koronawirus

Pierwsze leczenie COVID-19 - rekomendacje EMA

Submitted by admin on Mon, 07/06/2020 - 09:57

Pierwsze leczenie COVID-19 rekomendowane do uzyskania pozwolenia w UE

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi Europejskiej Agencji Leków (CHMP) wydał rekomendacje dotyczące wydania warunkowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla produktu leczniczego Veklury (remdesiwir) w leczeniu COVID-19 u dorosłych i młodzieży od 12 roku zycia z zapaleniem płuc, wymagających dodatkowo podania tlenu.

COVID-19: przypomnienie o ryzyku związanym ze stosowaniem chlorochiny i hydroksychlorochiny

Submitted by admin on Mon, 06/01/2020 - 12:31

EMA przypomina pracownikom ochrony zdrowia o konieczności ścisłego monitorowania pacjentów z COVID-19, którzy otrzymują chlorochinę lub hydroksychlorochinę, biorąc pod uwagę poważne działania niepożądane, które mogą wynikać z leczenia tymi lekami.

Zarówno chlorochina, jak i hydroksychlorochina, które są dopuszczone do obrotu we wskazaniu leczenia malarii i niektórych chorób autoimmunologicznych, były stosowane w leczeniu pacjentów z COVID-19, ale ich korzystne działanie w tej populacji pacjentów nie zostało ustalone.

Rozszerzenia stosowania remdesiwiru w programach compassionate use u pacjentów, którzy nie wymagają wentylacji mechanicznej

Submitted by admin on Mon, 06/01/2020 - 12:28

Europejska Agencja Leków (EMA) rekomenduje rozszerzenie stosowania remdesiwiru w programach compassionate use u pacjentów, którzy nie wymagają wentylacji mechanicznej

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków wydał rekomendację poszerzenia grupy docelowej pacjentów z ciężkim COVID-19, u których remdesiwir może być stosowany w ramach programów pilnej pomocy (compassionate use programms).

COVID-19: działania niepożądane związane z podaniem chlorochiny i hydroksychlorochiny

Submitted by admin on Wed, 04/29/2020 - 13:31

COVID-19: przypomnienie o ryzyku ciężkich działań niepożądanych związanych z podaniem chlorochiny i hydroksychlorochiny

Wiadomo, że chlorochina i hydroksychlorochina mogą wywoływać zaburzenia rytmu serca i że zagrożenie to jest większe w przypadku podawania ich łącznie z innymi lekami takimi jak azytromycyna, które w podobny sposób działają na mięsień sercowy.

Rekomendacje dot. stosowania Remdesiwiru w compassionate use w leczeniu COVID-19

Submitted by admin on Sat, 04/04/2020 - 11:23

Europejska Agencja Leków przedstawia rekomendacje dotyczące stosowania Remdesiwiru w compassionate use w leczeniu COVID-19

Podczas nadzwyczajnego wirtualnego spotkania, które odbyło się 2 kwietnia 2020 r., Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) wydał rekomendacje dotyczące sposobu, w jaki badany lek przeciwwirusowy zawierający jako substancję czynną Remesdiwir powinien być stosowany w leczeniu choroby koronawirusowej (COVID-19) w ramach programów compassionate use w Unii Europejskiej.

Stosowanie chlorochiny i hydroksychlorochiny wyłącznie w badaniach klinicznych i programach pilnej pomocy leczenia COVID -19

Submitted by admin on Thu, 04/02/2020 - 11:05

COVID-19: chlorochina i hydroksychlorochina tylko do stosowania w badaniach klinicznych lub programach pilnej pomocy

Chlorochina i hydroksychlorochina, dwie substancje czynne zawarte w lekach zatwierdzonych do leczenia malarii i niektórych chorób autoimmunologicznych, są obecnie badane na całym świecie w kierunku ich wykorzystania do leczenia choroby koronawirusowej (COVID-19). Jednak skuteczność w leczeniu COVID-19 nie została jeszcze wykazana w badaniach.

Komunikat dot. opracowywanych terapii i szczepionek przeciwko COVID-19

Submitted by admin on Wed, 04/01/2020 - 10:26

Aktualizacja w sprawie opracowywanych terapii i szczepionek przeciwko COVID-19

Wspieranie szybkiego opracowywania, zatwierdzania skutecznych i bezpiecznych metod leczenia oraz szczepionek przeciwko COVID-19 jest najwyższym priorytetem Europejskiej Agencji Leków (EMA) w ratowaniu życia podczas pandemii. W ciągu ostatnich tygodni i miesięcy Agencja współpracowała z wieloma twórcami leków i trwa wiele prac nad lekami. Jednak w tym momencie, na podstawie wstępnych danych przedstawionych Agencji, żaden lek nie wykazał jeszcze skuteczności w leczeniu COVID-19.

Leki stosowane w leczeniu nadciśnienia oraz chorobach serca i nerek podczas pandemii COVID-19

Submitted by admin on Sat, 03/28/2020 - 16:27

Europejska Agencja Leków zaleca kontynuowanie przyjmowania leków na nadciśnienie oraz choroby serca i nerek podczas pandemii COVID-19

Europejska Agencja Leków zdaje sobie sprawę z ostatnich doniesień i publikacji w mediach, które kwestionują, czy niektóre leki, na przykład inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę (ACE) i blokery receptora angiotensyny (ARB lub leki sartanowe), mogą pogorszyć chorobę COVID-19. Inhibitory ACE i ARB są najczęściej stosowane w leczeniu pacjentów z wysokim ciśnieniem krwi, niewydolnością serca lub chorobą nerek.

NLPZ stosowane w zakażeniach spowodowanych wirusem SARS-CoV-2019 (COVID-19)

Submitted by admin on Sat, 03/28/2020 - 16:20

Europejska Agencja ds. Leków doradza na temat niesteroidowych leków przeciwzapalnych stosowanych w zakażeniach COVID-19

 

Europejska Agencja ds. Leków (EMA) jest świadoma napływających sygnałów, zwłaszcza z mediów społecznościowych, dotyczących pytań czy niesteroidowe leki przeciwzapalne takie jak ibuprofen mogłyby pogorszyć przebieg choroby wywołanej przez koronawirusa (COVID-19).