Zmiana kategorii dostępności z RP na OTC leku Aciclovir Hasco

Prezes URPL 28 maja 2020 roku wydał decyzję nr UR/ZD/08821/20 dotyczącą zmiany kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego Aciclovir Hasco, Aciclovirum, tabletki, 400 mg, nr pozwolenia 23014. Podmiot odpowiedzialny: Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A. Decyzja Prezesa Urzędu w sprawie niniejszej zmiany kategorii dostępności weszła w życie z dniem  wydania zawiadomienia tj. 28 maja 2020 roku.

Jednocześnie informujemy, iż decyzją Prezesa Urzędu nr UR/ZD/0881/20 z dnia 28.05.2020 r. została zmieniona m.in. nazwa produktu leczniczego z: Aciclovir Hasco, na: Hascovir control MAX

Nazwa leku
Aciclovir Hasco
Dawka
400 mg
Substancja czynna
aciclovir
Postać
tabletki
Podmiot odpowiedzialny
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
Data komunikatu