Ryzyko pomyłki Cabazitaxel Accord 20 mg/ml z produktem Jevtana (60 mg/1,5 ml)

Submitted by admin on Sat, 08/29/2020 - 14:53

Cabazitaxel Accord 20 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Ryzyko popełnienia błędu w przygotowaniu produktu oraz pomyłki z produktem Jevtana (60 mg/1,5 ml) koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji

Podmiot odpowiedzialny Accord Healthcare S.L.U., Hiszpania w porozumieniu z Europejską Agencją Leków oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pragnie przekazać następujące informacje:

Podsumowanie

Medyczna marihuana w aptece – teoria i praktyka. Część 3.

Submitted by admin on Sat, 08/29/2020 - 13:19

W ostatniej części cyklu Medyczna marihuana w aptece – teoria i praktyka, przedstawiamy informacje dotyczące interakcji medycznej marihuany z innymi lekami. 

Przedstawiamy działania niepożądane, o których możliwości wystąpienia należy poinformować pacjenta, a które zazwyczaj ustępują w okresie od kilku dni do 4 tygodni, a także przybliżamy objawy przedawkowania i zasady postępowania w przypadku ich wystąpienia. 

Medyczna marihuana w aptece – teoria i praktyka. Część 2.

Submitted by admin on Sat, 08/29/2020 - 13:02

Przygotowywanie w aptece oraz stosowanie medycznej marihuany u pacjentów,  niesie ze sobą mnóstwo pytań, zarówno ze strony pacjenta jak i farmaceuty. Pytania pojawiają się głównie z powodu statusu rejestracji marihuany jako surowca do receptury. W takim przypadku brakuje zdecydowanie ulotki dla pacjenta oraz charakterystyki leku dla specjalisty. Pacjent oczekuje bowiem podstawowych informacji dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku, a farmaceuta wyczerpujących danych, które umożliwią mu udzielenie odpowiedzi i przekazanie niezbędnych wskazówek pacjentowi.

Medyczna marihuana w aptece – teoria i praktyka. Część 1.

Submitted by admin on Sat, 08/29/2020 - 09:39

1. Czym jest medyczna marihuana i w jakim celu się ją stosuje?

Marihuaną medyczną w Polsce określa się surowiec farmaceutyczny przeznaczony do sporządzania leków recepturowych. Określenie to zostało zdefiniowane w art.33 a Ustawy o przeciwdziałaniu narkomani - „ziele konopi innych niż włókniste oraz wyciągi i nalewki farmaceutyczne z konopi innych niż włókniste oraz żywica konopi innych niż włókniste”.  Należy zauważyć, że powyższa definicja, poza samym odważeniem suszu, umożliwia sporządzanie postaci leków recepturowych takich jak wyciągi i nalewki.

Leuprorelina w postaci o przedłużonym uwalnianiu - uwagi dot. rekonstytucji

Submitted by admin on Fri, 07/31/2020 - 10:57

Produkty lecznicze zawierające leuprorelinę w postaci o przedłużonym uwalnianiu (depot): należy ściśle przestrzegać instrukcji dotyczących rekonstytucji i podawania, aby zmniejszyć ryzyko błędów w trakcie przygotowania produktu, które mogą powodować brak skuteczności.

Podsumowanie

LYNPARZA (olaparyb): Ryzyko błędów medycznych dot. nowej postaci leku

Submitted by admin on Tue, 07/07/2020 - 12:08

LYNPARZA (olaparyb): Ryzyko błędów medycznych związane z nową postacią farmaceutyczną leku

Szanowni Państwo,
Firma AstraZeneca, w porozumieniu z Europejską Agencją Leków oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, pragnie przekazać następujący informacje:

Podsumowanie

Pierwsze leczenie COVID-19 - rekomendacje EMA

Submitted by admin on Mon, 07/06/2020 - 09:57

Pierwsze leczenie COVID-19 rekomendowane do uzyskania pozwolenia w UE

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi Europejskiej Agencji Leków (CHMP) wydał rekomendacje dotyczące wydania warunkowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla produktu leczniczego Veklury (remdesiwir) w leczeniu COVID-19 u dorosłych i młodzieży od 12 roku zycia z zapaleniem płuc, wymagających dodatkowo podania tlenu.

Zmiana kategorii dostępności z RP na OTC leku Aciclovir Hasco

Submitted by admin on Tue, 06/02/2020 - 20:12

Prezes URPL 28 maja 2020 roku wydał decyzję nr UR/ZD/08821/20 dotyczącą zmiany kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego Aciclovir Hasco, Aciclovirum, tabletki, 400 mg, nr pozwolenia 23014. Podmiot odpowiedzialny: Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A. Decyzja Prezesa Urzędu w sprawie niniejszej zmiany kategorii dostępności weszła w życie z dniem  wydania zawiadomienia tj. 28 maja 2020 roku.

COVID-19: przypomnienie o ryzyku związanym ze stosowaniem chlorochiny i hydroksychlorochiny

Submitted by admin on Mon, 06/01/2020 - 12:31

EMA przypomina pracownikom ochrony zdrowia o konieczności ścisłego monitorowania pacjentów z COVID-19, którzy otrzymują chlorochinę lub hydroksychlorochinę, biorąc pod uwagę poważne działania niepożądane, które mogą wynikać z leczenia tymi lekami.

Zarówno chlorochina, jak i hydroksychlorochina, które są dopuszczone do obrotu we wskazaniu leczenia malarii i niektórych chorób autoimmunologicznych, były stosowane w leczeniu pacjentów z COVID-19, ale ich korzystne działanie w tej populacji pacjentów nie zostało ustalone.

Rozszerzenia stosowania remdesiwiru w programach compassionate use u pacjentów, którzy nie wymagają wentylacji mechanicznej

Submitted by admin on Mon, 06/01/2020 - 12:28

Europejska Agencja Leków (EMA) rekomenduje rozszerzenie stosowania remdesiwiru w programach compassionate use u pacjentów, którzy nie wymagają wentylacji mechanicznej

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków wydał rekomendację poszerzenia grupy docelowej pacjentów z ciężkim COVID-19, u których remdesiwir może być stosowany w ramach programów pilnej pomocy (compassionate use programms).