzenia widzenia, utratę słuchu lub dzwonienie w uszach, utratę węchu, ból głowy, który nasila się z czasem, utratę pamięci, napady drgawek lub osłabienie siły kończyn.

Powiązanie dużych dawek (50 mg na dobę) CPA z oponiakiem po raz pierwszy opisano w 2008 r. i uaktualniono treść Charakterystyki Produktów Leczniczych zawierających CPA w dawce 10 mg i większych dodając jako przeciwwskazanie oponiaka (oponiaka w wywiadzie) oraz ostrzeżenie dotyczące ryzyka wystąpienia oponiaka.

Niedawno uzyskane wyniki francuskiego, epidemiologicznego badania kohortowego wykazały zależność między skumulowaną dawką octanu cyproteronu i występowaniem oponiaka. Badanie opierało się na danych francuskiego, narodowego funduszu ubezpieczeń zdrowotnych (CNAM) i obejmowało populację 253777 kobiet stosujących tabletki CPA w dawce 50 lub 100 mg. Częstość oponiaków leczonych chirurgicznie lub z użyciem radioterapii porównano u kobiet z wyższą (dawka skumulowana ≥3 g) i niższą ekspozycją na CPA (dawka skumulowana <3 g). Wykazano związek między skumulowaną dawką a występowaniem oponiaka.

Skumulowana dawka octanu cyproteronu Współczynnik częstości (pacjentolata) HRkor (95% CI)a
Niewielka ekspozycja (<3 g) 4,5/100 000 Ref.
Ekspozycja ponad ≥3 g 23,8/100 000 6,6 [4,0-11,1]
12 do 36 g 26/100 000 6,4 [3,6-11,5]
36 do 60 g 54,4/100 000 11,3 [5,8-22,2]
ponad 60 g 129,1/100 000 21,7 [10,8-43,5]

a Skorygowany w oparciu o wiek jako zmienną zależną od czasu i jednoczesne stosowanie estrogenu w chwili włączenia

Na przykład skumulowana dawka 12 g CPA może odpowiadać rocznemu leczeniu z zastosowaniem 50 mg/dobę przez 20 dni każdego miesiąca.

W świetle tych danych leczenie CPA w dawce 50 mg należy ograniczyć do sytuacji, w których alternatywne leczenie lub interwencje są niedostępne lub uznane za nieodpowiednie we wszystkich wskazaniach, z wyjątkiem raka gruczołu krokowego. Należy również stosować możliwie najmniejszą skuteczną dawkę.

Octan cyproteronu 2 mg w połączeniu z etynyloestradiolem (EE) jest wskazany w: leczeniu umiarkowanego do ciężkiego trądziku (z łojotokiem lub bez) związanego z wrażliwością na androgeny i (lub) hirsutyzmu u kobiet w wieku rozrodczym. Nie zidentyfikowano żadnych nowych zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa dotyczących ryzyka wystąpienia oponiaka w związku ze stosowaniem małych dawek produktów zawierających CPA/EE.
Jednak w związku ze wzrostem ryzyka wystąpienia oponiaka wraz ze wzrostem skumulowanej dawki octanu cyproteronu produkty złożone zawierające małą jego dawkę są obecnie przeciwwskazane u pacjentów z oponiakiem lub oponiakiem w wywiadzie.

Nazwa leku
Androcur
Dawka
50 mg
Substancja czynna
cyproterone
Postać
tabletka
Podmiot odpowiedzialny
Bayer AG
Data komunikatu