Nota prawna

Rozpoczęcie korzystania z Serwisu internetowego Centrum Informacji o leku (Serwis) , w tym również z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione na niniejszej stronie internetowej warunki, bez prawa zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści. Jeśli nie akceptują Państwo poniższych warunków, nie jesteście Państwo uprawnieni do korzystania z Serwisu ani usług świadczonych drogą elektroniczną. Prosimy więc o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami. Właścicielem niniejszego Serwisu jest firma Innopharm Paweł Kozaczuk z siedzibą w Wrocławiu, przy ul. Sudeckiej 116 lok.22 o Numerze Identyfikacji Podatkowej 816-15-34-478 i numerze REGON 020376474. Istnieje możliwość jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego regulaminu, zaś Państwo, jako użytkownicy Serwisu i usługobiorcy obowiązani jesteście do sprawdzania wprowadzonych w jego treści zmian. Korzystanie przez Państwa z Serwisu i usług po wprowadzeniu zmian w regulaminie, traktowane będzie jako wyrażenie przez Państwa zgody na jego treść oraz na warunki, jakie musicie Państwo spełnić chcąc korzystać z Serwisu oraz oferowanych usług świadczonych drogą elektroniczną. Niniejszy regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Serwisu, a odtworzenie jego treści możliwe jest poprzez naciśnięcie linku pod nazwą "nota prawna".

Ogólne zasady

  • Wszystkie treści zamieszczone na stronach naszego Serwisu mają charakter wyłącznie informacyjny, edukacyjny oraz reklamowy. W żadnym przypadku przytoczone informacje nie mają charakteru konsultacyjnego. Informacje zawarte w Serwisie nie zastępują porady lekarskiej gdyż żadna informacja uzyskana drogą elektroniczną nie może zastąpić wizyty i bezpośredniego kontaktu z własnym lekarzem prowadzącym. Uzyskane informacje nie mogą służyć ani być podstawą do samodzielnej zmiany sposobu diagnostyki i leczenia danej osoby.

  • Firma Innopharm Paweł Kozaczuk nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki wynikające z wykorzystywania informacji zawartych na stronach Centrum Informacji o Leku.

  • Wszelkie prawa autorskie do materiałów zamieszczonych w Serwisie są zastrzeżone. Materiały nie mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych i jakiekolwiek ich wykorzystanie odbywać się może wyłącznie za zgodą ich właścicieli. Dozwolone jest wykorzystywanie treści zawartych w Serwisie jedynie do użytku osobistego.