Zarządzanie korzyściami i ryzykiem stosowanych leków.

Submitted by admin on Thu, 12/26/2019 - 22:51

Rozważanie ryzyka, dokonywanie wyboru
Decyzja korzyść/ryzyko jest czasami trudna do podjęcia. Najlepszy wybór jest uzależniony od indywidualnej sytuacji każdego chorego. Sam musisz zdecydować jakie ryzyko możesz i będziesz akceptował aby uzyskać korzyści, których potrzebujesz np. stojąc w obliczu choroby zagrażającej życiu możesz dokonać wyboru akceptującego ryzyko związane ze stosowaniem leku w nadziei na otrzymanie korzyści z leczenia lub wydłużając życie. Z drugiej strony jeżeli zmagasz się z niezbyt poważną chorobą możesz zdecydować o podjęciu minimalnego ryzyka. W wielu sytuacjach pomocna może być porada eksperta takiego jak lekarza, farmaceuta bądź inny specjalista, który pomoże podjąć ci decyzje.

Chociaż leki mogą poprawiać ci samopoczucie i pomóc wyzdrowieć bardzo ważna jest znajomość WSZYSTKICH leków, zarówno tych na receptę jak i bez recepty, oraz ryzyko i korzyści wynikające ze stosowania leków.

Korzyścią ze stosowania leków są efekty pozytywne które odczuwasz podczas ich zażywania takie jak obniżenie ciśnienia krwi, wyleczenie infekcji lub uśmierzenie bólu. Ryzykiem stosowania leków są niechciane lub niepożądane zmiany, które mogą wystąpić podczas zażywania leków. Ryzykiem tym mogą być mniej poważne objawy takie jak podrażnienie żołądka lub bardziej poważne takie jak uszkodzenie wątroby.

Kiedy korzyści ze stosowania leków przeważają nad ryzykiem wówczas Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych rozważa czy ich bezpieczeństwo jest na tyle wysokie, aby dopuścić je do obrotu. Jednakże przed użyciem jakiegokolwiek leku - tak samo jak z wieloma rzeczami, które robisz na co dzień - powinieneś rozważyć wszystkie korzyści i ryzyko, aby wybrać to co dla ciebie najlepsze.

Istnieje kilka rodzajów ryzyka związanych ze stosowaniem leków:

 • Możliwość wystąpienia interakcji pomiędzy lekiem i jedzeniem, napojami, suplementami diety (włączając w to witaminy i produkty ziołowe) lub innymi lekami. Połączenie jakichkolwiek wyżej wymienionych produktów może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia interakcji.
 • Możliwość, że lek nie będzie działać tak jak powinien.

Na przykład, za każdym razem kiedy wsiadasz do samochodu istnieje ryzyko - prawdopodobieństwo wystąpienia niechcianych lub niespodziewanych sytuacji. Możesz mieć wypadek powodujący kosztowne uszkodzenia samochodu lub obrażenia ciała twojego lub pasażera. Jednakże jazda samochodem przynosi dużo korzyści; możesz podróżować dalej i szybciej niż na piechotę, przywieźć więcej artykułów spożywczych ze sklepu oraz komfortowo podróżować w czasie deszczu lub zimna.
Aby uzyskać korzyści z jazdy samochodem rozważ ryzyko. Rozważ jaki jest stan twojego samochodu i drogi przed podjęciem decyzji o podróży.
Podobnie jest w przypadku stosowania leków. Każdy wybór przyjmowania leku wymaga rozważenia pozytywnych efektów, tak samo jak możliwych niechcianych działań.
 

Jak zmniejszyć ryzyko i uzyskać maksymalne korzyści

Samochód

 • Zakładaj pasy bezpieczeństwa.
 • Jedź ostrożnie.
 • Przestrzegaj dozwolonej i prędkości i przepisów drogowych.
 • Unikaj alkoholu lub leków, które mogą wpłynąć na prowadzenie samochodu.
 • Utrzymuj samochód w dobrym stanie technicznym.

 

Leki

 • Rozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub innym specjalistą opieki zdrowotnej.
 • Znaj swoje leki.
 • Czytaj ulotkę i postępuj zgodnie z wskazówkami.
 • Unikaj interakcji.
 • Monitoruj działanie leku.

 

Poniżej znajdują się przykłady zmniejszenia ryzyka i uzyskania maksimum, korzyści ze stosowania leków

Rozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub innym specjalistą opieki medycznej.

 • Utrzymuj na bieżąco pisemną listę wszystkich stosowanych przez ciebie leków (leków na receptę i bez recepty), a także suplementów diety włączając w to: witaminy i produkty ziołowe - nawet te, które zażywasz okazjonalnie.
 • Dziel się tą listą podczas spotkań z twoimi wszystkimi specjalistami medycznymi.
 • Powiedz o wszystkich twoich alergiach i uczuleniach.
 • Powiedz o wszystkim co sprawia ci problemy w przyjmowaniu leków np. trudności w połykaniu lub zapamiętywaniu pory zażywania leku.
 • Powiedz jeżeli jesteś lub możesz być w ciąży albo gdy karmisz dziecko.
 • Zawsze zadawaj pytania związane z twoimi obawami lub myślami dotyczącymi zdrowia.

Znaj swoje leki - na receptę i bez recepty

 • Nazwę handlową i międzynarodową.
 • Wygląd leków.
 • Prawidłowe przechowywanie.
 • Kiedy i jak długo je przyjmować.
 • Jak i w przypadku jakich stanów zdrowotnych powinieneś zaprzestać ich stosowania.
 • Co robić w wypadku pominięcia dawki.
 • Jak twoje leki działają i kiedy możesz spodziewać się poprawy.
 • Działania niepożądane i interakcje.
 • Czy potrzebujesz jakichś badań lub kontroli.
 • Zawsze proś o pisemną informacje o lekach przez ciebie stosowanych abyś mógł ją zabrać ze sobą do domu.

Czytaj ulotkę informacyjną i postępuj zgodnie ze wskazówkami.

 • Upewnij się, że rozumiesz wskazania; zapytaj jeżeli masz jakieś pytania lub obawy. Zawsze sprawdź dwa razy czy masz właściwy lek.
 • Przechowuj leki w ich oryginalnych opakowaniach, zawsze jeżeli jest to możliwe.
 • Nigdy nie mieszaj różnych leków w tej samej butelce lub pudełku.

Czytaj i postępuj zgodnie ze wskazówkami na ulotce oraz wskazówkami twojego lekarza, farmaceuty lub innego specjalisty. Jeżeli chciałbyś zaprzestać przyjmowania leku lub zastąpić go innym lekiem niż ten z przepisu lekarza, najpierw skonsultuj to ze specjalistą.

Unikaj interakcji

 • Pytaj czy stosowany przez ciebie lek wchodzi w interakcje z innymi lekami lub suplementami diety (w tym witaminy, produkty ziołowe).
 • Jeżeli to możliwe kupuj wszystkie leki w jednej aptece.
 • Przed rozpoczęciem przyjmowania nowego leku lub suplementu diety (w tym witaminy, produkty ziołowe) zapytaj jeszcze raz czy lek ten nie będzie wchodził w potencjalne interakcje z lekami, które obecnie zażywasz.

Kontroluj działanie twoich leków - oraz działania innych produktów przez ciebie stosowanych.

 • Pytaj czy istnieje cokolwiek co możesz zrobić aby zminimalizować działanie niepożądane np. jedzenie przed przyjęciem leku w celu zmniejszania podrażnienia żołądka
 • Zwróć uwagę na swoje samopoczucie i jego ewentualne zmiany. Wszystkie zaobserwowane zmiany samopoczucia podczas przyjmowania leku zapisuj, a następnie powiedz o nich swojemu lekarzowi, farmaceucie lub innemu specjaliście.
 • Wiedz co powinieneś zrobić i kiedy zawiadomić lekarza w przypadku wystąpienia działań niepożądanych.
 • Wiedz kiedy powinieneś zauważyć poprawę i kiedy powiadomić o tym lekarza

 

Pamiętaj: Rozmawiaj i współpracuj razem z twoim lekarzem, farmaceutą lub innym medycznym specjalistą aby lepiej zarządzać korzyściami i ryzykiem stosowania twoich leków.

Źródło:
FDA, http://www.fda.gov
Data: 22.09.2006